Podziel się tą stroną

TOMRA, Polityka Prywatności

Firma TOMRA jest świadoma fundamentalnego znaczenia prywatności dla wszystkich osób i dokłada wszelkich starań, aby każda interakcja z naszą firmą była chroniona i traktowana w sposób, który spełnia lub wykracza poza obowiązujące wymogi prawne.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera nasze zasady dotyczące ochrony danych osobowych oraz możliwości wyboru sposobu gromadzenia i wykorzystywania informacji o użytkowniku, w tym informacji, które mogą być zbierane w wyniku jego aktywności w Internecie. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich firm należących do grupy TOMRA, jak również jej stron internetowych, domen, usług, aplikacji i produktów.

Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do aplikacji, produktów, usług, witryn internetowych lub kont na portalach społecznościowych stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy, które udostępniamy na kontrolowanych przez nas platformach internetowych. Skorzystanie z tych łączy spowoduje opuszczenie przez użytkownika stron internetowych kontrolowanych przez firmę TOMRA i może skutkować zbieraniem lub udostępnianiem informacji o użytkowniku przez strony trzecie. Nie kontrolujemy, nie zatwierdzamy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe stron trzecich ani za ich praktyki w zakresie ochrony prywatności, które mogą różnić się od naszych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej ze stron, z którymi użytkownik wchodzi w interakcje, zanim zezwoli na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami angielskiej wersji niniejszej Polityki Prywatności rozstrzygająca jest wersja angielska. Aby pobrać Politykę Prywatności firmy TOMRA, kliknij tutaj.

RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują użytkownika lub na podstawie których można go zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio. Możemy gromadzić dane osobowe użytkowników za pośrednictwem platform internetowych firmy TOMRA lub podczas rozmów lub korespondencji z naszymi przedstawicielami.

Rodzaj danych osobowych, które w ten sposób gromadzimy, zależy od charakteru kontaktów z nami lub od usług, z których użytkownik korzysta. Mogą one obejmować następujące elementy:

Informacje, które użytkownik poda bezpośrednio

 • Dane kontaktowe: Możemy gromadzić dane osobowe i/lub dane kontaktowe firmy użytkownika, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i inne podobne informacje.
 • Dane dotyczące płatności: Gromadzimy dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych/debetowych, kody bezpieczeństwa i inne związane z nimi informacje rozliczeniowe.
 • Dane dotyczące konta: Gromadzimy informacje, takie jak sposób zakupu lub rejestracji w usługach TOMRA, transakcje, faktury, historię pomocy technicznej, produkty i/lub usługi TOMRA, z których korzysta użytkownik, oraz wszelkie inne informacje związane z utworzonym przez niego kontem.
 • Dane dotyczące lokalizacji: Możemy zbierać dane geolokalizacyjne, gdy użytkownik włączy usługi lokalizacji lub gdy zdecyduje się podać informacje związane ze swoją lokalizacją.
 • Dane uwierzytelniające: Zbieramy identyfikatory użytkowników, hasła, podpowiedzi dotyczące haseł i podobne informacje będące formą zabezpieczenia i wymagane do uwierzytelnienia i dostępu do kont w firmie TOMRA.
 • Dane demograficzne: Możemy gromadzić lub uzyskiwać od osób trzecich określone dane demograficzne, w tym dane dotyczące kraju, płci, wieku, preferowanego języka, ogólnego wykształcenia i zatrudnienia oraz ogólne dane dotyczące zainteresowania zatrudnieniem.
 • Preferencje: Gromadzimy informacje o preferencjach i zainteresowaniach użytkownika w odniesieniu do naszych produktów i usług (zarówno jeśli zakomunikuje to bezpośrednio lub gdy wywnioskujemy to z tego, co już o nim wiemy) oraz tego, w jaki sposób woli otrzymywać od nas komunikaty.
 • Dane związane z mediami społecznościowymi: Możemy świadczyć usługi związane z mediami społecznościowymi, które umożliwiają dzielenie się informacjami w sieciach społecznościowych i interakcję z nami na różnych portalach społecznościowych. W zależności od rodzaju takiej usługi korzystanie z niej może skutkować gromadzeniem lub udostępnianiem informacji o użytkowniku. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i ustawieniami w serwisach społecznościowych, z których korzysta użytkownik, w celu upewnienia się, że rozumie on informacje, które mogą być gromadzone, wykorzystywane i udostępniane przez te strony.
 • Inne unikalne dane identyfikacyjne: Przykładami innych unikalnych informacji na temat użytkowników, które możemy gromadzić, są numery seryjne produktów, informacje podawane podczas kontaktów osobistych, internetowych, telefonicznych lub korespondencyjnych z przedstawicielami firmy, działami pomocy technicznej lub innymi kanałami obsługi klienta, odpowiedzi na ankiety lub konkursy dla klientów lub dodatkowe informacje przekazane nam w celu ułatwienia świadczenia naszych usług i udzielenia odpowiedzi na pytania. Użytkownik nie jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych, o które się zwrócimy, jednak jeśli zdecyduje się nie udostępniać informacji, w niektórych przypadkach nie będziemy w stanie świadczyć mu naszych usług, niektóre specjalistyczne funkcje nie będą dla niego dostępne lub nie będziemy mogli skutecznie odpowiedzieć na pytania.

Informacje o korzystaniu z usług firmy TOMRA gromadzone automatycznie

 • Dane dotyczące urządzeń: Gromadzimy informacje o komputerze i/lub urządzeniu użytkownika służącym do przeglądania Internetu, takie jak system operacyjny, region, język, strefa czasowa, numer modelu, wersja przeglądarki, producent komputera, port połączenia, unikalne identyfikatory urządzenia, identyfikatory reklamowe i dodatkowe informacje techniczne, które różnią się w zależności od produktu.
 • Dane dotyczące przeglądania stron internetowych: Gromadzimy informacje o wizytach i działaniach użytkownika na stronach internetowych i w aplikacjach firmy TOMRA lub stronach internetowych „wspomaganych” lub prowadzonych przez inną firmę w naszym imieniu, w tym na temat treści (i wszelkich reklam), które użytkownik ogląda i z którymi wchodzi w interakcję, adresu strony internetowej, z której przybył, oraz sekwencji odwiedzanych stron internetowych. Niektóre z tych informacji są uzyskiwane przy użyciu narzędzi do automatycznego gromadzenia danych, takich jak pliki cookie. 
 • Dane anonimowe oraz zbiorcze: Możemy zbierać anonimowe odpowiedzi na ankiety lub anonimowe i zbiorcze informacje o sposobie korzystania z usług firmy TOMRA.

Informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych

Możemy również pozyskiwać dane ze źródeł zewnętrznych, które uważamy za wiarygodne i które są publicznie dostępne lub dostępne dla celów komercyjnych. Takie informacje mogą obejmować dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, preferencje, zainteresowania i niektóre dane demograficzne. Dane osobowe mogą być gromadzone podczas korzystania z naszych aplikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. podczas logowania do naszych aplikacji z użyciem loginu do konta w serwisie Facebook lub innych danych uwierzytelniających wykorzystywanych na portalach społecznościowych). Rodzaj danych, które w ten sposób uzyskamy, może zależeć od ustawień prywatności konta w serwisie społecznościowym. Ponadto w przypadku zakupu usług firmy TOMRA od jej partnera możemy otrzymać od niego pewne informacje dotyczące danego zakupu. W stosownych przypadkach możemy również otrzymywać informacje od urzędów ds. zapobiegania nadużyciom finansowym lub instytucji sporządzających sprawozdania finansowe w związku z oceną zdolności kredytowej.

Uzyskujemy również dane nieosobowe, takie jak zbiorcze lub anonimowe dane demograficzne/profilowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak firmy specjalizujące się w dostarczaniu danych dotyczących przedsiębiorstw, analitycznych i oferujących oprogramowanie jako usługi.

W celu zapewnienia dokładności danych i aby zaoferować klientom doskonałą obsługę przez dostarczanie im lepiej spersonalizowanych usług, treści, marketingu i reklam, możemy łączyć informacje, które zbieramy z różnych źródeł wymienionych powyżej. Możemy na przykład porównać informacje geograficzne pochodzące ze źródeł komercyjnych z adresem IP uzyskanym za pomocą naszych automatycznych narzędzi do zbierania danych w celu określenia ogólnego obszaru geograficznego, w którym znajduje się użytkownik. Informacje mogą być również łączone za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora, takiego jak plik cookie lub numer rachunku bankowego.

SPOSOBY WYKORZYSTANIA GROMADZONYCH DANYCH

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe w celu zarządzania relacjami z firmą TOMRA, a także w celu zapewnienia lepszej obsługi poprzez personalizację doświadczeń i interakcji z firmą TOMRA. Firma TOMRA przetwarza (gromadzi, przechowuje i wykorzystuje) podane informacje w sposób zgodny z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Dołożymy wszelkich starań, aby informacje o użytkownikach były dokładne i aktualne i nie były przechowywane dłużej, niż jest to konieczne. Firma TOMRA jest zobowiązana do przechowywania danych zgodnie z prawem, takich jak informacje niezbędne do celów podatkowych i związanych z audytami. Okres przechowywania niektórych rodzajów danych osobowych może również podlegać szczególnym wymogom i uzgodnionym praktykom w danym sektorze działalności gospodarczej. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej niż przez przewidziane okresy w zależności od indywidualnych potrzeb biznesowych.

Przykłady sposobów wykorzystania danych użytkownika:

Obsługa klienta

Zapewnienie bezproblemowej obsługi klienta przez przechowywanie dokładnych danych kontaktowych i rejestracyjnych, kompleksowe wsparcie klienta, oferowanie produktów, usług i funkcji, które mogą go zainteresować. Korzystamy również z danych użytkownika, aby zapewnić mu obsługę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, personalizując otrzymywane treści i tworząc rekomendacje w oparciu o wykorzystane usługi firmy TOMRA.

Obsługa transakcji

Pomoc w realizacji transakcji i zamówień naszych produktów lub usług, administrowanie kontem użytkownika, przetwarzanie płatności, organizowanie przesyłek i dostaw oraz ułatwianie napraw i zwrotów.

Pomoc w zakresie produktów i ich ulepszanie

Poprawa wydajności i działania naszych produktów, rozwiązań, usług i pomocy technicznej, w tym pomocy w ramach gwarancji, oraz terminowe aktualizacje oprogramowania i alerty mające na celu zapewnienie ciągłości działania urządzenia lub usługi.

Komunikacja administracyjna

Komunikowanie się z użytkownikiem w sprawie usług firmy TOMRA. Przykłady komunikacji administracyjnej mogą obejmować odpowiedzi na pytania lub prośby użytkownika, powiadomienia o zakończeniu świadczenia usług, komunikację związaną z gwarancją, powiadomienia o wycofaniu produktu z rynku lub stosowne informacje korporacyjne związane z fuzjami, przejęciami lub sprzedażą.

Bezpieczeństwo

Utrzymanie integralności i bezpieczeństwa naszych stron internetowych, produktów, funkcji i usług oraz zapobieganie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub szkodliwych, które mogą zagrozić danym użytkownika. W kontaktach z nami przed udzieleniem dostępu do danych osobowych podejmiemy również uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika, takie jak żądanie podania hasła i identyfikatora. Możemy również stosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak telewizja przemysłowa, aby zabezpieczyć fizyczne lokalizacje firmy.

Działalność gospodarcza

Prowadzenie zwykłej działalności gospodarczej, w tym rekrutacji, weryfikacji tożsamości, podejmowanie decyzji kredytowych, jeśli użytkownik się o nią ubiega, prowadzenie badań i analiz biznesowych, sprawozdawczości i zarządzania korporacyjnego oraz szkoleń personelu i zapewnianie jakości obsługi (co może obejmować monitorowanie lub nagrywanie rozmów w naszym dziale obsługi klienta) oraz kontakty zewnętrzne.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Jeśli jest to uzasadnione, możemy przekazywać dane osobowe użytkowników zewnętrznym usługodawcom, z którymi firma TOMRA zawarła umowy w trakcie współpracy z użytkownikiem, jeśli jest to uzasadnione, jednakże będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy uzyskamy na to zgodę użytkownika lub gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani w inny sposób. Wszelkie strony trzecie, którym możemy udostępniać dane użytkownika, są zobowiązane do ich bezpiecznego przechowywania i wykorzystywania wyłącznie w celu realizacji usług, świadczonych przez nie, ale w naszym imieniu. Jeśli strony trzecie nie będą już potrzebować danych użytkownika do realizacji swoich usług, dane te będą usuwane zgodnie z procedurami firmy TOMRA.

WYBIERANIE PREFERENCJI DOTYCZĄCYCH PRYWATNOŚCI

Użytkownik ma możliwość subskrybowania wiadomości dotyczących określonych usług firmy TOMRA. Może również zdecydować się na otrzymywanie ogólnych wiadomości od firmy TOMRA i wybrać sposób ich dostarczania, np. pocztą, pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem, za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub strony internetowej.

Może również określać lub zmieniać decyzje dotyczące subskrypcji lub otrzymywania ogólnych komunikatów w punkcie gromadzenia danych lub za pomocą innych metod, które opisano w poniższych sekcjach. Możliwości te nie mają zastosowania do komunikacji, której podstawowym celem jest zarządzanie realizacją zamówienia, do umów, pomocy technicznej, przekazywania ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa produktów lub innych powiadomień administracyjnych i transakcyjnych, gdy nie mają one charakteru promocyjnego.

Subskrybowane wiadomości

Subskrybowane wiadomości obejmują biuletyny przesyłane pocztą elektroniczną, informacje o firmie itp., które mogą być zamówione przez użytkownika lub na otrzymanie których wyraził on zgodę.

W procesie rejestracji mającej na celu otrzymywanie naszego biuletynu wykorzystujemy metodę dwukrotnego wyrażenia zgody (double-opt-in). Oznacza to, że po rejestracji na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłamy wiadomość z prośbą o potwierdzenie woli otrzymywania biuletynu. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w ciągu 24 godzin, jego dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie miesiąca. Ponadto zapisujemy adresy IP, z których korzystał użytkownik, oraz czasy rejestracji i potwierdzenia. Celem tego procesu jest potwierdzenie dokonania rejestracji i, jeśli to konieczne, zbadanie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych użytkownika.

Po zamówieniu takich wiadomości użytkownik może zrezygnować z ich otrzymywania, korzystając z jednej z poniższych metod:

 • Wybrać łącze rezygnacji lub anulowania subskrypcji w wiadomości e-mail lub postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej wiadomości e-mail dotyczącej subskrypcji;
 • Wrócić do strony, na której pierwotnie zarejestrował swoje preferencje, i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji lub
 • skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Należy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz konkretne i istotne informacje na temat subskrypcji TOMRA lub materiałów marketingowych, których użytkownik nie chce już otrzymywać.

Udostępnianie materiałów wideo

Na naszej stronie internetowej udostępniamy filmy pochodzące z jednej z dwóch zewnętrznych platform wideo innych firm: TwentyThree oraz YouTube. Na platformie TwentyThree nie są przechowywane żadne dane osobowe, chyba że użytkownik wyraził zgodę na wysyłanie mu powiadomień dotyczących platformy. Wszystkie filmy hostowane przez serwis YouTube są zintegrowane z „trybem rozszerzonej ochrony danych”, tzn. żadne dane użytkownika serwisu YouTube nie mogą być przesyłane, jeśli nie odtworzy on danych filmów. Dane dotyczące odtwarzania są przesyłane tylko wtedy, gdy odtwarzane są filmy. Użytkownik nie ma wpływu na ich przesyłanie.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na portalu Google i kliknie film z portalu YouTube udostępniany na naszej stronie, dane na temat jego sesji mogą zostać bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby serwis YouTube powiązał dane z jego profilem, powinien się wylogować przed odtworzeniem filmu. YouTube przechowuje dane w postaci profili użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania stron internetowych w oparciu o ich potrzeby. Profilowanie ma miejsce nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników, a jego głównym celem jest tworzenie reklam w oparciu o potrzeby użytkownika oraz poinformowanie innych internautów w sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na tworzenie takich profili, ale w celu skorzystania z tego prawa musi skontaktować się z serwisem YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności tego serwisu. Można tam również znaleźć dodatkowe informacje na temat praw użytkownika i możliwości konfiguracji zapewniających ochronę prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Serwis Google przetwarza również dane użytkowników na terenie USA i jest zobowiązany do przestrzegania porozumienia „Tarcza Prywatności UE-USA”. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integracja z usługą Mapy Google

Na naszej stronie jest wykorzystywana usługa Mapy Google. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej i umożliwiać wygodne korzystanie z funkcji mapy.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził daną podstronę naszej witryny. Jeśli użytkownik jest zalogowany do serwisu Google, jego dane są bezpośrednio wiązane z jego kontem. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby serwis Google powiązał dane z jego profilem, powinien się wylogować przed otwarciem strony. Google przechowuje dane w postaci profili użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania stron internetowych w oparciu o ich potrzeby. Profilowanie ma miejsce nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników, a jego głównym celem jest tworzenie reklam w oparciu o potrzeby użytkownika oraz poinformowanie innych internautów w sieci społecznościowej o działaniach użytkownika. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na tworzenie takich profili, ale w celu skorzystania z tego prawa musi skontaktować się z serwisem Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności tego serwisu. Można tam również znaleźć dodatkowe informacje na temat praw użytkownika w tym zakresie i możliwości konfiguracji mających na celu ochronę prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Serwis Google przetwarza również dane użytkowników na terenie USA i jest zobowiązany do przestrzegania porozumienia „Tarcza Prywatności UE-USA”. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA AUTOMATYCZNYCH NARZĘDZI DO GROMADZENIA DANYCH

Na stronach internetowych firmy TOMRA wykorzystujemy pliki cookie, technikę web beacon i inne podobne technologie (znane pod wspólną nazwą „narzędzi do automatycznego gromadzenia danych”) oraz zezwalamy niektórym firmom na korzystanie z nich. Robimy to, aby zrozumieć sposób korzystania z naszych usług, poprawić wrażenia użytkowników, udostępniać spersonalizowane funkcje i treści, zoptymalizować nasze działania marketingowe oraz potencjalnie umożliwić zewnętrznym firmom reklamowym pomaganie nam w zamieszczaniu reklam dostosowanych do zainteresowań użytkowników w Internecie.

Wykorzystywanie plików cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane do urządzenia użytkownika lub, bardziej precyzyjnie, do przeglądarki używanej na tym urządzeniu podczas odwiedzania witryny. Podmiot, który umieszcza pliki cookie w przeglądarce, może następnie odczytać informacje z tego pliku. Pliki cookie są zazwyczaj dzielone na „sesyjne pliki cookie”, które nie pozostają na urządzeniu użytkownika po zamknięciu przeglądarki, lub „trwałe pliki cookie”, które zwykle pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia.

Różne typy plików cookie pełnią odmienne funkcje, które wyjaśniamy poniżej.

Niezbędne pliki cookie

Niektóre pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po naszych witrynach internetowych i korzystanie z ich funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów naszej strony. Bez nich nie możemy udostępnić zawartości dostosowanej do typu urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika.

Pliki cookie z zapamiętanymi wyborami dokonanymi przez użytkownika

Te pliki cookie umożliwiają zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkowników na naszych stronach internetowych (takich jak preferowany przez nich język lub region, w którym się znajdują) i korzystanie z ulepszonych, bardziej spersonalizowanych funkcji. Mogą być również używane do zapisywania zmian wprowadzonych przez użytkownika w rozmiarze tekstu, czcionkach i innych aspektach stron internetowych, które można dostosować do własnych potrzeb. Mogą być również wykorzystywane do świadczenia usług, których oczekuje użytkownik, takich jak oglądanie filmów lub publikowanie komentarzy na blogu. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być anonimizowane i nie mogą umożliwiać śledzenia aktywności użytkownika na innych stronach internetowych.

Pliki cookie umożliwiające spersonalizowanie obsługi

Używamy również plików cookie, aby zmienić sposób działania lub przeglądania naszych stron internetowych w celu spersonalizowania obsługi użytkownika na podstawie informacji o nim, które możemy wywnioskować z jego zachowania na naszych witrynach, lub informacji o nim, które już posiadamy, na przykład dlatego, że jest on zarejestrowanym klientem. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane do dostosowywania świadczonych przez nas usług lub wyglądu i działania zawartości, którą użytkownik przegląda podczas kolejnych sesji na naszej stronie internetowej. Jeśli na przykład użytkownik spersonalizuje przeglądane strony internetowe lub zarejestruje się w celu uzyskania dostępu do produktów lub usług, plik cookie umożliwi naszemu serwerowi przywołanie potrzebnych informacji. Podczas następnej wizyty na naszych stronach internetowych informacje podane przez użytkownika mogą zostać wczytane, co ułatwi mu korzystanie z funkcji witryny, które uprzednio wybrał. Jeśli użytkownik regularnie korzysta z więcej niż jednego urządzenia lub komputera, możemy powiązać ze sobą pliki cookie, aby mimo to zapewnić mu spersonalizowaną obsługę przez Internet. Możemy również personalizować informacje, które użytkownik widzi, w oparciu o to, co już o nim wiemy, tak aby spędzał on mniej czasu na szukaniu różnych rzeczy. Dzięki plikom cookie każdy odwiedzający naszą witrynę może mieć dostęp do unikalnej zawartości przygotowanej specjalnie dla niego.

Pliki cookie służące do oceny działania i przeprowadzania analiz

Używamy naszych własnych plików cookie i/lub plików cookie zewnętrznych dostawców oraz innych identyfikatorów (takich jak web beacon), aby zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i usług oraz sprawić, aby były one ulepszane i rozwijane zgodnie z preferencjami naszych klientów i odwiedzających. Pliki cookie i technologia web beacon mogą być na przykład wykorzystywane do testowania różnych projektów i zapewniania spójnego wyglądu i działania naszych stron internetowych, śledzenia i analizowania trendów w zakresie interakcji użytkowników z naszymi stronami internetowymi i innymi metodami komunikacji oraz wykrywania błędów i oceniania skuteczności naszych kampanii promocyjnych. Wykorzystujemy usługę Google Analytics, świadczoną przez firmę Google Inc. na przykład do analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej i aktywności na niej.

Zebrane w ten sposób dane są na ogół zestawiane w celu analizy tendencji i wzorców użytkowania do celów analizy biznesowej, poprawy funkcjonowania witryny/platformy oraz oceny skuteczności działania. Nasze pliki cookie lub związane z nimi wyniki analiz mogą być również udostępniane naszym partnerom biznesowym. Rodzaj zbieranych przez nas informacji obejmuje liczbę odwiedzających nasze strony internetowe, liczbę zalogowanych klientów, datę i godzinę ich odwiedzin, czas trwania i obszary przeglądanych stron i usług, ale z reguły nie są one wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Możemy również otrzymywać podobne informacje o osobach odwiedzających strony internetowe naszych partnerów biznesowych. Użytkownicy Internetu, którzy nie chcą, aby ich dane były gromadzone przez Google Analytics, mogą zainstalować dodatek blokujący usługę Google Analytics. Ten dodatek powoduje, że JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) nie wysyła informacji z otwartych stron do Google Analytics. Aby zainstalować ten dodatek w swojej przeglądarce i uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, należy odwiedzić stronę aplikacji Google Analytics Opt-out. Pliki cookie mogą być również używane, gdy użytkownik korzysta z przycisku udostępniania i publikuje informacje na portalach społecznościowych. Sieć społecznościowa przechowuje informacje o takich działaniach. Mogą być one wykorzystane do targetowania i innych celów marketingowych. Rodzaje plików cookie wykorzystywanych przez inne firmy oraz sposób, w jaki wykorzystują one zawarte w nich dane, zależą od zasad prywatności przyjętych przez te firmy.

Inne narzędzia do automatycznego gromadzenia danych

Sygnał nawigacyjny (web beacon)

Możemy wykorzystywać i zezwalać wybranym stronom trzecim na używanie technologii web beacon (zazwyczaj w połączeniu z plikami cookie) do kompilowania informacji na temat korzystania z witryny przez użytkownika oraz jego interakcji z pocztą elektroniczną lub innymi metodami komunikacji, jak również do oceny skuteczności działania oraz udostępniania treści i reklam, które są bardziej odpowiednie dla użytkownika. Elementy web beacon (nazywane również web bug lub clear GIF) są zazwyczaj przezroczystymi obrazami (mającymi zwykle rozmiar 1 piksel x 1 piksel), które mogą być osadzone w treści strony internetowej, filmu lub wiadomości e-mail, umożliwiając serwerowi odczytanie pewnych rodzajów informacji z urządzenia użytkownika, ustalenie daty i godziny wyświetlenia danej treści, wiadomości e-mail lub elementu web beacon oraz adresu IP urządzenia. Możemy przykładowo umieszczać elementy web beacon w naszych promocyjnych wiadomościach e-mail lub biuletynach w celu ustalenia, czy zostały one otwarte lub czy podjęto w związku z nimi działania oraz czy nasze narzędzia obsługujące pocztę elektroniczną działają prawidłowo.

PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE JEGO DANYCH OSOBOWYCH

W dowolnym przypadku, w którym jesteśmy w posiadaniu lub przetwarzamy dane osobowe, osoba, której dane te dotyczą, ma następujące prawa:

 • Prawo dostępu: użytkownik ma prawo do zażądania kopii informacji przechowywanych na jego temat.
 • Prawo do wprowadzania poprawek: użytkownik ma prawo do poprawienia danych przechowywanych na jego temat, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do bycia zapomnianym: w określonych okolicznościach użytkownik może zażądać usunięcia wszystkich danych przechowywanych na jego temat w naszej bazie.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w określonych okolicznościach użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych.
 • Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo do przeniesienia danych, które przechowujemy na jego temat, do innej organizacji.
 • Prawo do sprzeciwu: użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania jego danych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania danych, w tym wobec profilowania: użytkownik ma również prawo do skorzystania ze środków prawnych dotyczących automatycznego przetwarzania danych i profilowania.
 • Prawo do kontroli sądowej: gdy firma TOMRA odrzuci wniosek użytkownika o dostęp do danych, podamy przyczynę takiej odmowy. Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie w sposób opisany poniżej. Wszystkie powyższe wnioski zostaną przekazane w przypadku, gdy w przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie zaangażowana strona trzecia.

Zażalenia

W przypadku gdy użytkownik chce złożyć zażalenie na temat sposobu przetwarzania jego danych osobowych przez firmę TOMRA lub sposobu rozpatrywania jego zażalenia, ma prawo je złożyć bezpośrednio do właściwego organu nadzorczego i/lub inspektora ochrony danych TOMRA na adres Dpo@tomra.com lub skontaktowania się z nim telefonicznie pod numerem49 151 22659374.

 


Data wersji: 14 maja 2018 r.