Podziel się tą stroną

TOMRA SORTING RECYCLING WPROWADZA URZĄDZENIE AUTOSORT COLOR DO WYDZIELENIA SZKŁA ZE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nowa technologia odzyskuje więcej szkła do recyklingu, osiągając poziom czystości powyżej 95%

11 grudnia 2018

TOMRA Sorting Recycling zaprezentowała nowe urządzenie AUTOSORT COLOR, które w połączeniu z urządzeniem AUTOSORT LASER wydziela szkło ze stałych zmieszanych odpadów komunalnych z niespotykaną dotąd skutecznością. AUTOSORT COLOR osiąga stopień czystości powyżej 95% przy wysokiej przepustowości, nawet gdy materiały wejściowe są mokre, zapylone lub brudne.

W wielu krajach odpady szklane są zbierane oddzielnie, lecz znaczna ilość szkła nadającego się do odzysku pozostaje zmieszana ze stałymi odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Zawartość szkła w zmieszanych odpadach komunalnych w całej Europie wynosi zazwyczaj od 3,5% do 9,8%. Badania przeprowadzone przez Europejską Federację Opakowań Szklanych (FEVE) wykazały, że zbiórka szkła z odpadów komunalnych do recyklingu różni się znacznie w poszczególnych krajach. Szwecja, Norwegia, Szwajcaria i Luksemburg mogą pochwalić się wskaźnikami odzysku na poziomie co najmniej 95%, lecz w większości krajów Europy Zachodniej wskaźnik ten wynosi zazwyczaj zaledwie od 68% do 75%, a w pięciu krajach Europy Wschodniej jest on niższy niż 40%.

Dzięki AUTOSORT COLOR sortowanie umożliwi wydzielanie i sprzedaż szkła, które normalnie nie zostałoby poddane recyklingowi. AUTOSORT COLOR pomaga również firmom sortującym zminimalizować ryzyko zakłóceń, przestojów i kosztów napraw wynikających z uszkodzeń urządzeń sortujących, które nie są dostosowane do sortowania szkła.

Ponadto AUTOSORT COLOR przyczynia się do oszczędności finansowych po zakończeniu procesu sortowania, ponieważ pozostałe po procesie sortowania odpady przeznaczone do spalania w spalarni zawierające szkło mogą być przyczyną wyższych kosztów spalania. Wydzielenie większej ilości szkła ze zmieszanych odpadów komunalnych przełoży się również na mniejsze koszty składowania odpadów. Kliknij tutaj, aby zobaczyć animację poświęconą AUTOSORT Color

Valerio Sama, wiceprezes i dyrektor ds. zarządzania produktami, skomentował: „W większości krajów na całym świecie można znacząco poprawić odzysk szkła ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz z odpadów pochodzących z handlu i biznesu. Wydzielanie większej ilości szkła do recyklingu jest lepsze dla środowiska i bardziej opłacalne dla przedsiębiorstw zajmujących się sortowaniem, a AUTOSORT COLOR umożliwia osiągnięcie obu tych korzyści.”

Proces z użyciem dwóch urządzeń prowadzi do odzysku ponad 80% szkła, przy czystości na poziomie 95%

Opracowując AUTOSORT COLOR, firma TOMRA wyznaczyła cele dla branży polegające na odzyskiwaniu minimum 80% szkła ze zmieszanych odpadów komunalnych, przy przynajmniej 95% odzyskanego szkła o jakości pozwalającej na jego sprzedaż. Cele te były konsekwentnie realizowane przez wiele miesięcy w czterech zakładach w Niemczech i Hiszpanii, w tym w zakładzie, który oddziela do 3000 ton szkła rocznie. Sukces ten był możliwy dzięki procesowi sortowania z użyciem dwóch urządzeń, najpierw za pomocą AUTOSORT LASER, a następnie AUTOSORT COLOR.

Pierwszym krokiem w procesie usuwania szkła ze zmieszanych odpadów komunalnych jest obróbka wstępna. Gdy odpady przejdą przez rozrywarkę worków, tradycyjnie odsiewana jest frakcja drobna (0-80 mm). Jest ona następnie dzielona na trzy kategorie przy użyciu dwupoziomowego przesiewacza wibracyjnego: drobne frakcje o średnicy 0-8 mm, takie jak odpady organiczne i piasek, frakcja średnia o średnicy 8-60 mm i frakcja nadsitowa o średnicy 60-80 mm.

W drugim etapie, frakcje środkowe zawierające najwyższy udział szkła poddawane są separacji gęstościowej. Powoduje ona usuwanie lżejszych frakcji i wysłanie cięższych frakcji do urządzenia AUTOSORT LASER. W tym przypadku połączenie technologii detekcji laserowej (LAS) i bliskiej podczerwieni (NIR) umożliwia oddzielenie szkła od reszty materiałów.

W trzecim i ostatnim etapie procesu innowacyjne urządzenie AUTOSORT COLOR klasyfikuje frakcje szkła za pomocą kamery o wysokiej wydajności i oddziela wszelkie pozostałe zanieczyszczenia od szkła wyższej jakości. Wynikiem tego jest odzysk szkła nadającego się do sprzedaży o niezmiennie wysokiej czystości przekraczającej 95%.