Bu sayfayı paylaşın

DAREH-Ép, Macaristan

Macaristan'ın Békéscsaba şehri, gelişmiş bir ayıklama tesisi sayesinde geri dönüştürmeye yönelik dev bir sıçrama gerçekleştiriyor.

20 Eylül 2016

One of the most advanced MSW plants in Europe

10 AUTOSORT ünitesi ve bir X-TRACT ünitesi ile donatılmış yeni sistem, Békéscsaba'nın yılda 120.000 ton MSW atığı işlemesine olanak sağlıyor.

Macaristan'ın güneydoğu bölgesinde daha önceleri tüm kentsel atıklarını (MSW) çöp sahasına gönderen tesislerin artık Békéscsaba yakınlarında yılda 120.000 ton'a kadar atık işleyebilen en ileri teknoloji bir MSW ayıklama sistemi bulunuyor.

Orta Avrupa'da türünün en gelişmiş örneklerinden biri olan tesis, TOMRA'nın sensör tabanlı ayıklama teknolojisi sayesinde DAREH-Ép konsorsiyumu tarafından dikkate alındı ve 15 milyon avro tutarındaki bir yatırımın ardından inşa edildi.

Macaristan'ın geri dönüşüm hedeflerini yakalamasına yardımcı olması amacıyla tasarlandı
Tesis, Macaristan'ın Avrupa Birliği tarafından belirlenen ve üyelerinin 2020 yılında evsel ve benzeri atıkları %50 oranında geri kazanmasını zorunlu kılan geri dönüşüm hedeflerini karşılamaya yardımcı olacak şekilde tasarlandı. 2015 yılının yaz aylarında tamamlanan tesis, son derece başarılı geçen altı aylık bir ilk çalıştırma döneminin ardından yakında yeni bir işletmeci firma tarafından devralınacak.

Tesis yaklaşık 150.000 haneden oluşan 86 yerleşim alanına hizmet vermek üzere tasarlanan tesis, Békéscsaba'da, Macaristan'da muazzam ölçekte çevresel yatırımları idare eden Güneydoğu Büyük Ova Bölgesel Atık Yönetim Sistemi Yerel Yönetim Birliği'ne (Municipal Association of the South-Eastern Great Plain Regional Waste Management System) ait bir arazi üzerine kuruldu.

Sürece genel bakış
MSW işleme tesisi HDPE, LDPE, PP ve şeffaf ve renkli PET ve PE-filmler gibi polimerleri ve ayrıca karışık kağıtlar ve karton içecek kutuları gibi değerli materyalleri algılayabilen ve geri kazanabilen on adet sensör tabanlı AUTOSORT ayıklama ünitesinden oluşmaktadır. TOMRA'nın optik ayıklama üniteleri ayrıca organik fraksiyonu plastiklerden temizlemek ve yüksek kalitede yedek yakıt (RDF) üretmek için de kullanılmaktadır.

Atık işleme sürecinde küçük parçaların, organik fraksiyonlar da dahil olmak üzere büyük bir kısmı ana materyallerden ayrılır. Bunun ardından, organik fraksiyonlar plastik, inert madde ve metaller gibi organik olmayan fraksiyonlardan temiz bir şekilde ayrılır. Organik materyal biyolojik olarak stabilize edilir, böylece çöp sahasına gönderilen atık miktarı azaltılır.

80 mm'den büyük PET, PP, PE, kağıt ve metaller gibi geri dönüştürülebilir maddelerin yüzde 20'den daha az miktarı çöp sahasına gönderilir. Atıklar manuel bir kalite kontrol sisteminden geçtikten sonra, ayıklanmış geri dönüştürülebilir maddelerin her birinin saflık derecesi yüzde 95'in üzerindedir.

TOMRA'nın AUTOSORT üniteleri gücünü sürekli kalibrasyon olanağı sunan, devrim niteliğindeki patentli FLYING BEAM teknolojisinden alır. Bu, en yakın rakiplere oranla önemli ölçüde azalan çalışmama süresi ve randımanda çok daha fazla tutarlılık anlamına gelir.

AUTOSORT ünitelerinin yararlandığı DUOLINE teknolojisi daha yüksek performans ve daha az enerji tüketimi sağlayarak aslında çevresel kaynakları korurken işletme maliyetlerini de azaltmanın mümkün olduğunu kanıtlar.

Ayrıca, esnek, çok amaçlı ve modüler sistem tüm ayıklama tesislerine kolayca entegre edilebilir ve aralarında tek akış, ambalaj, kağıt ve evsel atıkların da yer aldığı çok çeşitli ayıklama ihtiyaçlarına yanıt verebilir.

Organik fraksiyon inert maddeden X-TRACT ile temizlenir. Bu sensörler, yüksek üretim kapasitesi ve kısa amortisman dönemi ile birleştirildiğinde üniteyi piyasadaki en gelişmiş ve en kârlı ürün haline getiriler.

İçerdiği X-ışını teknolojisi sayesinde sistem, yüzeyleri ne olursa olsun tüm materyalleri tanımlayabilmekte ve maddeleri atomik yoğunluklarına göre ayırabilmektedir. 1,6 mm çözünürlüğe sahip X-ışını kamerası, cam ve taş da dahil olmak üzere inert materyallerin son derece küçük parçacıklarını bile algılayarak ayırabilmektedir. Sonuçta inert maddelerden yüzde 90'ın üzerinde arındırılmış, yüksek düzeyde saf, organik bir fraksiyon son derece hızlı ve verimli şekilde üretilir.

Tesis şu şekilde çalışmaktadır: ayıklama hattının başlangıcında her birinde torba açıcı, fıçı elek, mıknatıslar, polimerler/içecek kartonları için optik ayıklayıcı ve alüminyum için girdap akım sistemi bulunan, birbirine paralel iki hat yer almaktadır. Bu hatlardan biri, elekten geçemeyecek kadar büyük, hacimli parçalar için ekstra bir parçalama makinesine sahiptir (> 320 mm).

Atık işleme hattında ilk adım, torba açıcıyı beslemektir. Torbalar açıldıktan sonra, iki atık akışı döner kalbura (fıçı elek) gider. Elek, giren materyalleri üç farklı tanecik boyutuna ayırır: <80 mm; 80-320 mm; >320 mm.

Geri dönüşüm materyalleri ile en yakından ilgili olan ana akış hattı 80-320 mm'dir. Son derece yüksek organik içeriğe sahip 80 mm'den küçük parçacıklar, inert maddelerin X-ışını sensör tabanlı ayıklama makinesi ile giderilmesinden sonra, farklı işlem adımları sırasında biyolojik olarak stabilize edilir; 320 mm'den büyük parçacıklar düzenli olarak tutulur ve parçalanır.

Polimerlerin ve alüminyumun 80-320 mm fraksiyondan ayrılmasından sonra, kalan iki akış hattı tek bir noktaya yöneltilir. Daha sonra, ayıklanmış polimer ve içecek kartonu parçacıklarının 3D (ağır ve yuvarlanan) ve 2D (hafif ve düz) ayrımı gerçekleştirilir ve bu iki akış hattından PET, PP, PE, PE-film ve içecek kartonları ayıklanarak ayrılır.

Polimer ve alüminyum ayrımından sonra, kalan akış içindeki karışık kağıtlar ayıklanır. Bu adımdan sonra, parçacıkların geri kalanı yüksek kalitede alternatif yakıt üreten RDF ayıklama makinesine gider. Ardından, fraksiyon kalıntısı hemen bitişikte yer alan çöp sahasına gönderilir.

İnert maddenin 20 mm'den küçük parçacıkları çöp sahasına atılır ve ayıklanmış tüm geri dönüşüm maddeleri (örn. polimerler ve kağıt), kalan tüm kirliliğin giderildiği bir kalite kontrol sürecinden geçer. Ayıklanmış PET, PE, PE-film, PP, içecek kartonları, karışık kağıt, demir içeren ve içermeyen metaller gibi geri dönüşüm materyalleri, daha ileri işleme süreçleri için geri dönüşüm firmalarına satılır ve örneğin, ayıklanmış plastiği yeniden granül haline getirmek için kullanılır.

Çöpe atma zorunluluğundan geri kazanmaya muazzam bir sıçrama
TOMRA İş Geliştirme Mühendisi Laszlo Szekely bu konuda şunları söylüyor: "TOMRA Sorting Geri Dönüştürme Sistemi yalnızca kullanıma hazır bir sistemden fazlasını sağlar: geri dönüştürme alanında uzman mühendislerimiz ham atık metal maddeleri işleme sürecinin karmaşık yapısını iyi bilir ve biz doğru çözümü sağlamak için müşteri ile yakın ilişki içinde çalışırız."

"Ayıklama tesisi sayesinde tüm bölge MSW'lerini çöp sahasında göndermek zorunda kalmaktan, yılda 120.000 ton'a varan MSW materyalini en ileri teknolojiye sahip bir sistemde işleyebilmeye yönelik dev bir adım attı. Bu, Macaristan ve özellikle Güney Büyük Ova bölgesi için gerçekten muazzam bir başarıdır."