Podziel się tą stroną

COMBISENSE CHUTE

DETEKCJA DO NAJDROBNIEJSZEGO ELEMENTU

ODZYSKIWANIE WIĘKSZEJ ILOŚCI CENNYCH MATERIAŁÓW DZIĘKI BEZKONKURENCYJNEJ TECHNOLOGII CZUJNIKÓW

Rozwiązanie COMBISENSE CHUTE firmy TOMRA Sorting oferuje w najwyższym stopniu elastyczne wieloparametrowe oddzielanie frakcji, szczególnie skuteczne w przypadku drobnych cząstek metalu oraz sortowania szkła. Oferując doskonałą rozdzielczość obrazu i detekcję kolorów, urządzenie COMBISENSE pozwala wyodrębniać frakcje o wysokiej czystości w warunkach utrudnionej separacji z powodu składu strumieni odpadów.

Key Customer Benefits

  • Technologia FLUID COOL® zapewnia maksymalną stabilność produktu z myślą o szybkim zwrocie z inwestycji
  • Technologia podwójnego przetwarzania zapewnia skuteczną detekcję kolorów w ramach sortowania zmieszanych metali i szkła. Jednoczesna detekcja pojedynczego punktu dla najwyższej czystości produktu
  • Dwustronna detekcja z myślą o maksymalnym odzysku
  • Wyjątkowa elastyczność dzięki kilku programom sortowania

 

KLIKNIJ PONIŻSZE IKONY, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O ZASTOSOWANIACH!