Bu sayfayı paylaşın

Gıdalardan en iyi şekilde yararlanma: Randıman Optimizasyonu

Dünya nüfusunun gıdalara yönelik artan talebini karşılamak amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agricultural Organization of the United Nations - FAO) tarafından yapılan bir araştırma, dünya genelindeki gıda üretim ve işleme endüstrilerinin toplam ürün çıktılarını 2050 yılında yüzde 70 oranında artırması gerektiğini ortaya koymuştur.

Yield optimization

Gezegenin nüfusunun yılda yaklaşık 60 milyon arttığı dikkate alındığında, bu gözardı edilemeyecek bir meseledir.

Mahsul veriminin optimizasyonu

Gıda üretiminde verimliliği artırmanın her biri farklı güçlük derecesi içeren birçok yolu bulunmaktadır. İklim değişiklikleri ile başa çıkmak, tarımsal alanların varlığını ve verimliliğini artırmak ve su temininin koşullarını iyileştirmek, bunlar arasında sayılabilir. Bununla birlikte gıda üretiminde derhal ele alınması gereken önemli bir unsur, 2050 yılı hedefinin karşılanmasında muazzam bir paya sahip olacağından, mahsul getirisinin daha da iyileştirilmesidir.

İklim değişiklikleri ile mücadele etmek, ekilebilir alanların nitelik ve verimliliklerini iyileştirmek ve gerekli su sağlamak belirli bir süre alacağından, gıda ayıklama verimliliğinde artış elde etmek hemen şimdi mümkündür. Bu, çok daha fazla randıman, işlemciler için daha fazla kâr ve daha önemlisi, verilerden kaynaklanan ve tüm işleme hattı boyunca kullanılabilecek ileri düzey bilgiler sağlayan en yeni gıda ayıklama teknolojileri ve makinelerini kullanarak gerçekleştirilebilir.

Daha fazla yiyeceğe yönelik talebe ek olarak,seçenek ve çeşitliliğe yönelik isteğin de artmakta olduğu not edilmelidir. Bu durum özellikle, gıda türlerinde daha fazla çeşitlilik ya da yiyeceklerin servis edildiği ve tüketildiği daha fazla satış noktası istemek gibi batılı, orta sınıf tüketim alışkanlıklarını benimseyen, gelişmekte olan ülkelerde gözlemlenmektedir.

140.000 ton kızartmalık patates

İnsanlar evde pişirilen geleneksel yemeklerden uzaklaştıkça, tüketime hazır gıdalara ve hazır yemeklere gösterilen talep de artmakta ve yararlanılacak fırsatlarının yanında aşılması gereken sorunlar da getirmektedir.

Örneğin, ortalama bir patates kızartması tesisi yılda yaklaşık 140.000 ton kızartmalık patates üretir. Modern ayıklama teknolojileri ve teknikleri ile getirilerini yüzde 0,5 kadar düşük bir oranda bile artıran bir işlemci, ortalama kamyon kapasitesi boyutunun 25 ton olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık 90 kamyon yükü ürün tasarrufu elde edecektir.

Bu ilkenin gıda üretiminin tüm alanlarına genişletilebileceğini ve tüm alanlarında uygulanabileceğini vurgulamak önemlidir. Bu konu özellikle ABD Tarım Bakanlığı (United States Department for Agriculture - USDA) geçtiğimiz günlerde Amerika'da yetiştirilen yiyeceklerin yüzde 31'inin perakende satış ve tüketim seviyesinde insan tüketimi için uygun olmadığını öne sürmesi ile de bağlantılıdır. Endüstrilerin getiri optimizasyonuna odaklanması, firelerin en aza indirilmesine yardımcı olabilir.

Hacim konusunda, aynı rapor Amerika'da 51 milyon tondan fazla yiyeceğin israf edildiğini ortaya koydu. Finansal terimlerle ifade edersek, bu kayıp, perakende satın alma fiyatları üzerinden 161 milyar ABD doları (145,3 milyar avro) tutarındadır.

Getirileri yalnızca yüzde bir oranında artırmak

Gıda ayıklama endüstrisi, bu sorunun üstesinden gelmek üzere verimliliğin sürdürülebilmesini sağlamak için, teknolojik gelişime yatırım yapmaktadır. Örneğin, TOMRA 5B ayıklama makinesi müşterilerin teknik özelliklerine göre ayıklama yapmanın yanı sıra, onlara gelecekteki kazançlarını artırmalarında yardımcı olacak artan miktarlarda veri beslemesi ve yorumlanması kolay istatistikler de sunan bir sistemdir.

TOMRA'nın akıllı ortam görüntüleme teknolojisi, hatalı red vakalarını yüzde 20 oranında azaltarak, nihai doğru ürün miktarını katlanarak artırabilir ve atıkları sınırlandırabilir.

Sebzeleri, patatesleri ve (yalnızca ABD'de israf edilen toplam yiyecek miktarının yüzde 19'undan fazlasını oluşturan) kabuklu yemişleri verimli bir şekilde ayıklayabilme becerisi, muazzam bir etkiye sahip olabilir. ABD'de randımanı yalnızca yüzde bir oranında yükselterek, bu tip ürünün nihai miktarını 11 milyon ton artırmak mümkündür. Bunun global ölçekte uygulanması, 2050 gıda seviyesi hedefinin daha ulaşılabilir görünmesine yol açacaktır.

TOMRA 5B ayıklama makinesi tarafından sağlanan bu iyileştirmeler, bir zamanlar atık olarak tanımlanan geri kazanılmış ürünün kullanılabilmesi ile sonuçlanacaktır. Orijinal biçiminde satılma derecesini yakalayamayan bir gıda türü, patates gevrekleri, domates sosu veya diğer alternatiflerin yaratılmasıyla telafi edilebilir. Ancak, israfın sürecin her evresinde azaltılmasını sağlamak kaydıyla, B sınıfı bir ürün olarak da satılabilir.

Randıman optimizasyonunun yararları

  • Ham maddelerin kullanılabilirliğini artırır
  • Kârlılığı iyileştirir
  • Yiyeceklerin başlangıçtaki amaç doğrultusunda kullanılabilmesini sağlar
  • gıda zincirine alternatif bir kullanımla girebilecek ürünleri tanımlar
  • Ürün kalitesine yönelik daha doğru kararlar sağlar
  • Ne satın aldıkları ile giderek daha fazla ilgilenen tüketicilerin beklediği yüksek kalite düzeyini muhafaza eder

Randıman optimizasyonuna yönelik ayrıntılı bilgi için TOMRA Sorting Food Ürün Yönetimi Direktörü Roel Molenaers'ın fikir liderliği makalesine başvurun.