Dela den här sidan

Rättslig kungörelse

På denna webbplats finns allmän information om TOMRA Group och de produkter och lösningar som företaget erbjuder inom olika affärskanaler.

Informationen på denna webbplats har tagits fram i syfte att informera om TOMRA Group och de produkter och lösningar som företaget erbjuder inom olika affärskanaler.

TOMRA har lagt ner mycket arbete på att erbjuda information som är korrekt och aktuell, när den publicerats på webbplatsen. Dock har vi inte för avsikt att uppdatera eller korrigera informationen och vi förbehåller oss rätten att ändra, ta bort eller flytta materialet på webbsidan utan föregående meddelande.

TOMRA gör inga utfästelser eller garantier, ej heller underförstådda, om att informationen på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Varken TOMRA eller någon annan person eller individ åtar sig ansvar för någon form av förluster eller hur dessa kan ha uppstått, som sker direkt eller indirekt efter användning av webbplatsen eller informationen den innehåller.

Informationen på webbplatsen är inte avsedd att vara och ska inte ses som en inbjudan eller incitament att investera eller på annat sätt handla med TOMRA värdepapper, eller investera på annat sätt, ej heller tillhandahålla eller utgöra råd eller rekommendationer i samband med investeringsbeslut, ej heller utgöra erbjudande om tjänster inom ansvarsområden där TOMRA saknar befogenhet enligt gällande lagar eller bestämmelser.

Innan investeringsbeslut fattas ska du söka rådgivning av en ekonomisk rådgivare som känner till din ekonomiska situation och investeringsmål. Värdet på aktier och inkomsterna från dem kan gå både upp och ner. Historiska värden kan inte tas som vägledning för framtida resultat.

TOMRA och alla tillhörande märken och produktnamn är varumärken (registrerade eller motsvarande) som tillhör TOMRA Systems ASA. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i materialet på denna webbplats tillhör TOMRA Systems ASA.

Huvudkontor:

Drengsrudhagen 2

1372 Asker

Norge