Podziel się tą stroną

SORTOWANIE W ŚWIECIE ODZYSKU ZASOBÓW

Technologia sortowania w oparciu o czujniki stanowi gwarancję wysokiej wydajności przetwarzania wielu różnych strumieni materiałów. Niezależnie od tego, czy sortowanie ma na celu recykling materiałów, czy też zmniejszenie śladu węglowego, nasze wszechstronne systemy zapewniają stabilną jakość produktów przy najwyższej wydajności.

WYBIERZ ZASTOSOWANIE, ABY ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIE FIRMY TOMRA:

Select your sorting requirement

Pokaż wszystko