Podziel się tą stroną

SORTOWANIE SUCHEJ KARMY

Przyczyną skarg klientów lub wycofywania produktów w branży suchej karmy dla zwierząt są nie tylko ciała obce. Znacznie częściej występują zanieczyszczenia krzyżowe, co w niektórych przypadkach może stanowić realne zagrożenie dla życia zwierząt.

Jesteśmy w stanie wykrywać i usuwać wszelkiego rodzaju materiały obce, takie jak tworzywa sztuczne (twarde i miękkie), guma, metal, drewno, kamienie, a nawet szkło. Możemy znacznie ograniczyć zanieczyszczenia krzyżowe, nawet jeśli dotyczą elementów o podobnym kształcie, rozmiarze lub barwie co właściwa karma.

KONTROLA JAKOŚCI PRZED PAKOWANIEM

Jesteśmy w stanie wykrywać i usuwać nawet najmniejsze defekty z zachowaniem należytej wydajności i mocy przerobowej. Kontrola przed pakowaniem stanowi ostateczną kontrolę bezpieczeństwa produktu. Nawet defekty o barwie podobnej do właściwego produktu mogą zostać wykryte na podstawie ich struktury lub właściwości biologicznych.

NIMBUS BSI+ — WYKRYWANIE NA PODSTAWIE SKŁADU

Nasz sortownik pracujący w linii produkcyjnej zapewnia dużą wydajność, wymaga niewielkich nakładów konserwacyjnych i jest w stanie pracować w zapylonym środowisku. Działanie opracowanej przez firmę unikalnej technologii BSI+ (Biometric Signature Identification) polega na wykrywaniu cech biometrycznych skanowanych obiektów, które następnie są porównywane z cechami przechowywanymi w bazie danych — tak, aby określić, czy dane obiekty powinny zostać dopuszczone, czy odrzucone.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA OPTYCZNA BSI+ FIRMY TOMRA JEST W STANIE WYKRYWAĆ NAWET ZANIECZYSZCZENIA KRZYŻOWE

Z uwagi na stosowanie silosów przed pakowaniem ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego jest zawsze obecne. Jedynym sposobem przeciwdziałania temu zjawisku jest stosowanie czujnikowej maszyny sortującej wyprodukowanej przez firmę TOMRA — światowego pioniera w dziedzinie technologii bezpieczeństwa żywności. Najnowocześniejsza hiperspektralna technologia optyczna firmy TOMRA jest w stanie wykrywać nawet zanieczyszczenia krzyżowe o takim samym kształcie, rozmiarze lub kolorze co właściwy produkt na podstawie różnic w składzie.Powiązane produkty