Podziel się tą stroną

Papier

Odzyskiwanie cennych frakcji papieru ze strumienia sortowanego papieru zmieszanego jest powszechną praktyką od wielu lat. Na przykład papier zadrukowany, taki jak gazety i czasopisma, może być odbarwiony, a opakowania tekturowe można poddać procesowi recyklingu.

Aby w procesie sortowania różnego rodzaju papier był rozpoznawany z najwyższą dokładnością, TOMRA Sorting posiada innowacyjne, ciągle doskonalone, unikalne rozwiązanie bazujące na technologii optycznej zamiast na tradycyjnych maszynach mechanicznych.

Dzięki temu TOMRA Sorting z sukcesem sortuje papier w ponad 30 zakładach odzyskiwania odpadów na całym świecie. Technologia ta jest stosowana zarówno w zakładach zajmujących się w sortowaniem papieru, jak i w tych, które sortują głównie suche surowce wtórne.

Powiązane produkty