Bu sayfayı paylaşın

TOMRA, plastik ve daha birçok döngünün kapatılması için çağrı yapıyor

TOMRA, PET içecek ambalajları döngüsünü kapatmada önemli bir rol oynamaya devam ederken yapılacak daha çok şey olduğunun bilinciyle aralıksız çalışıyor. Artık, tüm malzeme akışlarında döngüselliği iyileştirmek ve günümüzün tedarik zincirindeki darboğazların üstesinden gelmek için toplama, ayıklama ve geri dönüşüme yönelik politik çerçeveler, cesur kararlar ve akıllı yatırımlar büyük önem taşıyor.

01 Haziran 2022

 

 

TOMRA CEO'su Tove Andersen, IFAT'ta düzenlenen toplantıda, "Atık yığınlarını azaltmak ve onları değerli kaynaklara dönüştürmek için tüm paydaşlarla birlikte çalışmak zorundayız" diye belirtti. Geri dönüşümde önemli ilerlemeler olmasına rağmen, pandemi ve Avrupa'da devam eden savaş, acil olarak birincil malzemelere bağımlılığı azaltmanın gerekliliğini gösterdi. Andersen; “Bugün, kaynak verimliliğini artırmak için gelirlerimizin yaklaşık %10'unu geleceğe yönelik faaliyetlere yatırıyoruz. Bunu yapmak için iyi bir konumda olduğumuz döngüsel çözümlerle pazarı geliştiriyoruz. Toplama ve geri kazanım oranlarını en üst düzeye çıkarabilecek teknolojiye sahibiz. Şimdi harekete geçebilir, atık yönetimi uygulamalarını optimize edebilir ve mevcut boşlukları doldurabiliriz” şeklinde ekledi.

 TOMRA_Tove Andersen, Dr. Volker Rehrmann, Tom Eng

 

Dünya çapında iklim politikası çerçevesinde kriterler oluşturan Avrupa Yeşil Mutabakatı, üreticiler ve sanayiciler için bağlayıcı mevzuatlar ile döngüsel ekonomiye ivme kazandırıyor. TOMRA, değer zincirindeki tüm katılımcıları bu özellikleri bir fırsat olarak görmeye ve uygulamalarını desteklemeye çağırıyor. TOMRA'nın Başkan Yardımcısı ve TOMRA Geri Dönüşüm, Madencilik ve Döngüsel Ekonomi Başkanı Dr. Volker Rehrmann, "Hedeflere ulaşmak ve pazarlar yaratmak için zorunlu mevzuatların gerekli olduğunu öğrendik. Ancak, daha büyük hacimleri geri dönüştürmeden önce mümkün olduğunca çok malzeme toplamamız gerekiyor. Yerinde iyi işleyen toplama sistemleri bulunuyor fakat yine de yeterli değil. Her gün değerli kaynaklarımızı, bertaraf edildikleri ve yakıldıkları atık alanlarında kaybediyoruz. Aslında bunlar alçaklarda asılı bir meyvedir ve bu malzemeler toplanmalı, geri kazanılmalı ve geri dönüştürülmelidir” diye açıkladı.

Malzemelerin döngüselliğini en üst düzeye çıkarmak, plastiklerle sınırlı değil. Döngüyü kapatmak için metal ve ahşap gibi daha fazla malzeme akışı bulunuyor. TOMRA Geri Dönüşüm Başkanı Tom Eng, "AB'nin 2050 için belirlediği iklim hedeflerine ulaşmayı desteklemek için bu geri dönüştürülebilir maddelere eşit derecede dikkat etmeliyiz" diyor. Örneğin, alüminyum talebinin 2050 yılına kadar %40 oranında artması bekleniyor ki bu, Avrupa'daki sınırlı üretim kapasitesine sahip alüminyum üreticileri için büyük bir zorluk. Öte yandan geri dönüştürülmüş alüminyum, karbondan arındırılmış bir dünyaya giden yolda kritik bir rol oynarken üreticilerin geri dönüştürülmüş içeriği ve çevresel taahhütlerini artırma arayışlarını destekliyor. Ahşap sektöründe de benzer bir senaryo söz konusu. Yonga levha üreticileri, şu anda kullanılabilirliği sınırlı ve fiyatları çok yüksek olan malzemeleri tedarik etmek için uygun maliyetli ve çevre dostu çözümler arıyorlar. Ahşap bazlı veya metal bazlı malzemelerin üretiminde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması, üreticilerin sera gazı emisyonlarını ve kaynak tüketimini azaltırken bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.

Tom Eng; “Akıllı teknolojilerin gücünden yararlanır ve sektörle yakın çalışırsak, atıkları değere dönüştürebilir ve birincil malzemelere olan bağımlılığı azaltabiliriz. Geri dönüşüm, sürdürülebilir bir geçişi desteklerken, malzemeleri döngüde tutarken önemli iklim sorunlarını hafifletmek ve enerji verimliliğini arttırmak için gitmemiz gereken bir yol. Döngüyü kapatmak için gerekenleri yapmalıyız” diye belirtti.

Daha fazla bilgi için https://solutions.tomra.com/ifat adresini ziyaret edebilirsiniz.