Podziel się tą stroną

Recykling pojedynczego strumienia

Recykling pojedynczego strumienia odpadów, zwanego również suchym odpadem zmieszanym, polega głównie na wydzieleniu papieru, kartonu, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych, tekstyliów i puszek. Z uwagi na to, że niektóre systemy zbierania selektywnego obejmują szkło, podczas gdy inne je wykluczają, podajemy dane dla obu rodzajów odpadów.

Analiza recyklingu pojedynczego strumienia odpadów pokazuje procent masowy całkowitej masy strumienia wejściowego, a następnie rozdziela tę wielkość dalej wg projektów zakładów odzyskiwania odpadów i doboru urządzeń dla nich. Pokazujemy również dalszy podział papieru i kartonów i frakcję gęstych tworzyw sztucznych pod kątem znaczenia handlowego poszczególnych składników każdej frakcji jako potencjalnie czystych.

Strumień wejściowy jest analizowany poprzez szybkie skanowanie dzięki czujnikom zainstalowanym nad taśmą przenośnika. Urządzenie natychmiast identyfikuje materiały, kształty, faktury i kolory, a także położenie obiektów.

Określona frakcja jest wydzielana pneumatycznie na drugi przenośnik za pomocą podmuchu sprężonego powietrza, podczas gdy pozostała frakcja opada na trzeci przenośnik w celu dalszego jej sortowania lub składowania.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Powiązane produkty