Bu sayfayı paylaşın

TOMRA Sorting Geri Dönüşüm teknolojisi ile maksimum ayıklama verimliliği ve arttırılmış hurda alüminyum kalitesi elde ediliyor

Alüminyum üretiminde ikincil hammadde olarak kullanılan hurda alüminyumun kalite kontrolü, giderek daha katı bir hale geliyor. Bu nedenle, birinci sınıf malzemeye sahip olmak zorunlu. Bu mükemmellik seviyesi, genellikle geri dönüştürülmüş alüminyum satın almaya bağlı olan alüminyum üreticileri için her zaman garanti edilemez. TOMRA Sorting Geri Dönüşüm’ün nihai hammaddelerde ve ürünlerde tutarlı bir kalite sunan X-TRACT ve X-TRACT X6 FINES makineleri ve X-Işını İletimi (XRT) teknolojisi, alüminyum ve alüminyum alaşımlarının ağır metallerden verimli bir şekilde ayrıştırılması için ideal çözüm oluyor.

26 Mayıs 2020

TOMRA Sorting Geri Dönüşüm Metaller Satış Direktörü Brian Gist, konu ile ilgili olarak; “Alüminyum, parlak bir geleceğe sahip hafif bir metal. Sağlamlığı ve düşük ağırlığı sayesinde bir çok uygulamada çeliğin yerini büyük ölçüde almasıyla alüminyum üretimi, artış eğilimi gösteriyor. Bunun açık bir örneği, ağırlık azaltımının çok önemli olduğu otomotiv sektörü ve özellikle elektrikli arabalar” diyor.

Bu nedenle geri dönüştürülmüş malzeme kullanılırken kalite kontrolü çok önemlidir. Bu süreç, alüminyum üreticilerine hammadde sağladıklarından hurda alüminyum geri dönüştürücüleri ile başlıyor. Bununla birlikte üreticiler, satın aldıkları malzemelerin ilgili kalite gereksinimlerini karşıladığından emin olmak zorundalar. Dolayısıyla gerek geri dönüştürenler gerekse üreticiler, malzemelerin sınıflandırılmasının geliştirilmesi sürecine dahil olmak durumundalar.

TOMRA’nın XRT teknolojisi, kalite güvencesi, hurda işleyiciler ve ikincil izabe tesisleri için sunduğu diğer faydalar

TOMRA Sorting Geri Dönüşüm’ün XRT teknolojisi, sınıflandırma sürecini kolaylaştırıyor ve ikincil alüminyum hammaddelerin ayıklama verimliliğini optimize ediyor. Bu, Bakır (Cu), Çinko (Zn), Demir (Fe), Magnezyum (Mg), Silikon (Si) dahil olmak üzere çeşitli alaşımlar ve ağır metaller içeren alüminyum hurdaları kullananlar için geçerli oluyor. TOMRA_Belt Material XRT Fines

Brian Gist, açıklamasında; “İkincil alüminyumun eritilmesi işlemi öncesinde XRT teknolojimiz, yüzde 2’den daha yüksek oranda ağır metal içeren alüminyum alaşımlarından ağır metalleri fırına girmeden önce ayıklıyor. Her bir alüminyum alaşımı, diğer metalleri belirli bir oranda barındırır ve bu oran, ürünün kimyasal bileşeninin istenen şartları karşıladığından emin olunması için sürekli kontrol edilmeli. Bu sayede alüminyum üreticileri, kalite seviyesini malzeme fırına girmeden kontrol eder ve bu elementler için kabul edilebilir maksimum ağır metal oranlarının aşılması nedeniyle oluşabilecek döküm kayıplarının önüne geçer. TOMRA’nın teknolojisi, malzemelerin geri dönüştürücüler tarafından işlenmesinin ardından ikincil bir kontrol mekanizması haline geliyor,” diyerek dikkat çekiyor.

TOMRA’nın XRT teknolojisi, rafineriler ve eritme tesisleri tarafından kullanıldığında avantajlarını daha da arttırıyor. Süreçte ayıklama teknolojisinin kullanılması, öncelikle malzemelerin aşırı katı bir bileşime sahip olmalarının zorunlu olmaması ve daha az işlenmeleri sebebiyle, hammadde (hurda) satın alma maliyetlerinde tasarrufa yol açabiliyor. Böylece hurda, daha düşük kalitede daha düşük fiyatla satın alınabiliyor ve ardından X-TRACT teknolojisi ile temizlenebiliyor. Brian Gist, konuyu; “Hurdanın saf bileşenlere ayrılması ile özellikle ilgilenen ikincil izabe tesislerinin, artık hammaddeleri daha düşük fiyatlardan satın alarak istenen kalite seviyesine erişmek için TOMRA’nın XRT teknolojisini kullanma gibi çok avantajlı bir seçenekleri bulunuyor,“ diye açıklıyor.

Hurdanın temizlenmesinin yanı sıra, örneğin profilden yağ karterini ayırarak yeni fraksiyonlar üretilebiliyor. 

Brian Gist; “Alüminyum üreticileri için günümüzdeki eğilimin, hammaddelerin ayrıştırılmasına yönelik süreçlerini geliştirmeye devam etmeleri olduğuna inanıyoruz. İhtiyaçlarına yönelik yeni nitelikler yaratarak malzemelerin farklılaştırılması açısından geri dönüşümcülerin çalışmalarının yerini kısmen almış durumda,” şeklinde belirtiyor.

TOMRA’nın XRT ürünü gibi bir teknolojinin kullanılmaması, malzemenin bileşim ve tane büyüklüğü açılarından gerekli şartları karşılamaması durumunda çeşitli riskler içeriyor. Nihai ürün, istenen özelliklerde olamayabiliyor. Dahası bu kalite sapmasının telafi edilmesi için rafine etme işlemi esnasında başka malzemelerin eklenmesi gerekebiliyor. Örneğin, çeşitli katkı maddelerinin seyreltilmesi ve/veya ilave edilmesi gerekebiliyor ki, bu da üretilen nihai ürünün tonu başına çok yüksek maliyetlerle sonuçlanıyor. Kısacası önemli ekonomik kayıpların yanı sıra fırın girişinde daha fazla istikrarsızlık ve kontrol eksikliği görülebiliyor. 

steel-mill-616526

XRT teknolojisinin eriticiler ve rafinericiler için anlamı

Günümüzde malzemenin işlenmesi için alüminyum endüstrisi veya hurda tedarik şirketleri tarafından kullanılan çeşitli sistemler bulunuyor: XRT teknolojisi, yoğun ortam ayırma, densimetrik ayırıcılar ve hatta manuel ayırma. XRT teknolojisi, yoğun ortam ayırma, den simetrik tablolar ve hatta manuel ayırma. Bu alternatif yelpazesi, çok farklı içeriğe ve niteliklere sahip malzemelerin üretilmesine yol açıyor. Bir çok işleyicinin eritme fırınına sahip kendi kalite laboratuvarları bulunuyor ve sonuçlar genellikle gerek izlenebilirlik gerekse ihtiyaç duyulan kalite standartlarına uyumun ispatı olarak hurda müşterilerine gönderiliyor. Bu anlamda TOMRA’nın XRT teknolojisi, tutarlı ürün kalitesi elde edilmesi ve daha yüksek katma değerli yeni fraksiyonlar üretilmesi yoluyla geri dönüşümcülerin ürünlerini ton başına daha yüksek fiyattan satmalarına olanak sağlıyor. 


TOMRA X-TRACT ve X-TRACT X6 FINES, alüminyum üreticileri ve geri dönüşümcüleri için verimli ayıklama sunuyor

TOMRA’nın XRT teknolojisi içeren iki modeli bulunuyor: X-TRACT ve X-TRACT X6 FINES. Öncelikle TOMRA X-TRACT, eritilmeye hazır alüminyum fraksiyonlarını %98-99 saflık oranı ile geri kazanarak ayıklamaya uygun hale getiriyor. Ayrıca XRT teknolojisi ile maddelerin renklerinden ve yüzey kusurlarından bağımsız olarak atom yoğunluklarına göre ayrıştırılmasına olanak sağlıyor. TOMRA’nın X-TRACT X6 FINES modeli, daha önce işlenmesi mümkün olanın yaklaşık yarısı (5 ile 40 mm arasında) tane boyutlarını algılıyor ve sınıflandırıyor. Ek olarak bu makinede ayrıştırılan ağır metaller, COMBISENSE BELT sistemi ile renk, parlaklık ve şekil bakımından daha da ileri seviyede ayrıştırılabiliyor.

TOMRA’nın sensör tabanlı kuru ayıklama sistemlerinin işletme maliyetleri, su ve katkı maddeleri kullanan yoğun ortamlı sistemlere kıyasla çok daha düşük. Ek olarak kuru ayıklama, su arıtma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. 

Brian Gist, açıklamasında; “Özetle, bu esnek makineler (kontrol panelinden kolay, hızlı ve basit ayıklama programı değişiklikleri) ve çevik operasyon yapısı (bekleme süresi olmadan açma-kapama) pazarın yeni zorluklarını ve ihtiyaçlarını karşılamak için çok ideal. Ek olarak eritme sürecine giren ağır metallerin oranının kontrol edilmesini sağlıyorlar. Böylece ürünün nihai kalitesini kontrol ediyor ve bu ağır metallerin izin verilen oranları aşmasını engelleyerek, önemli ekonomik sonuçlar doğurabilecek dökümün “uygunsuz” olmasının önüne geçiyorlar” diye belirtiyor. 

Zorluk, Alüminyum ve Magnezyumun ayrıştırılmasında

Hem ABD’deki hem de Avrupa’daki hurda tüketicileri, yalnızca ağır metallerden değil, aynı zamanda magnezyum gibi hafif fraksiyonlardan da arınmış saf alüminyum nihai ürünleri üretme zorluğuyla giderek daha fazla karşı karşıya kalıyor. Metal İş Geliştirme Müdürü Frank van de Winkel, konuya ilişkin olarak; “Magnezyum tipik bir hurda alüminyum fraksiyonunun %1 ila %4’ünü oluşturur ve hurda karışımında geri dönüşümcülerin satışını zorlaştıran istenmeyen bir kirletici olarak kabul edilir. Özellikle ABD’de ikincil alüminyum izabe üreticileri, yerel pazarlarda daha iyi satılabilmesi için Zorba’nın magnezyum içermemesi şartını arıyor” diyor. 

Van de Winkel; “Magnezyum ve alüminyumun benzer yoğunlukta olması sebebiyle teknolojik ürünler, bu iki malzemeyi birbirinden net bir şekilde ayırmakta zorlanıyor. Bu açıdan, magnezyumun alüminyum hurdasından ayrıştırılması ileri teknoloji gerektiren bir sorun olmaya devam ediyor” şeklinde açıklıyor.