Deel deze pagina

Haal het maximum uit je voedsel


Roel Molenaers, Directeur Product Management, TOMRA Sorting Food

24 november 2016

Onderzoek van de Food and Agricultural Organization van de Verenigde Naties (FAO) voorspelt dat de voedselproducerende en -verwerkende industrieën hun totale productie tegen 2050 met 70 procent moeten verhogen om de wereldwijd stijgende vraag naar voedsel te kunnen volgen.

Met een jaarlijkse groei van de wereldbevolking van ongeveer 60 miljoen is het een probleem dat we niet kunnen negeren.

Er zijn verschillende manieren om voedsel efficiënter te produceren, zij het met verschillende moeilijkheidsgraad. Het aanpakken van de klimaatverandering, het verhogen van de beschikbaarheid en de vruchtbaarheid van grond en het verbeteren van de watertoevoer zijn allemaal mogelijke oplossingen. Maar, een probleem dat we onmiddellijk moeten aanpakken is het verder optimaliseren van de oogstopbrengsten, omdat het een doorslaggevende factor zal zijn bij het behalen van de doelstellingen voor 2050.

Hoewel het aanpakken van de klimaatverandering, het verbeteren van de kwaliteit en de vruchtbaarheid van landbouwgrond en het zorgen voor voldoende water tijd zal vergen, kunnen we nú al voedsel efficiënter sorteren. Dit kunnen we bereiken door de allernieuwste voedselsorteertechnieken en machines te gebruiken, die een beter rendement hebben, meer winst voor verwerkers opleveren en, heel belangrijk, meer kennis opleveren die we verder in de verwerkingsketen kunnen gebruiken.

Het is belangrijk te erkennen dat, naast de behoefte aan meer voedsel, de vraag naar meer keuze en afwisseling ook stijgt. Dit is vooral het geval in ontwikkelingslanden die het consumptiepatroon van de westerse middenklasse overnemen en zo een grotere verscheidenheid aan voedseltypes en restaurants willen.

Naarmate gezinnen minder voor de traditionele thuis bereide kost kiezen, groeit de vraag naar kant-en-klare maaltijden, en komen er nieuwe kansen, maar ook obstakels die we moeten overwinnen.

Een gemiddelde frietverwerker produceert 140 000 ton frieten per jaar. Door het rendement te verbeteren met slechts 0,5 procent door middel van moderne sorteertechnologie en -technieken, kan een verwerker naar schatting 90 vrachtwagenladingen van de weg houden, op basis van een gewicht van 25 ton per vrachtwagen.

Deze actie, die een positieve uitwerking heeft op het milieu, zal de beschikbaarheid van grondstoffen en het rendement verhogen.

Het moet beklemtoond worden dat dit principe uitgebreid kan worden tot alle gebieden van de voedselproductie. Dit is bijzonder relevant omdat het United States Department for Agriculture (USDA) onlangs bekendmaakte dat 31% van het voedsel dat in Amerika wordt geteeld, niet beschikbaar is voor menselijke consumptie, op het niveau van de kleinhandel en de consument. Wanneer het rendement wordt verhoogd, kan de industrie helpen om dit verlies te minimaliseren.

Hetzelfde rapport maakt ook gewag van een verlies van 51 miljoen ton voedsel in de VS. Omgerekend vertegenwoordigt dit een winstverlies van 161 miljard USD (145,3 miljard euro) tegen kleinhandelsprijzen.

Om dit te helpen oplossen investeert de voedselsorteerbranche in technologische ontwikkelingen om blijvende efficiëntiewinst te realiseren. De TOMRA 5B-sorteermachine is bijvoorbeeld een systeem dat niet alleen sorteert volgens de specificaties van de klant, maar hem ook een stijgende aanvoer van gegevens en gemakkelijk te interpreteren statistieken levert, die hij kan gebruiken om toekomstige rendementen te verbeteren.

TOMRA’s Smart Surround View kan het aantal valse uitstoten met 20% verminderen, zodat er aan het eind van de rit meer en beter voedsel overblijft, en er minder afval ontstaat.

De mogelijkheid om efficiënt groenten, aardappelen en noten te sorteren, die meer dan 19% van de totale hoeveelheid weggegooid afval in de VS alleen vertegenwoordigen, kan een enorme impact hebben. Door het rendement met slechts één procent op te trekken, is het mogelijk de eindhoeveelheid van dit type product in de VS met 11 miljoen ton te verhogen. Toegepast op een wereldwijde schaal lijkt de voedseldoelstelling voor 2050 plots meer haalbaar.

Het verbeteren van rendementsverhogende technologieën gaat over meer dan ervoor zorgen dat voedsel kan worden gebruikt voor zijn primaire doel; het identificeert ook welk product op alternatieve wijze zijn weg kan vinden in de voedselketen.

Deze verbeteringen, zoals ze door de TOMRA 5B-sorteermachine worden gebracht, zullen leiden tot een teruggewonnen product dat ooit bij het afval terechtkwam. Een voedseltype dat in zijn oorspronkelijke vorm niet in aanmerking komt voor de verkoop kan worden opgevist voor het maken van aardappelvlokken, tomatensauzen of andere alternatieven. Het kan ook als een product van tweede keuze worden verkocht, zodat afval bij elke stap van het proces wordt verminderd.

Technologische ontwikkelingen, zoals een zicht van 360° op het product voor optimale inspectie, in combinatie met innovatieve detectie- en rejectietechnologie, leiden tot betere beslissingen met betrekking tot de productkwaliteit. Dit technologisch proces verbetert niet alleen de hoeveelheid beschikbaar voedsel, het handhaaft ook de hoge kwaliteitsniveaus die consumenten verwachten.

Daarnaast zal de bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden, vooral die in Sub-Saharaans Afrika, die volgens de FAO zal groeien met tot 108 procent, sneller ingrijpen noodzakelijk maken.

Het gebruik van almaar verbeterende technologieën om het rendement direct te verbeteren is een stap in de goede richting. De volgende generatie voedselsorteermachines zal in staat zijn cruciale informatie te leveren die niet alleen het rendement zullen verhogen, maar ook verder in de productieketen en voor toekomstige seizoenen verbeteringen zullen aanreiken.

Als een voedselverwerker bijvoorbeeld negatieve rendementspieken in een bepaald procesgebied vaststelt, zouden de gegevens van de sorteermachine een oplossing kunnen opleveren en zouden er vroeger in de teelt acties kunnen ondernomen worden. Met deze gegevens kunnen voedselverwerkers dan weer plannen maken om de actuele problemen op te lossen.

Als we de verwachte stijging van de vraag naar voedsel tegen 2050 willen beantwoorden en er verbeteringen moeten plaatsvinden naarmate de bevolking blijft aangroeien na die datum, moeten we heel snel de rendementen verhogen. Door te investeren in sorteertechnologieën en machines, zullen voedselproducenten en -verwerkers niet alleen in staat zijn aan de vraag naar meer productvolume te voldoen, maar zullen ze ook hun inkomsten verhogen.

Daarom zullen ontwikkelaars van technologieën voor voedselsortering hun systemen blijven verfijnen om meer toegang te krijgen tot almaar nauwkeurigere gegevens en zullen ze geavanceerdere machines ontwikkelen om afval maximaal te beperken.

Dit moeten we als een positieve ontwikkeling beschouwen. De assistent-directeur-generaal van de FAO, Hafez Ghanem, zei dat zijn organisatie “voorzichtig optimistisch” is over de kansen dat de wereld tegen 2050 zelfvoorzienend is.” Met de ononderbroken ontwikkelingen in de voedselsorteertechnologie heeft ze elke reden daartoe.