Podziel się tą stroną

Zmieszane stałe odpady  komunalne

Zmieszane stałe odpady komunalne zawierają frakcje nadające się do recyklingu, takie jak tworzywa sztuczne, papier, karton i metale. W porównaniu do zasobów pierwotnych, popyt na materiały odzyskane w procesie recyklingu rośnie.

Podczas tradycyjnego (ręcznego) lub półautomatycznego sortowania zmieszanych odpadów komunalnych można odzyskać tylko znikomą ilość materiału nadającego się do recyklingu, co oznacza, że znaczna część strumienia odpadów trafia na składowiska.

Automatyczne sortowanie odpadów komunalnych

W przeciwieństwie do tego, w pełni automatyczne, supernowoczesne systemy sortowania wspomagane czujnikami TOMRA Sorting, przekształcają złożone i zróżnicowane – nawet zanieczyszczone – strumienie odpadów komunalnych w wysokiej jakości wydzielony produkt, nadający się do sprzedaży. Systemy te zastępują sortowanie manualne, co obniża koszty pracy, minimalizuje straty materiałowe jednocześnie zwiększając wydajność.

Systemy sortowania odpadów komunalnych TOMRA rozpoznają i sortują cząstki wielkości od 10 do 500mm, wydzielając je zgodnie z oczekiwanym zakresem wielkości. Zapewniają one również pełną elastyczność w przyszłości, dzięki możliwości szybkiej i efektywnej kosztowo zmiany, na przykład w odpowiedzi na nowe regulacje prawne lub zmiany w składzie materiału wejściowego.

Technologia sortowania stałych odpadów komunalnych TOMRA Sorting umożliwia wyeliminowanie do 95% materiału inertnego z odpadów komunalnych, produkując w ten sposób materiał nadający się do biometanizacji. Materiały inertne, takie jak szkło i kamienie, mogą powodować poważne problemy podczas procesu obróbki i dlatego należy zmniejszyć jego ilość do minimum, jednocześnie usuwając ze strumienia jak najmniej substancji organicznych.

Powiązane produkty