Podziel się tą stroną

TOMRA Recycling partnerem technologicznym nowego zaawansowanego zakładu automatycznego sortowania stałych zmieszanych odpadów komunalnych w Polsce

Jako globalny leader w dziedzinie sortowania bazującego na czujnikach spółka TOMRA Recycling została wybrana przez firmę Ekombud Sp. z o.o. partnerem technologicznym nowoczesnego zakładu przetwarzania stałych zmieszanych odpadów komunalnych, o wartości 2,5 miliona euro zlokalizowanego w Bochni na południu Polski.

28 czerwca 2022

 

210621_TOMRA_Testcenter_v001_NM_8Z5A0995_web

 

Urządzenia TOMRA znajdują zastosowanie na szeroką skalę w separacji i odzysku tworzyw sztucznych i papieru o wyjątkowej czystości ze zmieszanych odpadów komunalnych. Zakład, który rozpoczął swoją działalność pod koniec czerwca 2022 roku, posiada wydajność około 1500 ton miesięcznie. Materiał wejściowy to odpady z selektywnej zbiórki z żółtych i niebieskich worków pochodzących od mieszkańców Bochni. Żółty worek zawiera metale i tworzywa sztuczne – torebki foliowe, butelki, opakowania m.in. po żywności, kartoniki i puszki po napojach oraz folie aluminiowe. Niebieski worek to papier – papierowe torebki i opakowania, kartony i tektura, ulotki, gazety, książki, papier opakowaniowy itp.

Zakład Ekombud to jeden z najbardziej zaawansowanych zakładów automatycznego sortowania w Polsce. Jest on wynikiem znaczącej inwestycji firmy Ekombud oraz współfinansowania pochodzącego z Funduszy Norweskich. We współpracy z TOMRA, spółka Ekombud ubiegała się o finansowanie z Finansowego Mechanizmu Norweskiego na lata 2014-2021 i otrzymała 910 000 euro, co stanowi część większego projektu pod nazwą „Wdrożenie nowoczesnych technologii automatycznego sortowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w celu osiągnięcia poziomów recyklingu w Polsce na lata 2020-2025”.

W latach 2014-2021 Fundusze Norweskie asygnowały 1,3 miliarda euro w 13 krajach, które dołączyły do Europejskiego Obszaru Gospodarczego po roku 2004, włączając Polskę, gdzie zlokalizowany jest zakład firmy Ekombud.

Trzy urządzenia AUTOSORT® z najnowszej generacji zostały zainstalowane w zakładzie. AUTOSORT® łączy technologię bliskiej podczerwieni (NIR) i spektometrię światła widzialnego (VIS), aby w sposób dokładny i szybki rozpoznać i odseparować różne materiały w zależności od rodzaju materiału i koloru, wydzielając w ten sposób frakcje wysokiej czystości oraz jakości.

Czujniki optyczne zastosowane w urządzeniu AUTOSORT® zapewniają wydzielenie materiałów w sposób niezwykle precyzyjny - nawet najmniejszych cząstek, takich jak metalowe kapsle od butelek lub puszek. Frakcjami docelowymi w zakładzie Ekombud są tworzywa sztuczne i papier. Zazwyczaj są tu przetwarzane cztery tony tworzyw sztucznych i sześć ton papieru na godzinę. Przy pomocy urządzeń AUTOSORT® odpady tworzywowe są dzielone na czternaście różnych rodzajów - na frakcje butelek PET przeźroczystych, niebieskich lub zielonych, tacki PET, PE, PP i opakowania wielomateriałowe (Tetrapak) – wszystkie przeznaczone do sprzedaży. Po wydzieleniu tworzyw sztucznych pozostały materiał jest segregowany na metale żelazne, aluminium, folie bezbarwne i kolorowe oraz papier. Wykwalifikowani pracownicy nadzorują procesy sortowania w zakładzie oraz pod koniec procesu sortowania jako kontrola jakości, manualnie wydzielają obiekty, które nie zostały wysortowane automatycznie.

Rzecznik firmy Ekombud mówi: “TOMRA jest rozpoznawalna jako globalny lider technologii sortowania opartej na czujnikach i zainstalowała ponad 8 200 urządzeń w 100 krajach na całym świecie. Intensywnie inwestuje w badania i rozwój wiodących technologii, co było dla nas ważne podczas wyboru partnera technologicznego. Ich wiedza dotycząca branży, techniczne ekspertyzy i wsparcie w zakresie konsultacyjnym było dla nas bardzo wartościowe na każdym etapie projektu”.

“Dzięki finansowaniu otrzymanemu z Funduszy Norweskich i bliskiej współpracy z TOMRA byliśmy w stanie bardzo poprawić gospodarkę odpadami na większą skalę oraz efektywność sortowania odpadów w obrębie miasta Bochnia. Separatory TOMRA gwałtownie podniosły efektywność naszych procesów sortowania i pozwoliły nam odzyskać materiały wysokiej czystości przeznaczone do sprzedaży dla recyklerów. Dzięki temu nasz zakład pełni istotną rolę w osiągnięciu celów recyklingowych założonych przez ustawodawcę w Polsce i wpisuje się w polską politykę gospodarki obiegu zamkniętego”.