Dela den här sidan

Fördelar

Vill du få mer information om vad vi kan erbjuda vad gäller lön, fördelar, utbildning, utveckling och övriga möjligheter? Då hittar du mer information här.

Sunflower

Allmän ersättning och fördelar

Samtliga våra medarbetare erbjuds ett konkurrenskraftigt ersättningspaket i enlighet med de branschstandarder i det land där man är anställd. Våra förmånspaket omfattar flera olika delar som förbättrar livskvaliteten och säkerheten för våra medarbetare och deras familjer. Pensions- och försäkringsavtalen ligger i linje med aktuella bestämmelser och regler, vilket innebär att dessa kan variera mellan olika platser.

Yrkesmässig utbildning och utveckling

Vi uppmuntrar vår personal att fortsätta utbilda sig och utmana sig själva under hela sin karriär. Oavsett om utbildningen sker genom seminarium, konferenser, virtuell utbildning, handledning, mentorskap eller andra relevanta program så stödjer vi de medarbetare som åtar sig utmaningar för att bli bättre på det man gör - vilket är till glädje för dem själva, TOMRA och våra kunder.

Möjlighet att arbeta internationellt

Vi anser att man kan lära sig mycket genom internationellt arbete, både yrkesmässigt och på det personliga planet. TOMRA är ett internationellt företag med verksamhet i mer än 80 länder över hela världen. Vi uppmuntrar våra medarbetare att åta sig internationella uppdrag och att vara rörliga inom vår organisation. Utöver att det erbjuder karriärmöjligheter, så ser vi internationella uppdrag som mycket värdefulla när vi utökar företagets verksamheter.

Balans mellan arbete och fritid

Vi på TOMRA anser att det måste finnas en balans mellan arbetet och livet utanför arbetet - en av de viktigaste faktorerna för att kunna göra ett bra jobb. Obalans i detta förhållande kan skapa stress, bristande fokus, förlorad motivation, försämrad effektivitet och prestation. Där det är praktiskt genomförbart kan ledningen införa alternativa arbetsscheman. I slutändan är syftet med dessa koncept att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder bästa möjliga support och service. Genom att fokusera på balansen mellan arbete och fritid kan vi skapa positiva effekter för alla inblandade.