Podziel się tą stroną

X-TRACT

Najnowocześniejsze czujniki rentgenowskie umożliwiają systemowi X-TRACT wykonywanie specjalnych zadań sortowania.

Podczas stosowania technologii transmisji promieniowania rentgenowskiego (XRT) system X-TRACT identyfikuje zawartość sortowanego materiału, niezależnie od jego koloru i zanieczyszczenia. Podczas sortowania z użyciem promieni rentgenowskich system X-TRACT wydziela koncentraty materiałowe na podstawie ich gęstości atomowej dzieląc je na różne typy materiałów. Fluorescencja rentgenowska (XRF) zapewnia analizę składu pierwiastkowego metali, np. rozdzielając zwoje z miedzi i aluminium od złomu żelaznego.

PRZEGLĄD

  • Firma TOMRA Sorting oferuje różne konfiguracje dla różnych zadań i warunków sortowania.
  • System X-TRACT jest dostępny wraz z technologią transmisji (XRT) i fluorescencji rentgenowskiej (XRF).
  • Wyposażony w DUOLINE® i SUPPIXX®

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z naszym zespołem.