Podziel się tą stroną

AUTOSORT

Jako najbardziej elastyczny system sortowania w rodzinie produktów TOMRA Sorting Recycling, AUTOSORT łączy zdolność wykrywania koloru i dostarczania rozszerzonych informacji o typie materiału, działając jako system wielofunkcyjny, który optymalizuje efektywność w szerokim zakresie zastosowań.

AUTOSORT - WYNIK DZIAŁANIA:
WIARYGODNE FRAKCJE O NAJWYŻSZYM STOPNIU CZYSTOŚCI

Dzięki przełomowej, opatentowanej technologii TOMRA Sorting - FLYING BEAM®, AUTOSORT oferuje ciągłą kalibrację, co znacznie zmniejsza czasy przestojów w procesie produkcyjnym oraz zapewnia większą stabilność wyników sortowania w porównaniu z naszą konkurencją. Dzięki zastosowaniu naszej technologii FOURLINE zwiększa się wydajność sortowania i zmniejsza zużycie energii, co potwierdza tezę, że ochrona naturalnych surowców przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych jest możliwa. Elastyczny i uniwersalny modułowy system może być łatwo zintegrowany z istniejącą linią sortowniczą i zaspokajać wiele potrzeb sortowania, sortując na przykład pojedynczy strumień odpadów, opakowania, papieri odpady z gospodarstwa domowego.