Podziel się tą stroną

Sortowanie żywności Technologia czujników TOMRY

Bez względu na rodzaj sortowanej żywności usuwanie ciał obcych i potencjalnie niebezpiecznych materiałów jest punktem newralgicznym (krytycznym). Dlatego potrzebne są precyzyjne technologie sortowania oparte na czujnikach. Na poniższych zdjęciach pokazano różne technologie czujników TOMRA do sortowania żywności. Pod zdjęciami znajdują się krótkie wyjaśnienia danej technologii. Jeżeli są Państwo zainteresowani tą technologią i jej zastosowaniem w Państwa zakładzie prosimy o kontakt.

Czujniki są jak dobre oczy. Wykrywanie to najważniejszy element sortowania. Zaawansowane czujniki TOMRY są jak sokole oczy; widzą więcej i są zdolne wykryć i dostarczyć więcej informacji.

FIRMA TOMRA SORTING PIONIEREM TECHNOLOGII CZUJNIKÓW!

Jako światowy pionier w dziedzinie sortowania opartego na czujnikach TOMRA kontynuuje opracowywanie znacznie lepszych, nowszych czujników.

ZOBACZYĆ NIEWIDZIALNE

Technologia czujników TOMRY zapewnia maksymalną wydajność, precyzję i szybkość. Cząstki o najmniejszych rozmiarach przechodzą przez siatkę detekcji, mimo że działa znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnych technologii sortowania.

Technologia TOMRA Sorting wykorzystująca czujniki przyspiesza przetwarzanie informacji, takich jak rodzaj materiału, kształt, wielkość, geometria, kolor, charakterystyczne wady i uszkodzenia oraz lokalizacja obiektów.

Zasada sortowania TOMRY: rozwiązanie sortowania dopasowane do Państwa potrzeb

Aby dostarczyć odpowiednie i precyzyjne rozwiązanie sortowania, rozpoczęliśmy pracę od zastosowań w wielu dziedzinach, dostosowania wymagań mechanicznych i technicznych dla danego produktu, a następnie dostrojenia urządzenia do sortowania za pomocą podstawowych komponentów związanych z sortowaniem, w tym czujników, układów elektronicznych, oprogramowania i modułów odrzucających.

To właśnie równowaga między szerokim zastosowaniem technologii i dostosowaniem do niestandardowych wymagań sprawia, że firma TOMRA jest liderem sortowania opartego na czujnikach.

Podstawy technologii czujników TOMRY

 

1. Zaawansowany detektor ciał obcych (AFMD-Advanced Foreign Material Detector™)

Moduł zaprojektowany do wykrywania obecności uszkodzeń i ciał obcych, które ze względu na zbliżone cechy struktury lub barwę są niezwykle trudne do wykrycia. Moduł AFMD sortuje produkt według jego właściwości.

2. Moduł rozpoznawania sygnatury biometrycznej (BSI – Biometric Signature Identification)

Zaprojektowany do rozpoznawania pełnowartościowych oraz wadliwych produktów, co stwarza nowe możliwości sortowania orzechów,suszonych owoców i innych produktów spożywczych. Umożliwia ich kontrolę za pomocą światła poza spektrum widzialnym, w obszarze bliskiej podczerwieni. Dzięki technologii BSI firmy TOMRA możliwe jest zidentyfikowanie pewnych różnic chemicznych i molekularnych oraz zmian na powierzchni i wewnątrz obiektów podlegających kontroli. Ta technologia została wyróżniona wieloma nagrodami, w tym nagrodą „Innovation Award” na kongresie INC w 2015 roku.

 

3. Kamera

Rozpoznaje materiał w oparciu o kolor, właściwości biologiczne i kształt (długość, szerokość, średnicę, powierzchnię i inne). Możliwości tych czujników wychodzą poza widzialne spektrum światła i obejmują wykrywanie w podczerwieni, ultrafiolecie i innych zakresach częstotliwości fal.
W firmie TOMRA opracowano wyjątkowe kamery wysokiej rozdzielczości z dostosowywanym spektrum, idealne do optycznego sortowania żywności. Zawierają one wysokiej jakości przemysłowe soczewki z zaawansowanym systemem ogniskowania.

4. Detox™

Wykrywa aflatoksyny w orzechach, (takich jak orzeszki ziemne, orzechy laskowe) migdałach oraz w suszonych owocach takich jak figi. Sorter laserowy Detox™ ma specjalną konstrukcję optyczną umożliwiającą wykrywanie i usuwanie aflatoksyn. Ta technika laserowa wychwytuje bardzo niskie natężenie światła odbitego przez grzyb.

5. Fluo™

Technologia Fluo™ stosowana do sortowania produktów nie zawierających chlorofilu/solaniny lub mających inny poziom chlorofilu/solaniny w stosunku do pełnowartościowych produktów, takich jak ziemniaki, groszekzielona fasolkaszpinaki innych produktów liściastych.  

6. Spektroskopia interaktywna

Wykorzystuje światło o częstotliwości bliskiej podczerwieni (NIR) i dokonuje penetracji w głąb mięsa przed jego pomiarem. Jest to zalecana metoda dokładnego pomiaru laboratoryjnego zawartości tłuszczu w mięsie

7. Laser

Urządzenia laserowe TOMRY sortują w oparciu o kolor, strukturę i własności biologiczne. Skanowanie laserowe wykrywa zanieczyszczenia, nawet gdy produkt i wady produktu mają ten sam kolor.


8. Promieniowanie pulsacyjne diody LED

Rozpoznaje najsubtelniejsze różnice koloru dzięki połączeniu wielu różnych impulsów, badając obiekt w spektrum RGB, IR i NIR. Rozwiązanie to ma wiele zalet: brak kalibrowania, stabilność, trwałość, duża rozdzielczość, mniejsze nagrzewanie…

9. Podczerwień krótkofalowa (SWIR)

SWIR umożliwia sortowanie w oparciu o zawartość wody, tworząc kontrast między produktami zawierającymi wodę i innymi materiałami. Technologia ta jest bardzo skuteczna przy sortowaniu owoców i warzyw.

 

10. Inteligentne sortowanie (Smart Sort)

Moduł Smart Sort wspomaga operatora przy ustawianiu parametrów, analizując podawany produkt. Zapewnia on w prosty i szybki sposób automatyczne konfigurowanie programu . Jeśli to konieczne, operator może ustawić program tak, aby dostosować go do zmiany kryteriów sortowania. Dzięki zastosowaniu modułu Smart Sort sorter jest w pełni wykorzystany.

11. Promieniowanie rentgenowskie

Wykrywa na podstawie gęstości bez względu na wielkość, wilgotność lub poziomu zanieczyszczeń.