Dela den här sidan

Nytänkande, nydanande nyskapande

Vi skapar sensorbaserade lösningar för optimal resursproduktivitet

Revolution är oundvikligt. Vad gäller vår planet närmar vi oss slutet på vår rörelsefrihet. Världens befolkning kommer att öka med 30 procent under de kommande 40 åren. Varje år ökar världens medelklass med sjuttio miljoner människor. De globala tillgångarna belastas alldeles för hårt.

Resursproduktiviteten måste öka för att säkerställa en hållbar utveckling. Under de kommande 40 åren kommer 30 procent fler människor att behöva mat från, i bästa fall, samma tillgång på jordbruksmark som idag. Därför måste något förändras.

Nytänkande kring hur vi använder, återanvänder och optimerar världens resurser är rätt väg att gå. Det är så nästa revolution börjar.

Kreativa lösningar inom resursproduktivitet är avgörande för morgondagens kretslopp. TOMRA erbjuder smarta lösningar för att optimera resurser – inhämta dem, använda dem, anpassa dem, återta dem, återvinna dem och återuppliva dem.

Detta är inte någon nyhet - vi på TOMRA har arbetat med det här i 40 år. För att kunna fortsätta framåt måste vi tänka i nya banor och förändra hur vi gjort saker och ting tidigare. Vi fokuserar dagligen på att förändra hur vi i vår värld erhåller, använder och återanvänder resurserna.

Kortfattat så försöker vi hjälpa våra kunder att få ut mer, använda mindre och återanvända resurserna (bättre affärer) och göra planeten hållbarare (bättre miljö).