Podziel się tą stroną

AUTOSORT SPEEDAIR

BEZ USTĘPSTW DLA LEKKICH MATERIAŁÓW NA SZYBKO PORUSZAJĄCYCH SIĘ TAŚMACH

Rozwiązanie AUTOSORT SPEEDAIR zapewnia ustabilizowanie lekkiego materiału na przenośnikach taśmowych o dużej prędkości, zapewniając tym samym wyższą przepustowość i jakość sortowania. Wloty powietrza napędzane wentylatorem wytwarzają stały strumień powietrza ponad szybko poruszającymi się przenośnikami taśmowymi, co zapobiega przemieszczaniu się lekkiego materiału, a tym samym ułatwia identyfikację frakcji.

Dostępne jako kompletne rozwiązanie obejmujące skaner, przenośnik taśmowy i komorę separacyjną lub jako samodzielne urządzenie. Instalacja AUTOSORT SPEEDAIR wymaga pełnej konfiguracji maszyny AUTOSORT.

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW

  • Powietrze krążące w obiegu zamkniętym z myślą o niższych kosztach instalacji i eksploatacji.
  • Wysoka prędkość taśmy zapewniająca wyższą przepustowość.
  • Nieosłonięty przenośnik taśmowy zmniejsza ryzyko powstania zatoru, co przekłada się na mniejszą liczbę przestojów.

Technologia:

  • FLYING BEAM®
  • SHARP EYE®

CLICK ON THE ICONS BELOW TO LEARN MORE ABOUT APPLICATIONS!