Podziel się tą stroną

Hotdog maszyna TOMRA do sortowania


W firmach ViskoTeepak i TOMRA Sorting Food postanowiono połączyć siły w celu opracowania rozwiązania do wykrywania osłonek, aby ułatwić producentom kiełbasek do hotdogów wykrywanie fragmentów osłonek pozostałych po operacji obierania. Producent może przy tym nadal śledzić powstawanie koloru kiełbaski podczas przetwarzania. Efektem tego współdziałania jest całkowicie nowe rozwiązanie w światowej branży producentów kiełbasek do hotdogów oraz wykrywania na nich osłonek.

To nowatorskie rozwiązanie może być wykorzystane przy produkcji wszelkich rodzajów kiełbasek bez osłonek, w tym frankfurterek, kiełbasek do hotdogów, przekąsek minisalami oraz wielu innych.

Połączenie sortownika optycznego TOMRA Genius z rozwiązaniem D-Tech firmy ViskoTeepak pozwala nie tylko wykrywać osłonki, ale również sortować według wielkości i innych odchyleń od jakości, takich jak kolor.

ZASADA DZIAŁANIA NOWEGO ROZWIĄZANIA VISKOTEEPAK I TOMRA DO WYKRYWANIA OSŁONEK

Podczas produkcji kiełbasek bez osłonek ważne jest, aby po obraniu zapewnić usunięcie wszystkich fragmenty osłonek z kiełbasek do hotdogów.

W firmie ViskoTeepak opracowano specjalną osłonkę typu „Wienie-Pak D-Tech”, umożliwiającą kontrolowanie przez producenta jej całkowitego usunięcia.

Ten typ osłonki w całej swojej objętości zawiera specjalny składnik. Osłonka jest w pełni przejrzysta w normalnych warunkach, ale staje się wykrywalna w optycznym sortowniku TOMRA Genius.

KORZYŚCI Z MASZYNY SORTUJĄCEJ TOMRA DO KIEŁBASEK DO HOTDOGÓW

  • Większe bezpieczeństwo żywności
  • Wykrywanie materiałów obcych
  • Najbardziej kompletny zakres wykrywania osłonek celulozowych
  • Pełna automatyzacja
  • Sortowanie według kształtu, wagi, rozmiaru i koloru
  • Mniej reklamacji dotyczących żywności
  • Długoterminowa zrównoważona działalność
  • Niższe koszty pracy
  • Optymalne pakowanie

To nowatorskie rozw iązanie zostało gruntownie przetestowane u dużego niemieckieg o producenta przekąsek salami i wyniki były przekonujące. Niedługo potem klient zdecydował się skorzystać z technologii sortowania D-Tech i TOMRA do wykrywania osłonek.

Przeczytaj wszystko o tej nowej technologii wykrywania osłonek w naszej najnowszej informacji prasowej.