Dela den här sidan

TOMRA Integritetspolicy

TOMRA erkänner den grundläggande betydelsen av integritet för alla individer och strävar efter att se till att all interaktion med vårt företag skyddas och hanteras på ett sätt som uppfyller eller överträffar alla rättsliga krav.

Denna integritetspolicy beskriver vår integritetspraxis och de rättigheter du har när det gäller vår insamling och användning av dina personuppgifter, inklusive uppgifter som kan samlas in från din aktivitet på nätet. Integritetspolicyn gäller för alla TOMRA-företag samt TOMRAs webbplatser, domäner, tjänster, applikationer och produkter.

Integritetspolicyn gäller inte för tredjepartsapplikationer, produkter, tjänster, webbplatser eller funktioner i sociala medier som kan nås via länkar på våra webbplattformar. När du använder dessa länkar lämnar du de TOMRA-kontrollerade webbplatserna, vilket kan leda till insamling eller spridning av dina personuppgifter av en tredje part. Vi kan varken styra, rekommendera eller göra några utfästelser om dessa tredjeparts webbplatser eller deras integritetsregler, som kan skilja sig från våra. Läs igenom integritetsreglerna för de webbplatser som du interagerar med innan du tillåter insamling och användning av dina personuppgifter.

Vid bristande överensstämmelse mellan olika översättningar av den engelska versionen av denna integritetspolicy, äger den engelska versionen företräde. För att hämta TOMRAs integritetspolicy klicka här.

VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN

Personuppgifter är all alla uppgifter som identifierar dig personligen eller genom vilka du kan identifieras, direkt eller indirekt. Vi kan samla in dina personuppgifter vid din användning av TOMRAs onlineplattformar eller vid samtal och korrespondens med TOMRAs företrädare.

Vilka personuppgifter vi samlar in från dig beror på vilka kontakter du har med oss eller vilka tjänster du använder men kan omfatta följande:

Uppgifter som du lämnar direkt

 • Kontaktuppgifter: Dina egna och/eller ditt företags kontaktuppgifter inklusive förnamn, efternamn, postadress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och andra liknande uppgifter.
 • Betalningsuppgifter: Uppgifter som är nödvändiga för att hantera betalningar och förebygga bedrägerier, inklusive uppgifter om kredit-/betalkort, säkerhetskoder och annan relaterad faktureringsinformation.
 • Kontouppgifter: Information om till exempel hur du köpte eller registrerade dig för TOMRAs tjänster, din transaktions-, fakturerings- och supporthistorik, vilka TOMRA-produkter och/eller tjänster du använder och annat som rör det konto du skapar.
 • Platsuppgifter: Vi kan samla in geopositionsdata när du aktiverar platsbaserade tjänster eller när du väljer att lämna platsrelaterad information.
 • Inloggningsuppgifter: Användar-ID, lösenord, lösenordsledtrådar och liknande säkerhetsinformation som krävs för autentisering och tillgång till TOMRA-konton.
 • Demografiska uppgifter: Vi kan samla in eller få från tredje parter vissa demografiska uppgifter inklusive land, kön, ålder, språk, utbildnings- och yrkesbakgrund och allmänna uppgifter om arbetsintressen.
 • Preferenser: Vi samlar in information om dina preferenser och intressen i den mån de relaterar till våra produkter, tjänster (både när du ger oss uppgifterna själv eller när vi härleder dem från vad vi vet om dig) och hur du föredrar att få meddelanden från oss.
 • Uppgifter från sociala medier: Vi kan tillhandahålla funktioner i sociala medier som gör det möjligt för dig att dela information med dina sociala nätverk och interagera med oss på olika sociala medier. Din användning av dessa funktioner kan resultera i insamling eller delning av dina uppgifter, beroende på funktion. Läs igenom sekretesspolicyn och inställningarna för de sociala medier som du använder, så att du förstår vilka personuppgifter de kan samla in, använda och dela.
 • Andra unikt identifierbara uppgifter: Exempel på andra unika uppgifter som vi kan samla in från dig inkluderar serienummer på produkter, uppgifter som du lämnar när du interagerar personligen, online eller via telefon eller mail med företagets representanter, help desk eller andra kanaler för kundsupport, dina svar på kundenkäter eller tävlingar eller annan information som du har gett oss för att underlätta leverans av våra tjänster och för att svara på dina frågor. Du är inte skyldig att lämna oss de personuppgifter vi begär, men om du väljer att inte ge oss uppgifterna kan vi i vissa fall inte tillhandahålla dig våra tjänster och vissa specialiserade funktioner eller svara dina frågor lika effektivt.

Information som samlas in automatiskt om din användning av TOMRAs tjänster

 • Enhetsuppgifter: Information om din dator och/eller webbläsare, såsom operativsystem, region, språk, tidszon, modellnummer, version av webbläsare, datortillverkare, anslutningsport, unika enhetsidentifierare, reklamidentifierare och annan teknisk information som varierar efter produkt.
 • Uppgifter om webbplatsanvändning: Vi samlar in information om dina besök och din aktivitet på TOMRAs webbplatser, appar eller webbplatser som drivs av ett annat företag på våra vägnar, inklusive innehåll (och alla annonser) som du visar och interagerar med, adressen på den webbplats från vilken du kom och annan klickströmsinformation. En del av dessa uppgifter samlas in med hjälp av automatiska insamlingsverktyg såsom cookies. 
 • Anonyma eller aggregerade uppgifter: Vi kan samla in anonyma svar på enkäter eller anonyma och aggregerade data om hur TOMRAs tjänster används.

Uppgifter från tredjepartskällor

Vi kan också samla in data från trovärdiga tredjepartskällor som antingen är allmänt tillgängliga eller finns tillgängliga på kommersiell basis. Dessa data kan innehålla personuppgifter, t.ex. ditt namn, adress, e-postadress, preferenser, intressen och vissa demografiska data. Personuppgifter kan till exempel samlas in när du använder våra program via sociala medier (t.ex. loggar in till oss med dina inloggningsuppgifter till Facebook eller andra sociala medier). Vilken information vi får beror på sekretessinställningarna för ditt sociala nätverkskonto. Om du köper TOMRA-tjänster från en TOMRA-partner, kan vi även få viss information om ditt köp från denna partner. Vi kan också få information från bedrägeriförebyggande organ eller kreditupplysningsföretag i samband med beslut om kredit.

Vi får även icke-personlig information, såsom aggregerade eller avidentifierade demografiska data eller profildata från tredjepartsföretag som specialiserar sig på att erbjuda företagsdata, analyser och SaaS-lösningar (software as a service).

För att säkerställa att uppgifterna är korrekta och att vi kan ge dig en överlägsen kundupplevelse genom bättre anpassade tjänster, innehåll, marknadsföring och reklam, kan vi länka eller kombinera uppgifter som vi samlar in från olika källor enligt ovanstående. Vi kan till exempel jämföra den geografiska information vi får från kommersiella källor med den IP-adress som våra automatiska datainsamlingsverktyg samlar in för att härleda ditt geografiska område. Informationen kan också vara länkad till en unik identifierare som en cookie eller ett kontonummer.

HUR DE INSAMLADE UPPGIFTERNA ANVÄNDS

Vi samlar in och använder personuppgifter för att hantera din relation med TOMRA och ge dig bättre service genom att individualisera din upplevelse och din kommunikation med oss. TOMRA behandlar (samlar in, lagrar och använder) de uppgifter du tillhandahåller i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi strävar efter att hålla uppgifterna korrekta och uppdaterade och att inte bevara dem längre än nödvändigt. TOMRA är skyldigt att bevara vissa uppgifter enligt lag, till exempel uppgifter som behövs för taxerings- och revisionsändamål. Hur länge vissa typer av personuppgifter ska bevaras kan också regleras genom särskilda sektorsvisa krav och överenskommen praxis. Personuppgifter får bevaras längre än dessa perioder beroende på individuella affärsbehov.

Exempel på hur vi kan använda dina personuppgifter:

Kundupplevelse

Ge dig en sömlös kundupplevelse genom att upprätthålla korrekta kontakt- och registreringsuppgifter, ge dig heltäckande kundsupport samt erbjuda produkter, tjänster och funktioner som kan vara av intresse för dig. Vi använder också dina uppgifter för att skräddarsy innehållet efter dina intressen och skapa rekommendationer utifrån din användning av TOMRAs tjänster.

Transaktionsstöd

Hjälpa dig att slutföra dina transaktioner och beställningar av våra produkter eller tjänster, administrera ditt konto, bearbeta betalningar, ordna transporter och leveranser samt underlätta reparationer och returer.

Produktsupport och förbättring

Förbättra prestanda och funktion hos våra produkter, lösningar, tjänster och support, inklusive garantisupport och uppdateringar av firmware, programvara och aviseringar för att säkerställa att enheten eller tjänsten fungerar fortlöpande.

Administrativ kommunikation

Kommunicera med dig om TOMRAs tjänster. Exempel på administrativ kommunikation kan gälla förfrågningar eller önskemål, utförande av tjänster eller garantirelaterad kommunikation, meddelanden om återkallanden eller företagsuppdateringar om fusioner, förvärv eller avyttringar.

Säkerhet

Bevara integriteten och säkerheten hos våra webbplatser, produkter, funktioner och tjänster samt förebygga och upptäcka säkerhetshot, bedrägeri eller andra brottsliga eller skadliga aktiviteter som kan äventyra din integritet. När du kontaktar oss vidtar vi också rimliga åtgärder för att verifiera din identitet, till exempel genom att kräva lösenord och användar-ID innan du får tillgång till dina personuppgifter. Vi kan även vidta ytterligare säkerhetsåtgärder, t.ex. kameraövervakning, för att skydda våra fysiska verksamhetsställen.

Affärsverksamhet

Bedriva ordinarie affärsverksamhet såsom rekrytering, kontroll av din identitet, kreditbeslut, affärsrelaterad forskning och analys, redovisning och företagsstyrning, utbildning av personal och kvalitetssäkring (som kan inkludera övervakning eller inspelning av samtal till vår kundsupport) samt uppsökande verksamhet.

DELNING AV UPPGIFTER

Vid hanteringen av ditt ärende kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till tredjeparts tjänsteleverantörer som har avtal med TOMRA om det finns ett berättigat syfte för att göra det, men vi gör det endast om vi har fått ditt samtycke eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Alla tredje parter som vi delar dina uppgifter med är skyldiga att förvara dina uppgifter säkert och att endast använda dem för att utföra den tjänst de tillhandahåller dig på våra vägnar. När de inte längre behöver dina personuppgifter för att utföra tjänsten gör de sig av med dem enligt TOMRAs praxis.

VÄLJA DIN SEKRETESSNIVÅ

Du har möjlighet att prenumerera på meddelanden från oss om specifika TOMRA-tjänster. Du kan också välja att få allmänna meddelanden från TOMRA och du kan även välja hur du vill få dem – t.ex. via post, e-post, telefon, fax, mobil enhet eller online.

Du kan göra dina val angående prenumeration eller meddelanden från oss i samband med att uppgifterna samlas in eller genom andra metoder, som beskrivs i följande sektioner. Dessa alternativ gäller inte meddelanden som främst rör hantering av beställningar, kontrakt, support, produktsäkerhetsvarningar eller andra administrativa meddelanden och transaktionsuppgifter där det primära syftet inte är att göra reklam.

Prenumererad kommunikation

Prenumererad kommunikation omfattar nyhetsbrev, notifieringar om företagsuppgifter m.m. som du uttryckligen begärt eller som du samtyckt till att ta emot.

För prenumeration av vårt nyhetsbrev använder vi oss av en så kallad dubbel opt-in-process. Det betyder att när du har registrerat dig skickar vi ett e-postmeddelande till den e-postadress du angav där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din prenumeration inom 24 timmar blir uppgifterna låsta och raderas automatiskt efter en månad. Dessutom sparar vi de IP-adresser du använde och tidpunkterna för registrering och bekräftelse. Syftet med denna procedur är att bevisa att du registrerat dig och vid behov kunna undersöka eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

Efter att du prenumererat på denna kommunikation kan du välja att inte ta emot den genom en av följande metoder:

 • Välj länken "opt out" eller "avsluta prenumeration" i e-postmeddelandet, eller följ instruktionerna som bifogas varje e-postmeddelande.
 • Gå till webbplatsen/-platserna där du ursprungligen registrerade dina preferenser och följ anvisningarna för att avsluta prenumerationen.
 • Kontakta vårt dataskyddsombud. Var noga med att ange ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilka prenumerationer eller vilken marknadsföring från TOMRA du inte längre vill ta emot.

Integrering av video

Vi erbjuder video på vår webbplats som kommer från någon av två externa tredjeparts videoplattformar: TwentyThree och YouTube. Inga personuppgifter sparas på TwentyThrees videoplattform, om du inte uttryckligen prenumererar på plattformens notifieringstjänst. Alla våra videor på YouTube är integrerade i "utökat dataskyddsläge", dvs. inga uppgifter om dig som användare av YouTube får överföras om du inte spelar upp videon. Endast när du spelar upp video överförs uppgifter som hänför sig till din uppspelning av videon. Vi har inget inflytande på denna dataöverföring.

Om du är inloggad på Google när du klickar på en YouTube-video som är integrerad på vår webbplats, kan uppgifter om din session associeras direkt med ditt konto. Om du inte vill att YouTube ska associera dina uppgifter med din profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. YouTube lagrar uppgifter i form av användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. En behovsbedömning görs (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare i sociala nätverk om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att neka till skapandet av dessa användarprofiler, men du måste kontakta YouTube att utöva denna rättighet.

Mer information om syftet och omfattningen av YouTubes insamling och behandling av uppgifter finns i deras integritetspolicy. Där kan du också läsa mer om dina rättigheter och konfigurationsmöjligheter för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar också dina personuppgifter i USA och har förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integration av Google Maps

Vi använder Google Maps tjänster på denna webbplats. Det gör att vi kan visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen och att du kan använda kartfunktionen på ett praktiskt sätt.

När du besöker webbplatsen får Google uppgift om att du har hämtat respektive undersida på vår webbplats. Om du är inloggad på Google, associeras dina uppgifter direkt med ditt konto. Om du inte vill att Google ska associera dina uppgifter med din profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. En behovsbedömning sker (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare i sociala nätverk om dina aktiviteter. Du har rätt att neka till skapandet av dessa användarprofiler, men du måste kontakta Google för att utöva denna rättighet.

Mer information om syftet och omfattningen av insamling och behandling av uppgifter finns i plugin-leverantörens integritetspolicy. Där finns också mer information om dina rättigheter och konfigurationsmöjligheter för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar också dina personuppgifter i USA och har förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

HUR TOMRA ANVÄNDER AUTOMATISKA VERKTYG FÖR DATAINSAMLING

Vi använder och tillåter vissa företag att använda cookies, webbsignaler och liknande teknik (kollektivt "automatiska datainsamlingsverktyg") på TOMRAs webbplatser. Vi gör det för att förstå din användning av våra tjänster, förbättra användarupplevelsen och aktivera användaranpassade funktioner och innehåll, optimera vår marknadsföring och eventuellt möjliggöra för externa reklamföretag att hjälpa oss producera annonser på internet som passar dina intressen.

Användning av cookies

Cookies är textfiler som innehåller små mängder information som laddas ned till din enhet, eller mer tekniskt, till den webbläsare som du använder på enheten när du besöker en webbplats. Enheten som placerar cookies på din webbläsare kan sedan läsa informationen på den cookie som den installerade. Cookies kan klassificeras som antingen "sessionscookies" som inte ligger kvar på enheten när du stänger webbläsaren eller "beständiga cookies" som oftast är kvar på enheten tills du tar bort dem eller de löper ut.

Olika cookies används för att utföra olika funktioner som vi förklarar nedan.

Cookies som är nödvändiga

Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna förflytta dig på webbplatserna och använda funktionerna på dem, t.ex. komma åt säkra områden på webbplatsen. Utan dessa cookies kan vi inte aktivera innehåll som passar för den typ av enhet som du använder.

Cookies för att komma ihåg dina val

Cookies som gör att vi minns de val du gjort på våra webbplatser (t.ex. språkval eller region där du befinner dig) och göra din användarupplevelse bättre och mer personlig. De kan också användas för att minnas ändringar du gjort t.ex. av textstorlek, typsnitt och andra delar av webbsidan som du kan anpassa. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster som du har bett om, såsom att visa en video eller skriva kommentarer i en blogg. Uppgifterna som dessa cookies samlar in kan anonymiseras och de kan inte spåra din surfaktivitet på andra webbplatser.

Cookies för att individualisera din upplevelse

Vi använder också cookies för att ändra våra webbplatsers funktion eller utseende för att individualisera din upplevelse baserat på information som vi härleder från din användning av våra webbplatser eller information som vi kanske redan har om dig, till exempel för att du registrerat dig som kund. Dessa cookies kan användas för att skräddarsy de tjänster du får från oss eller innehållet, utseendet och känslan du får vid efterföljande besök på våra webbplatser. Om du till exempel anpassar webbsidor eller registrerar dig för produkter eller tjänster hjälper en cookie vår webbserver att komma ihåg dina specifika uppgifter. Nästa gång du besöker webbplatsen hämtar servern den information du gav tidigare, så att du lätt kan använda dina valda funktioner på webbplatsen. Om du använder mer än en enhet eller dator regelbundet, kan vi länka samman cookies så att du fortfarande får en personligt anpassad upplevelse. Vi kan också individualisera den information du ser utifrån vad vi redan vet om dig, så att du slipper tillbringa en massa tid med att söka på webbplatsen. Med hjälp av cookies kan varje besökare på webbplatsen få en webbupplevelse som är unik för dem.

Cookies för prestanda- och analysändamål

Vi använder våra egna cookies och/eller tredjepartscookies och andra identifierare (t.ex. webbsignaler) för att se hur du använder våra webbplatser och tjänster i syfte att förbättra deras prestanda och utveckla dem enligt våra kunders och besökares önskemål. Cookies och webbsignaler kan till exempel användas för att testa olika designer och se till att vi har en konsekvent utformning och känsla på alla våra webbplatser; spåra och analysera trender över hur användarna interagerar med webbplatserna, spåra fel och mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer. Vi använder till exempel Google Analytics från Google Inc. för att spåra användning och aktiviteter på webbplatsen.

De insamlade uppgifterna är i allmänhet aggregerade för att visa trender och användarmönster för affärsanalys, förbättra webbplatsen/plattformen och mäta prestanda. Våra cookies eller analyser kan också delas med våra affärspartners. De uppgifter vi samlar in omfattar bland annat hur många som besöker våra webbplatser, hur många kunder som loggar in, när de besökte oss och hur länge och på vilka områden av våra webbplatser och tjänster, men uppgifterna används i allmänhet inte för att identifiera dig personligen. Vi kan också få liknande information om besökare till våra partners webbplatser. Webbplatsanvändare som inte vill att användningsdata samlas in av Google Analytics kan installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out. Detta tilläggsprogram förhindrar att Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) som körs på webbsidan skickar informationen till Google Analytics. För att installera tilläggsprogrammet som förhindrar användningen av Google Analytics, gå in på Google Analytics opt-out-sida. Cookies kan också användas när du delar information med hjälp av en knapp på webbplatsen för delning på sociala medier. Det sociala nätverket registrerar att du gjort detta. Uppgifterna kan kopplas till riktade reklamaktiviteter. Vilka typer av cookies som används av dessa tredje parter och hur företagen använder informationen som genereras av dem regleras genom deras egna sekretesspolicyer.

Andra automatiska datainsamlingsverktyg

Webbsignaler

Vi kan använda och tillåta utvalda tredje parter att använda webbsignaler (oftast i kombination med cookies) för att sammanställa information om din användning av webbplatsen och din interaktion med e-post eller annan kommunikation, mäta prestanda och ge dig innehåll och annonser som är mer relevanta för dig. En webbsignal (kallas även pixeltagg eller tom GIF) är vanligtvis en transparent bild (oftast 1 pixel x 1 pixel) som kan bäddas in i onlineinnehåll, filmer och e-post och tillåta en server att läsa vissa typer av information från din enhet, att veta när du har visat ett visst innehåll eller vissa e-postmeddelanden, fastställa datum och tid när du visade webbsignalen samt IP-adressen till din enhet. Vi kan till exempel sätta in webbsignaler i våra reklammail eller nyhetsbrev för att se om meddelandena har öppnats eller gett upphov till reaktioner och om våra utskicksverktyg fungerar korrekt.

DINA RÄTTIGHETER ANGÅENDE DINA PERSONUPPGIFTER

Närhelst vi är i besittning av eller bearbetar dina personuppgifter, har du som registrerad följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång: du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: du har rätt att korrigera uppgifter som vi har om dig som är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätt att bli bortglömd: under vissa omständigheter kan du be att vi raderar de personuppgift som vi innehar om dig.
 • Rätt till begränsning av behandling: du har rätt att begränsa behandlingen enligt särskilda villkor.
 • Rätt till portabilitet: du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan organisation.
 • Rätt att göra invändningar: Du har rätt att motsätta dig vissa typer av behandling såsom direktmarknadsföring.
 • Rätt att göra invändningar mot automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering: du har också rätt att inte bli föremål för de juridiska effekterna av automatiserad behandling eller profilering.
 • Rätt till rättslig prövning: om TOMRA avslår din begäran enligt rätten till tillgång motiverar vi varför vi gör det. Du har då rätt att klaga enligt nedanstående. Om det finns en tredje part som medverkar i behandlingen av dina personuppgifter vidarebefordras din begäran till denne.

Klagomål

Om du vill klaga på hur dina personuppgifter behandlas av TOMRA eller hur ditt klagomål har hanterats, har du rätt att inge ett klagomål direkt till den behöriga tillsynsmyndigheten och/eller TOMRAs dataskyddsombud på Dpo@tomra.com eller +49 151 22659374.

 


Versionsdatum: 14 maj 2018