Podziel się tą stroną

Czy chińska polityka „Narodowego miecza” może zainspirować do podjęcia globalnych innowacji w obszarze recyklingu?

Chińska polityka „Narodowego miecza” (ang. National Sword) wprowadza niespotykane wcześniej restrykcje w zakresie importu odpadów i metali do kraju, co jednocześnie stwarza możliwości handlu na innych rynkach. TOMRA Sorting Recycling wskazuje, w jaki sposób globalne firmy zajmujące się recyklingiem odpadów mogą skorzystać na tych zmianach.

06 lipca 2018

W ostatnich dekadach zarządzający odpadami i metalami na świecie w dużym stopniu polegali na Chinach, które importowały i przetwarzały ogromne ilości tworzyw sztucznych, papieru, metali i innych odpadów zdatnych do recyklingu.

W tej sytuacji chińska polityka „Narodowego miecza”, która weszła w życie w lutym 2018 r. wprowadzając zakaz importu 24 rodzajów materiałów odpadowych oraz bardziej restrykcyjne limity zanieczyszczeń dla innych rodzajów odpadów, została przyjęta przez wielu jako „katastrofa”, która wywrze „druzgocący wpływ” na globalny recykling.

Jednakże chiński zakaz importu niesie ze sobą również dwie duże korzyści i możliwości dla prężnych biznesów. Po pierwsze eksporterzy, którzy mogą zapewnić najniższy poziom zanieczyszczenia i największe poziomy czystości dzięki zaawansowanej technologii sortowania w oparciu o czujniki, mogą kontynuować handel dozwolonymi produktami z Chinami oraz zyskać realną przewagę konkurencyjną, jednocześnie zapewniając sobie wyższe obroty z klientami ceniącymi czystsze produkty.

Po drugie naciski na przetwarzanie odpadów przez stronę chińską działają jak katalizator na władze innych krajów oraz firmy z branży recyklingu sprawiając, że zaczynają one poszukiwać alternatywnych łańcuchów dostaw a dodatkowe inwestycje otwierają możliwości przed przedsiębiorstwami zajmującymi się sortowaniem i recyklingiem na całym świecie.

Poniżej wyjaśniamy czym jest chińska polityka „Narodowego miecza”, w jaki sposób staje się ona katalizatorem zmian w globalnym zarządzaniu odpadami oraz jak firmy mogą zyskać przewagę konkurencyjną.

 

Czym jest chińska polityka „Narodowego miecza”?

Najprościej rzecz ujmując, polityka narodowego miecza jest najnowszą i najbardziej restrykcyjną regulacją prawną dotyczącą importu odpadów stałych jako surowców. Polityka wprowadza zakaz importu różnych tworzyw sztucznych, papieru i odpadów stałych, wliczając w to tworzywa sztuczne takie jak PET, PE, PVC i PS. Ponadto nowe przepisy określają o wiele bardziej restrykcyjny limit zanieczyszczeń w odniesieniu do tworzyw odpadowych, zorby i innych metali dozwolonych w obrocie, zwiększając czystość z 9095% do 99,5%.

Odbiciem zdecydowanych działań służb celnych w ramach operacji „Zielone Ogrodzenie” (ang. Green Fence) z 2013 r. jest najnowsza inicjatywa zmierzająca do poprawy jakości powietrza w Chinach, zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń pochodzących ze skażonych lub nawet niebezpiecznych odpadów, a także do powstrzymania nielegalnego przemytu odpadów. Władze chińskie zapowiadają, że nowe regulacje będą egzekwowane przez skanowanie pojemników przy pomocy promieni rentgenowskich oraz otwieranie pojemników niemożliwych do przeskanowania.

Chiny przetwarzają 55% papieru pochodzącego z odpadów na świecie i są wiodącym odbiorcą innych materiałów podlegających recyklingowi, tak więc restrykcje już zaczynają mieć znaczący wpływ na globalną gospodarkę odpadami. Ilość odpadowych tworzyw sztucznych importowanych do Chin już spadła z 3,5 miliona ton metrycznych w 2017 r. do zaledwie 21 300 ton jak dotąd w roku obecnym, według danych Chińskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Chińskiego Stowarzyszenia Odpadowych Tworzyw Sztucznych.

 

Chiński „Narodowy miecz” to czysta okazja

Ponieważ Chiny zmniejszają akceptowalne limity zanieczyszczeń importowanych materiałów z 510% do 0,5%, może pojawić się duże zapotrzebowanie na eksporterów materiałów o najniższym stopniu zanieczyszczenia i największych poziomach czystości.

Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia zgodności z wymogami jest zastosowanie zaawansowanej technologii sortowania bazującej na czujnikach, która wspiera firmy w optymalizacji ich zrównoważonego rozwoju i wartości operacyjnej. Najbardziej zaawansowane urządzenia pracują z wykorzystaniem ultra wysokich częstotliwości, zapewniając precyzyjną identyfikację materiałów i dokładne wykrywanie nawet najdrobniejszych cząsteczek.

Urządzenia sortujące odpady wyposażone w laser, czujnik elektromagnetyczny i technologię bliskiej podczerwieni (NIR) potrafią analizować wiele cech materiałowych, jak np. kolor, skład, wielkość i gęstość, a materiały niezdatne do przetwarzania są usuwane z procesu przy użyciu dysz ze sprężonym powietrzem.

Oprócz usuwania zanieczyszczonego materiału, wysoce efektywna technologia sortowania umożliwia również odzyskiwanie cennych metali i tworzyw sztucznych z odpadów niezdatnych do recyklingu, prowadząc do optymalnego uzysku produktu.

Innowacje technologiczne nieustannie przyczyniają się do poprawy wydajności operacyjnej, a najnowsza technologia laserowego wykrywania przedmiotów (LOD) firmy TOMRA pomaga w optymalizacji uzysku z recyklingu czarnych tworzyw sztucznych, szkła i elementów odpadów. Technologia LOD może być umiejscowiona w już posiadanych urządzeniach i oferuje dodatkowe możliwości sortowania identyfikując przedmioty niemożliwe do zeskanowania przez czujniki bliskiej podczerwieni (NIR), takie jak czarne tworzywa sztuczne (PP, PE, PET), szkło i elementy odpadów, a także oferując doskonałe wyniki, znaczące zmniejszenie liczby przestojów oraz lepszy uzysk z produktów papierowych, zurik i zorba.

Tak więc, podczas gdy chińskie regulacje wprowadzają element zamieszania na rynku dla jednych firm, inne postrzegają to jako możliwość optymalizacji swoich procesów sortowania, stając się zaufanym dostawcą dla Chin oraz powiększając swój udział w rynku.

 

Chiński „Narodowy miecz” katalizatorem zmiany

Regulacje Chin w zakresie odpadów mają również pozytywny wpływ dzięki ożywianiu możliwości recyklingu w krajach na całym świecie. To z kolei zapewnia przewagę konkurencyjną firmom działającym na krajowym rynku sortowania i recyklingu w sytuacji, gdy wielu odbiorców i pośredników obracających odpadami chce wprowadzać zmiany w swoim łańcuchu dostaw.

Popularne kierunki wywozu materiałów odpadowych, jak południowo-wschodnia Azja, Ameryka Południowa i Ameryka Środkowa odczuwają zwiększony popyt ze strony zestresowanych europejskich przedsiębiorców.

Reakcją władz Nowej Południowej Walii w Australii na chińską politykę National Sword było zainwestowanie 66,9 milionów dolarów australijskich (41,84 miliona Euro) w pakiet wspierający rozwój krajowych sortowni, przetwórstwo i recykling odpadów. W oświadczeniu napisano, że branża boryka się z problemem niezwłocznego znalezienia alternatywnych rynków dla odzyskiwanych materiałów, lecz jednocześnie staje przed szansą wzmocnienia lokalnych rynków i sektora recyklingu odpadów w Nowej Południowej Walii.

Z kolei w opinii wielu uczestników spotkania branżowego w St. Louis w stanie Missouri w USA organizowanego przez Instytut ds. recyklingu odpadów warunki rynkowe sprzyjają obecnie wprowadzaniu usprawnień w zakładach, aby przetworzyć ogrom odpadów metalowych dostępnych w Ameryce Północnej.

W Europie wielu odbiorców i pośredników w obrocie przetworzonymi tworzywami sztucznymi i innymi odpadami zauważyło zatrzymanie ruchu w kierunku Chin pod koniec 2017 r. W zamian, menadżerowie zajmujący się odpadami zaczynają dostrzegać możliwości recyklingu krajowego w Europie, a także współpracują z nabywcami z Malezji, Wietnamu i Tajlandii.

 

Przewodząc „Rewolucji w Zasobach”

Inwestycje pociągają za sobą innowacje. Chińska polityka „Narodowego miecza” stwarza wyzwanie dla globalnej gospodarki odpadami i branży recyklingu, lecz przyszłość jawi się w jasnych barwach.

Obietnica kryjąca się za zmianami dotyczy tworzenia i wdrażania nowych przełomowych technologii, które przyczynią się do redukcji ilości materiałów zalegających na składowiskach odpadów, mniejszego wydobycia surowców pierwotnych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Jednym słowem, powstaje możliwość dla globalnej gospodarki odpadami i metalami. Dzięki inwestycjom w rozwiązania w obszarze sortowania wspomaganego czujnikami, firmy mogą optymalizować czystość produktów, obniżać poziomy zanieczyszczeń i wspólnie kreować „Rewolucję w Zasobach”.

 

For more information on Chinese National Sword visit http://leads.tomra.com/ebook/

Tom Eng, pierwszy wiceprezes zarządu i dyrektor TOMRA Sorting Recycling