Podziel się tą stroną

AUTOSORT COLOR

Precyzyjne wykrywanie swobodnego opadu niezależnie od rodzaju materiału

W połączeniu ze sprawdzonym w działaniu urządzeniem AUTOSORT LASER, nowe urządzenie AUTOSORT COLOR osiąga niespotykaną skuteczność przy wysokich poziomach przepustowości, nawet jeśli materiał wejściowy jest mokry, zakurzony lub brudny. Własna technologia TOMRA – FLUID COOL® LED zapewnia stałe źródło światła oraz jakość mającą odzwierciedlenie w maksymalnej stabilizacji produktu końcowego. Łatwa konserwacja i funkcja samoczyszczenia pozwala na minimalizację ryzyk związanych z zakłóceniami, przestojami oraz kosztami napraw powstałymi wskutek zniszczenia kompotentów w systemach sortujących, które nie są ściśle przewidziane do sortowania szkła. Obecnie wyposażony w nowy, nagrodzony i intuicyjny interfejs użytkownika ACT, system AUTOSORT COLOR pozwala użytkownikowi na wygodną obserwację informacji dotyczących sortowania oraz przetwarzanych danych w czasie rzeczywistym.

PRZEGLĄD

  • PRECYZYJNA DETEKCJA SPADAJĄCYCH OBIEKTÓW NIEZALEŻNIE OD RODZAJU MATERIAŁU
  • ŁATWA KONSERWACJA
  • FUNKCJA SAMOCZYSZCZENIA
  • TECHNOLOGIA FLUID COOL®