Bu sayfayı paylaşın

Zorba Hurda

-Ömrünü Tamamlamış Araçlar veya Elektrikli veya Elektronik Ekipman Atıkları'ndan kaynaklanan, parçalanmış demir-dışı metaller- olan Zorba Hurda'nın değeri, modern yaşam tarzının yol açtığı bakır, nikel ve pirince yönelik talep arttıkça yükselmeye devam ediyor. TOMRA'nın sensör tabanlı ayıklama teknolojisi Zorba hurdaların değerini iki katına yükseltebilir.

Birçok yeniden-işlemci, Zorba Hurda için manuel ayıklama veya batır-yüzdür işlemleri gibi yalnızca geleneksel işleme yöntemleri ile kısıtlanmıştır. Diğerleri ise yüksek kaliteli parçacıkları kendileri doğrudan geri kazanmak yerine, karışık materyal satarlar. TOMRA'nın sensör tabanlı sistemlerini çalıştırma maliyeti, yoğun medya tesislerinin maliyetinin yalnızca yüzde 20'si olduğundan ve geri kazanılmış karışık metallere yönelik global talep artmaya devam ettiğinden, metal yeniden-işlemcileri ve materyal geri kazanım tesislerinin operatörleri yüksek kaliteli fraksiyonları bu en ileri teknoloji ile doğrudan geri kazanarak kârlılıklarını önemli ölçüde artırabilirler.

Metallere yönelik sensör tabanlı ayıklama, yüksek saflıkta metal parçacıkların kompozisyon, tane boyutu ve karma atık ve metal akışlarının karışımı açısından en zorlu fraksiyonlardan bile geri kazanılmasına olanak sağlamak için farklı teknolojiler bir araya getirilerek gerçekleştirilir. TOMRAayıklama teknolojisi, saflığı artırarak ve operatörlerin şimdiye kadar hiç mümkün olmayan küçüklükteki parçacıkları geri kazanarak, operatörlere bu değeri giderek artan kaynağa ilişkin getirilerini en üst düzeye çıkarma olanağı tanır.

 

İlgili ürünler