Podziel się tą stroną

Envicon 2020: głos TOMRA w dyskusji na temat recyklingu tworzyw sztucznych w Europie

Podczas kongresu Envicon 2020 Charlotte Glassneck (Tomra Sorting Recycling) mówiła na temat europejskiego rynku recyklatów pod kątem ich jakości oraz ilości.

22 stycznia 2021

envicon tomra charlotte glassneck

Podczas tegorocznej edycji konferencji ENVICON, przedstawiliśmy krótki przegląd sytuacji w zakresie zapotrzebowania i recyklingu polimerów w UE. Punktem wyjścia jest produkcja tworzyw sztucznych w UE-27, która wynosi ok. 57 mln ton rocznie. Postkonsumenckie odpady z plastiku to ok. 27 mln ton rocznie. Z tego obecnie w UE tylko ok.  6 mln ton tych odpadów jest poddawanych recyklingowi. Pozostałe 21 mln ton trafia na wysypisko lub do spalenia z odzyskiem energii.

Jednak ta sytuacja ulegnie znacznej zmianie. Głównymi czynnikami zmiany są m.in.: prawodawstwo unijne, wysokie koszty zagospodarowania odpadów, efekt polityki "zielonego miecza" w Chinach oraz dostępne technologie i zapotrzebowanie klientów. Na poziomie prawnym, dwa wymogi będą wspierać recykling polimerów: 50% recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych oraz 55% poziom recyklingu odpadów z gospodarstw domowych.

Jeśli przyjrzymy się wymogom docelowym i rzeczywistym liczbom, zobaczymy, że niektóre kraje wykazują obecnie wyniki na poziomie około 50% recyklingu dla plastikowych odpadów opakowaniowych, ale wyliczane przy użyciu różnych metod pomiarowych, które prowadzą do niewłaściwej interpretacji prawdziwych poziomów recyklingu. Jeżeli zastosujemy nową jednolitą metodę pomiarową, która zapewni wspólny punkt odniesienia w dyskusji o realnych poziomach recyklingu, wskaźnik recyklingu tworzyw sztucznych wyniesie obecnie poniżej 30%. Tak więc, jeżeli zanieczyszczenia nie są uwzględnione we wskaźnikach recyklingu, żaden kraj UE nie jest w stanie dziś osiągnąć docelowych poziomów recyklingu.

A jakość jest kluczowa, jeśli mówimy o możliwości wykorzystania recyklatu, który zastąpi materiał pierwotny. TOMRA udowodniła, że przy użyciu ok. 1.000 ton wszystkich różnych tworzyw sztucznych z różnych strumieni odpadów, w tym: z systemu kaucyjnego, selektywnej zbiórki i z odpadów zmieszanych, można produkować wysokiej jakości recyklat, po konkurencyjnej cenie i jakości w stosunku do materiałów pierwotnych. Wydajność i jakość końcowa były bardzo podobne, niezależne od sortowanych odpadów. HIPS pomyślnie przeszedł testy obciążeniowe, a więc kolejny polimer może mieć zastosowanie w kontakcie z żywnością. Wkrótce uruchomiony zostaje pierwszy zakład produkcyjny.

Zachęcamy do wysłuchania całej prezentacji:

https://portalkomunalny.pl/envicon-2020-europejskie-zapotrzebowanie-na-recyklaty-ilosc-i-jakosc-410955/