Bu sayfayı paylaşın

Atıktan Türetilen Yakıtlar 

Atıkların içerdiği değerlerden yararlanabilmenin bir diğer yolu, onları yakıt olarak kullanmaktır. Atıktan Türetilen Yakıt (RDF), atış akışlarından çıkartılan ve yüksek kalorifik değere (tipik olarak yaklaşık 18 Mega Jul/kilogram) sahip olan materyaller için geçerli olan bir terimdir. Bu materyalden çimento fırınlarından enerji santrallerine kadar birçok tesiste yararlanılabilir.

TOMRA Sorting teknolojisi Avrupa genelinde birçok tesiste, farklı atık akışlarından nihai kullanıcıların belirli ihtiyaçlarına uygun atıktan türetilen yakıt materyali üretmek amacıyla uzun süredir kullanılmaktadır. Geri kazanılmış katı yakıtların (RDF) rastgele numune analizi ile kalite güvencesi sağlamak, küçük örnek boyutları ve farklı laboratuvar sonuçları nedeniyle zorlu bir işlemdir. 

Çevrimiçi analizler, TOMRA'nın AUTOSORT sistemi ile birlikte kullanıldığında, operasyonel çalışma sırasında doğru ve zamanında kritik değer ölçümleri ile sonuçlanırlar. Gerçek zamanlı kalıcı izleme, atıktan türetilen yakıtların en ideal şekilde üretilmesine olanak tanır.