Podziel się tą stroną

FINDER

Obecnie czwarta już generacja rozwiązań FINDER skutecznie separuje frakcje metali o wysokiej czystości spośród nawet najbardziej skomplikowanych frakcji pod względem składu, wielkości ziarna i mieszanin pochodzących ze strumieni zmieszanych odpadów i metalowych.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ROZWIĄZANIA FINDER:
Wyjątkowa rozdzielczość i niezwykła precyzja.

Dzięki rewolucyjnej technologii przetwarzania obrazu SUPPIXX® firmy TOMRA klienci korzystają z rozdzielczości na wyjątkowym poziomie, umożliwiającej identyfikację małych cząstek z dużą precyzją a następnie ich wydzielenie z zachowaniem wysokiego stopnia czystości. W połączeniu z detekcją usterek taśmy przenośnika SUPIXX® zapewnia operatorom zakładów wysoką przepustowość i stałą wysoką jakość produktu końcowegoElastyczność modułowej budowy i funkcja inteligentnej identyfikacji przedmiotów (IOR – Intelligent Object Recognition) oznacza, że FINDER może być dostosowany do wielu różnych zadań w procesach odzyskiwania metali, takich jak na przykład odzyskiwanie kabli sortowanie stali nierdzewnej, czy recykling polimerów,łącznie z separowaniem PET/PE/PP/PS.