Dela den här sidan

TOMRA utsatt för cyberattack - Uppdatering - 19.07.2023

TOMRA har utsatts för en omfattande cyberattack som direkt påverkar några av företagets datasystem. Relevanta myndigheter har informerats och alla tillgängliga interna och externa resurser har mobiliserats för att begränsa och neutralisera incidenten.

Alla butikers pantautomater fungerar för konsumenter tills minnet blir fullt. Automater av äldre modell t.ex.T83,T63,T53, T820, kan få “Minnet fullt”. När minnet blir fullt stänger automaten ner. Viktigt att behålla automaten påslagen, så när automaten kommer online igen, kan den sända all information till TOMRA. Det pågår minnesuppgradering på samtliga maskiner som har detta problem.

18 juli 2023

Attacken upptäcktes på morgonen den 16 juli, och omedelbara åtgärder vidtogs för att stoppa den och mildra konsekvenserna. Vi kopplade omedelbart bort vissa system för att stoppa attacken och TOMRA utvärderar för närvarande om kunder och anställda kan uppleva minskad stabilitet i våra tjänster. Vårt primära fokus nu är att få igång alla system igen så snabbt som möjligt.

TOMRA kommer att förbli transparent med alla intressenter, och vi kommer att fortsätta att tillhandahålla uppdateringar när vi har bekräftat information att dela.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Kundservice: 08-625 80 80 eller mejla: kundservice@tomra.com