Bu sayfayı paylaşın

OTOMASYON, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN ŞARTTIR


Endüstriyel otomasyon ve robot biliminde devam eden gelişmeler, global gıda üretim ve işleme endüstrilerinin daha güvenli, daha verimli ve daha kârlı olmasını sağlıyor.

Otomasyonda süregelen gelişmelerin yalnızca getiriyi artırmak için değil, aynı zamanda otomasyon ve robot biliminin evrimi açısından da kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Çeşitli araştırma projeleri bu savı doğrular niteliktedir.


ENDÜSTRİYEL OTOMASYONDA SÜREGELEN İLERLEMELER

Bu, belirli türlerdeki manuel işgücünün makinelerle yer değiştirecek olması anlamına gelir. Bununla birlikte, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ekonomilerdeki deneyimlerimiz bize, otomasyon düzeyi arttıkça, gıda işleme firmalarının bu makineleri çalıştırmak için daha vasıflı işçileri istihdam etmeye çalıştığını göstermektedir.

Manuel gıda ayıklama süreci, şirketlerin bünyesinde ekipleri sürekli bazda organize etmek ve çalıştırmak açısından önemli bir yönetim süreci gerektirir. Bu durumda, yüksek getiri oranlarının ve ayıklama verimliliğinin tutarlı bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak son derece güç bir görevdir.

Manuel gıda ayıklama aynı zamanda giderek artan düzeyde itici bir istihdam fırsatı olarak da görülmektedir. Dünyanın her yerinde insanlar bu konuda giderek daha istekli olmakta, manuel gıda ayıklama işlerini bir atlama taşı olarak görmekte ve çok az kişi kariyerinde kendisini bu işe uzun vadeli olarak adamaktadır. Bu kültürel kayma aslında gıda işlemcilerinin otomasyonu, sürekli motive edilmesine ve ilgilenilmesine gerek olmayan makineler şeklinde arzu etmesine ivme kazandırmaktadır.

Bu görüş açısı müşterilerin gereksinimlerine hızla yanıt verebilecek emniyetli, sürdürülebilir, kârlı bir gıda işleme işi kurmaya duyulan ihtiyaçla birleştirildiğinde, otomasyon bir zorunluluk haline gelir.


OTOMASYONA İLİŞKİN MÜŞTERİ REFERANSLARI: YANTAI LUSHUN FOODSTUFF CO., LTD

Otomasyona doğru bu kaymanın bir örneği olarak Çin merkezli TOMRA Sorting Food müşterisi Yantai Lushun Foodstuff Co., Ltd. verilebilir. Şirket yılda yaklaşık 1.000 metrik ton kuru üzümün yanı sıra kurutulmuş elma, incir, vişne, çilek, kayısı, şeftali ve armut işlemektedir.

Yantai Lushun Foodstuff, hızla artan işgücü maliyetlerine ve ayıklama görevi için gençleri istihdam etmenin giderek güçleşmesine yanıt olarak tesisine bir Helius C 640 serbest düşüşlü ayıklama makinesi monte etmeye karar verdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bn. Luxia Zhang bu konuda şunları söylüyor: "İşgücü maliyetleri son beş yılda iki katına yükseldi ve artık burada sunduğumuz tür ayıklama işinde uzun vadeli çalışmak isteyen gençler bulmak daha zor. Kurulumunu yaptığımız Helius, 40 toplayıcıya duyduğumuz ihtiyacı karşılıyor ve üstüne üstlük saatte bir ton ürünü işlemeyi başarıyor.

"Helius bilhassa toplayıcıların görmesi güç olan çok küçük yabancı maddeleri tespit edebiliyor. Makinenin çift taraflı algılama kapasitesi, kuru üzümlerin arkasında hatta içinde, toplayıcı personelin bulabilmesi ve ayıklayabilmesi imkansız olan küçük bir çekirdek ya da sapı keşfedebilmesi anlamına da gelir.

"Bu tür bir otomasyon bize gıda güvenliğini artırma, daha iyi bir getiri yaratma ve verimlilik kazancı oluşturma olanağı sağladı. Helius'un başarısı bize bir rekabet avantajı sundu ve küresel pazarda güçlü bir performans olanağı tanıdı.

"Süreçlerimizin otomasyonunu sürdürmekte kararlıyız, çünkü işgücü maliyetlerinin ve insan kaynakları sorununun zamanla daha da artacağına inanıyoruz. Hedefimiz mevcut otomasyon teknolojisini, sürdürülebilir bir şirketi müşterilerimize tutarlı bir şekilde güvenli, yüksek kaliteli ürünler sunarak büyütmeye devam etmek için kullanmaktır."

Endüstriyel otomasyonun avantajları geniş kapsamlıdır:

  • Gıda güvenliği
  • Markanın korunması
  • Tüketicinin korunması
  • Tutarlı şekilde yüksek kaliteli ürünler
  • Getiri ve kârın en üst düzeye çıkarılması
  • Atık miktarında azalma
  • Azalan işgücü maliyetleri ve insan kaynakları sorunları

Otomasyon konusunda ayrıntılı bilgi için Tomra Sorting Food Çin Satış Direktörü Steven Van Geel'in fikir liderliği makalesine başvurun.