Podziel się tą stroną

Odpady organiczne

Całkowita objętość odpadów zawiera wysoki procent materiału organicznego. Materiał organiczny traktuje się różnie w zależności od kraju. Znajdujący się w części organicznej, materiał inertny podczas procesu obróbki, może powodować poważne problemy.

Zawartość materiałów inertnych w odpadach organicznych musi być ograniczona do minimum w taki sposób, aby zredukować możliwość utraty cennego materiału organicznego. Na przykład w procesie produkcji biogazu z frakcji organicznej, pozostałości nieorganiczne osiadają na dnie komory beztlenowego rozkładu.

W celu zagwarantowania skutecznej i wydajnej funkcjonalności urządzeń do rozkładu odpadów organicznych, konieczne jest częste opróżnianie i czyszczenie tej części komory, w której następuje rozkład. Czas poświęcony czyszczeniu komory nieuchronnie oznacza stratę czasu w procesie produkcji biogazu. Potencjalne uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez pozostałości nieorganiczne mogą generować dodatkowe koszty utrzymania.

Rozwiązanie

Naszą propozycją jest unikalne połączenie transmisji promieniowania rentgenowskiego (XRT) oraz spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR ). Po sicie wstępnym i odzyskaniu metali, materiał jest przekazywany do separatora AUTOSORT, gdzie stosuje się czujnik NIR do usuwania różnych polimerów. Pozostała frakcja odpadów organicznych jest następnie przekazana do separatora X-TRACT, w którym przy wykorzystaniu czujnika XRT usuwane jest szkło, kamienie itp. bazując na ich gęstości atomowej.

Duża rozdzielczość systemu bliskiej podczerwieni (NIR) zapewnia rozpoznawanie i wydzielanie polimerów typu PCV, PP, PET i PE. Czujnik elektromagnetyczny usuwa wszystkie metale żelazne i nieżelazne. Na drugim etapie X-TRACT wykorzystuje technologię promieniowania rentgenowskiego do określenia gęstości atomowej, na podstawie której usuwane jest szkło, kamienie itp. Poziom zanieczyszczenia materiału jest tu bez znaczenia.

Powiązane produkty