Dela den här sidan

Din marknad

TOMRA erbjuder olika returlösningar som vänder sig till olika marknadssegment.

Att välja den optimala returlösningen baseras på olika faktorer - hur många olika dryckesförpackningar som ska tas emot och till vilka volymer. Dryckesförpackningar kan delas in i två huvudkategorier, engångs- och returförpackningar. 

Engångsförpackningar

En engångsförpackning ska inte återanvändas utan sorteras, pressas samman och skickas direkt till återvinningsanläggningen.

Sortering och komprimering i butik gör det möjligt att hålla materialet ”rent” - alltså separerat från andra typer av förpackningar eller annat oönskat material. Detta gör det möjligt att använda materialet till nya förpackningar.

Returförpackningar

Returförpackningar identifieras av våra maskiner, antingen per styck eller i back, som därefter sorterar och samlar förpackningarna i butiken för att returneras till bryggeriet/distributören för rengöring och påfyllning.