Dela den här sidan

Sorting Solutions

Som teknisk ledare fortsätter TOMRA Sorting Solutions att vara poinjär inom sensorbaserad sortering inom livsmedel, återvinning, gruvdrift och övrig industri.

Med mer än 110 års kombinerad erfarenhet inom sortering och industri, och mer än 10 500 installerade enheter i mer än 80 länder gör vår erfarenhet att vi kan förse våra kunder med högpresterande sorterings- och analyslösningar.

Genom att tillvarata tekniska synergier mellan affärsströmmar har TOMRA Sorting förmågan att markant förbättra sortering och analys inom nya segment, marknader och användningsområden. Vi är bättre positionerade att kunna reagera på kundernas och industrins utmaningar snabbare än tidigare, vilket ger produkter med bästa värde.

Genom TOMRA Sorting’s erfarenhet av att införa sortering till nya segment inom livsmedel, återvinning och gruvdrift hos stora branschaktörer, kan vi dra nytta av denna kombinerade kunskap och vi kan erbjuda våra kunder innovativa lösningar som uppfyller deras behov.

Genom att vara en del av TOMRA Sorting-familjen kan vi utöka vår globala forskning. Den ökande lokala närvaron innebär att vi kan ge bättre försäljnings- och serviceerbjudanden, samt utökad support, vilket sammantaget garanterar att vi kan bibehålla hög prestanda och tillgängligt för våra lösningar.

Företagen inom TOMRA Sorting ger bättre ekonomisk styrka vilket innebär att vi är en stabil och långsiktig partner för framtiden.  Stora investeringar inom FoU innebär att vi kan ligga i framkant inom tekniska innovationer, vi kan även investera globalt i nya marknader och nya segment på ett effektivare sätt och har resurser för att hantera stora och komplicerade projekt.