Podziel się tą stroną

Odpady z handlu i przemysłu

Podczas sortowania odpadów z handlu i przemysłu wydziela się wiele elementów nadających się do recyklingu, takich jak tworzywa sztuczne, papier, karton i folie. W sektorach handlowym i przemysłowym zapotrzebowanie na tego rodzaju materiały stale rośnie w porównaniu do surowców pierwotnych.

Stosując tradycyjne techniki manualne lub półautomatyczne, można odzyskać tylko niewielką ilość materiału z odpadów pochodzących z handlu i przemysłu. W przeciwieństwie do technik tradycyjnych, w pełni regulowane, supernowoczesne systemy sortujące TOMRA Sorting bazujące na czujnikach przekształcają złożone i zróżnicowane strumienie odpadów z handlu i przemysłu, w wysokiej jakości posortowany produkt końcowy. Systemy te zastępują sortowanie manualne, co obniża koszty pracy, minimalizuje straty materiałowe jednocześnie zwiększając wydajność.

Systemy sortowania TOMRA Sorting zapewniają również pełną elastyczność w przyszłości, dzięki możliwości szybkiej i efektywnej kosztowo zmiany, na przykład w odpowiedzi na nowe regulacje prawne lub zmiany w składzie materiału wejściowego.

Redukcja kosztów dla klientów
Ciągle wzrastające opłaty za składowanie odpadów przemysłowych w Wielkiej Brytanii, podkreślają znaczenie technologii TOMRA Sorting w odzysku odpadów pochodzących z handlu i przemysłu. Zapewnia to eliminację materiału inertnego do 95%, co na przykład, pozwala przedsiębiorstwom na wygenerowanie korzyści wynikających z mniejszych opłat za składowanie odpadów. Tradycyjne sortowanie odpadów handlowych i przemysłowych oraz tradycyjne metody recyklingu, prowadzą do składowania ogromnych ilości wartościowego materiału organicznego i inertnego, co jest o wiele bardziej kosztowne.

Systemy TOMRA Sorting pomagają odnieść korzyść dzięki separatorowi AUTOSORT, który wydziela materiały lekkie, takie jak folie, papier i tekstylia do produkcji wysokiej jakości paliwa alterantywnego RDF oraz sortuje frakcje ciężkie, jak na przykład drewno i tworzywa sztuczne. Oprócz tego X-TRACT identyfikuje i wydziela szkło, kamienie i ceramikę z frakcji drobnej, na podstawie pomiaru gęstości atomowej.

Powiązane produkty