Deel deze pagina

Wettelijke verklaring

Deze website verschaft algemene informatie over TOMRA Group en de producten en oplossingen die de onderneming via verschillende bedrijfskanalen aanbiedt.

De informatie op deze website is uitsluitend samengesteld om informatie over TOMRA Group en de producten en oplossingen die de onderneming via verschillende bedrijfskanalen aanbiedt, te verspreiden.

Hoewel TOMRA voorzichtig te werk gaat om informatie te geven die accuraat en actueel is bij het publiceren op de website, corrigeert of werkt het die informatie niet bij en behoudt het zich het recht voor materiaal op deze website op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen, te wissen of te verplaatsen.

TOMRA doet geen uitspraken of biedt geen garantie, expliciet of impliciet, over de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website. Noch TOMRA, noch een andere persoon of entiteit kan aansprakelijk worden gesteld voor een verlies, van welke aard ook of door wat ook veroorzaakt, direct of indirect ontstaan uit het gebruik van of vertrouwen op deze website of één van de gegevens die ze bevat.

De informatie op deze website is niet bedoeld en mag niet worden beschouwd als een uitnodiging voor of aanzetten tot een investering in of andere verhandeling van effecten van TOMRA of andere investering, noch is ze bedoeld als advies of aanbeveling in verband met een investeringsbeslissing, noch vormt ze een aanbod om diensten te verlenen in een rechtsgebied waar TOMRA dat niet mag doen krachtens een geldende wet of regelgeving

Alvorens een investeringsbeslissing te nemen moet u advies vragen aan een financieel adviseur die vertrouwd is met uw financiële situatie en investeringsdoelen. De waarde van aandelen en de inkomsten eruit kunnen zowel stijgen als dalen. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

TOMRA en alle geassocieerde merk- en productnamen zijn handelsmerken (geregistreerd of anders) van TOMRA Systems ASA. Het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van het materiaal op deze website behoren toe aan TOMRA Systems ASA.

Maatschappelijke zetel:

Drengsrudhagen 2

1372 Asker

Noorwegen