Dela den här sidan

Om Returlösningar

TOMRAs returlösningar erbjuder en automatiserad insamling, sortering och hantering av returnerade och använda dryckesförpackningar för återvinning eller återanvändning. Dessa lösningar har använts i mer än 45 år och har under denna tid blivit en oöverträffad succé för konsumenter, företag och miljön.

Returlösningarna är den centrala delen i det moderna pantsystemet och med åren har återvinningsgraden ökat från 70 procent till nära 100 procent av antalet sålda dryckesförpackningar. Det finns inget annat avfalls- eller insamlingssystem som ens kommer i närheten av dessa siffror. Automatiserade returlösningar har bevisat sitt affärsvärde, tack vare den låga kostnaden per insamlad förpackning.

Retursystem fördelar

Insamling genom retursystem ger flera fördelar:

1 Bättre för affärerna

  • Är en bevisad lösning för att hålla skräp borta från gatorna och minskar behovet av kostsamma avfallshanteringsprogram.
  • Minskar arbetsbördan i butikerna genom automatiserad insamling.
  • Frigör utrymme och sparar in på logistik eftersom materialet komprimeras för att ta mindre plats, både i butiken och på lastbilarna.

2 Bättre för miljön

  • Ger maximalt materialvärde och bevarar materialets egenskaper eftersom förpackningarna sorteras efter materialtyp.
  • Bidrar till att materialfraktionerna hålls rena för att kunna återvinnas till nya förpackningar, vilket sluter materialets kretslopp och man undviker nedvärdering.
  • Minskar transportbehovet eftersom materialet sorteras och packas på plats. Detta optimerar i sin tur transportkapaciteten och transportföretagen slipper sortera materialet.

3 Bekvämt och involverande för användarna

  • Underlättar återvinning eftersom returautomaterna vanligtvis är placerade inne i livsmedelsbutikerna eller i entrén.
  • Gör återvinningen bekvämare tack vare att det går snabbt och är rent, samtidigt som den direkta belöningen inbjuder till återkommande användning.
  • Involverar användarna ytterligare när butiksägare drar nytta av de möjligheter som retursystemen erbjuder som kampanjverktyg, märkesprofilering och CSR-program.