Podziel się tą stroną

Firma TOMRA przedstawiła na targach Pack Expo 2016 maszynę TOMRA 5A dla branży przetwórstwa ziemniaczanego


Firma TOMRA Sorting Food przedstawiła maszynę TOMRA 5A na targach Pakiet Expo 2016 w Chicago, które odbyły się w dniach 6–9 listopada. Przetwórcy mogli odwiedzić stoisko E 7335 (Upper Lakeside Center), aby dowiedzieć się więcej o nowej maszynie do sortowania i zobaczyć ją na własne oczy.

04 listopada 2016

TOMRA 5A, najnowsza maszyna dla branży przetwórstwa ziemniaczanego, pomaga przetwórcom, łącząc prosty i zupełnie nowy graficzny interfejs użytkownika ze stabilną pracą sortera, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości żywności oraz przy minimalnych stratach produktu.

Bezpieczeństwo i jakość żywności są priorytetem konsumentów i przetwórców, a ta innowacyjna maszyna idzie o krok dalej, osiągając maksimum swojej wydajności z nowym modułem kontrolującym obierki, dostępnym w opcjach dodatkowych. Maszyna TOMRA 5A ma także największą przepustowość sortowania w branży biorąc pod uwagę jej niewielkie gabaryty – 55 ton ziemniaków na godzinę.

Moduł kontrolujący obierki, który można podłączyć do wielu maszyn sortujących, pobiera dane dotyczące ziemniaków z sortera TOMRA 5A, aby uzyskać rzetelne wyniki pomiaru stopnia usunięcia skórki. W celu uzyskania żądanego stopnia usunięcia skórki przy użyciu sprawdzonych technik kontroli procesu oblicza się optymalny czas parowania, który jest wysyłany bezpośrednio do obieraczki parowej. W efekcie są mniejsze straty na obierkach i marnuje się mniej żywności, bez konieczności nadzoru operatora.

Maszyna TOMRA 5A zapewnia wyjątkowo skuteczne usuwanie ciał obcych. Sorter efektywnie usuwa ciała obce, takie jak kolby kukurydzy, drewno, łodygi, tworzywa sztuczne, szkło, a nawet zagubione piłeczki golfowe. Proces ten zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia żywności w dalszej części linii produkcyjnej, co prowadzi do poprawy jakości produktu.

Sorter ma również ulepszone funkcje sanitarne, które zostały zaprojektowane i opracowane zgodnie z najnowszymi standardami i specyfikacjami w zakresie higieny żywności.

Ponadto sorter TOMRA 5A jest bezkonkurencyjny jeśli chodzi o kontrolę jakości sortowania ziemniaków.. Umożliwia to przetwórcom odzyskanie produktu, który nie jest wystarczająco dobry aby go zaakceptować, ale jednocześnie nie na tyle zły aby go odrzucić. Pozostawiony produkt może być wysłany do ponownego obrania lub przycięcia. Może również zostać przetworzony w alternatywny produkt końcowy, taki jak płatki ziemniaczane.

Ponadto sorter TOMRA 5A ma intuicyjny, unikalny i funkcjonalny graficzny interfejs użytkownika, wygodny w użyciu dla wszystkich operatorów. Najnowszy graficzny interfejs użytkownika TOMRA ACT obejmuje układ jednego ekranu. Użytkownicy mogą na pierwszy rzut oka zobaczyć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące sortowania w czasie rzeczywistym. Doraźne monitorowanie i szybkie regulacje są możliwe w dowolnym momencie, co oznacza, że klient ma stałą kontrolę i może łatwo zoptymalizować jakość sortera.

Interfejs jest dynamiczny, elastyczny i łatwy w użyciu, co sprawia, że uczenie się i szkolenie operatorów są szybsze. Jim Frost, kierownik jednostki marketingowej, skomentował: "Szybsza reakcja na zmianę warunków produktów przy wytwarzaniu produktu podobnej jakości i wyższej wydajności, jest obecnie możliwa niezależnie od tego kto obsługuje maszynę TOMRA 5A. Obecność specjalisty przy obsłudze i regulacji sortera nie jest wymagana."

Dodatkowo TOMRA 5A umożliwia dostęp do statystyk sortowaniaprzez całą dobę, co sprawia, że można przejrzeć wszystkie dane z okresu wskazanego przez operatora. Na ekranie są wyświetlane dane dotyczące jakości ziemniaków i rozkładu ich wielkości. Dane z całego dnia lub jego części są łatwo dostępne dzięki czytelnemu graficznemu interfejsowi. Dostępne są również szczegółowe dane produktu.

Kolejną nową funkcją maszyny sortującej jest jej zdolność do samokontroli; system wygeneruje ostrzeżenie o wykrytych problemach wpływających na działanie i wydajność sortera.

Jim Frost stwierdził: „Sorter TOMRA 5A wyposażony w interfejs TOMRA ACT stanowi najnowszą innowację w całej technologii systemów sortowania produktów. Sorter ten poprawił wydajność i funkcje dodatkowe, pozwalając sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów zapewnienia bezpieczeństwa żywności podczas procesu, poprawy wydajności i niższych kosztów eksploatacji.