Dela den här sidan

TOMRA talar om sitt engagemang på Our Ocean konferansen i Oslo

TOMRA CEO speaking at Our Ocean 2019 conference in Oslo
På Our Ocean konferensen i Oslo uttryckte TOMRAs CEO och ordförande Stefan Ranstad, TOMRAS engagemang att skapa en mölighet så att 40 procent av de globalt tillverkade plastförpackningarna som årligen produceras kan samlas in år 2030.

24 oktober 2019

TOMRA, världsledande inom hållbar teknologi uttryckte sitt engagemang och menade att 40 procent av de globalt tillverkade plastförpackningarna kan samlas in år 2030 på Our Ocean konferensen som hölls i Oslo.

I nuläget samlas bara 14 % av plastförpackningarna in för återvinning. Och av dessa är det bara 2 % som används för materialförnyelse i vad TOMRA kallar en ”closed loop”. Det betyder att materialet som samlats in kan användas om och om igen utan att det resulterar i en plast som får sämre kvalitet. 

Norgebaserade TOMRA, som är väldsledande inom returautomater och sensor baserade sorterings-system inom återvinning, mat och gruvindustri, uttryckte sina mål på Our Ocean den 23 – 24 oktober i Oslo. Evenemanget samlar myndigheter, företag, samhällsorganisationer och forskningsinstitut för att söka lösningar som resulterar i ett mer hälsosammt hav.

I samband med att, TOMRAS CEO Stefan Ranstrand, presenterade målen sa han "En cirkulär ekonomi för plast är möjlig att nå, och det finns anledning att vara optimistisk gällande framtiden, men det krävs investeringar ifrån industrin, myndigheter och konsumenter. TOMRA har möjliggjort denna förändring genom sin teknologi och expertis i över 45 år. – Vi utmanar er andra att agera nu tillsammans med oss”.

TOMRA samarbetar med många globala varumärken, plastproducenter och återvinningsföretag för att öka möjligheten för organisationer att förbättra hållbarheten och minska miljöpåverkan genom TOMRAs lösningar och kunskap.

Stefan la till "Vi tror att det nu är tid för en djärv plan gällande plast förorening i våra hav. TOMRA är otvistligt världsledande i uppsamling och återvinning av plast förpackningar och då speciellt plastflaskor, och vi är stolta över att leda branchen genom att presentera våra ambitiösa mål".

"För att lösa krisen i våra hav måste vi först fokusera på hur plast produceras och hanteras på land. Det är finns tydliga bevis för att infrastrukturen som t.ex ett pantsystem resulterar i stora förbättringar gällande återvunnen mängd dryckesförpackningar, konsumenternas beteende och en minskad nedskräpning som följd”.

Senast 2025 uppskattar TOMRA, på en global nivå, att deras lösningar kommer att sortera mer än 8 miljoner ton plast varje år ifrån olika avfallsströmmar. Företaget räknar med att de kommer att uppgradera 2 millioner ton plast, så att uppnår samma kvalitet som ny plast. TOMRAs returlösningar samlar redan idag in 40 miljarder använda dryckesförpackningar varje år.

Ett av de partnerskap som TOMRA klivit in i är den nya globala ”Alliance to end Plastic Waste”, som har begärt 13.67 miljarder NOK för lösningar som bidrar till att eliminera plastföroreningar.

TOMRA sponsar och marknadsför eXXpedition, en segelbåt som satte segel i oktober. Besättningen består av kvinnliga forskare med syfte att skapa en större medvetenhet kring nedskräpningen i havet.