Podziel się tą stroną

Sortowanie mrożonego mięsa mielonego z rozwiązaniami TOMRA

Dostarczamy rozwiązania do sortowania mrożonego mięsa mielonego, stosowanego jako surowiec do przetwarzania mokrej karmy dla zwierząt domowych. Bloki mrożonego mięsa często zawierają obce materiały. Po przeprowadzeniu bloków przez maszynę mielącą materiały te stają się luźne i widoczne. To właśnie na tym etapie rozpoczyna się nasz proces sortowania. Nasz sortownik optyczny sprawia, że surowiec staje się wolny od ciał obcych, zanim trafi do mieszalnika.

Jesteśmy w stanie wykrywać i usuwać wszelkiego rodzaju materiały obce, takie jak kamienie, tworzywa sztuczne (twarde i miękkie), metal, drewno, szkło i guma.

WYSOKA PRECYZJA, WYDAJNOŚĆ I MOC PRZEROBOWA

Jesteśmy w stanie wykrywać i usuwać nawet najmniejsze defekty z zachowaniem należytej wydajności i mocy przerobowej. Defekty o barwie podobnej do właściwego produktu mogą zostać wykryte na podstawie ich struktury lub właściwości biologicznych. Defekty, które przyklejają się do mięsa i które w przeciwnym razie pozostałyby niewidoczne w procesie ręcznej kontroli, można wykryć dzięki dwustronnej strefie kontroli.

NIMBUS — DWUSTRONNA KONTROLA LASEROWA

Sortownik optyczny Nimbus wykorzystuje dwustronne lasery do sortowania w oparciu o kolor, strukturę i właściwości biologiczne. Skanowanie laserowe wykrywa zanieczyszczenia, nawet gdy produkt i defekty produktu mają ten sam kolor. Co więcej, moduł Advanced Foreign Material Detector (AFMD) pozwala na sortowanie w oparciu o określone cechy produktu, takie jak poziom wilgotności. Sortownik nie wymaga kalibracji, co stanowi najlepszy dowód jego niezawodności.