Podziel się tą stroną

Najnowocześniejsza technologia w sortowni Griñó Packaging Group w Lleida, Hiszpania

Firma Griñó Ecologic zainstalowała trzy separatory wspomagane czujnikami AUTOSORT 4 w sortowni opakowań w Montoliu de Lleida. Sprzęt najnowszej generacji w fabryce Montoliu jest bardziej kompaktowy, niezawodny, energooszczędny i precyzyjny.

05 marca 2014

PRZEGLĄD

Firma Griñó Ecologic zainstalowała trzy separatory bazujące na czujnikach AUTOSORT 4 w swojej sortowni opakowań w Montoliu de Lleida. Urządzenia są wyposażone w czujniki bliskiej podczerwieni w celu oddzielania frakcji polimerów i opakowań typu Tetra i działają na linii produkcyjnej, która przerabia 3 tony lekkich odpadów opakowaniowych w ciągu godziny.

STAN OBECNY

W październiku 2013 roku w Montoliu de Lleida rozpoczął produkcję nowy, zbudowany przez Griñó Group, zakład sortowania lekkich opakowań. Zakład przetwarza segregowane odpady komunalne zdeponowane w żółtych pojemnikach: PET, HDPE, folie, opakowania typu Tetra, aluminium, metale kolorowe i tworzywa sztuczne mieszane. Posortowane materiały są zbelowane przed przekazaniem do ostatecznego recyklingu. Zakład obsługuje ponad 440 tysięcy mieszkańców w prowincji Lleida.

Nowy obiekt jest wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w postaci trzech separatorów wspomaganych czujnikami AUTOSORT 4. Urządzenia czwartej generacji są wyposażone w czujniki bliskiej podczerwieni (NIR), które identyfikują i sortują różne materiały z największą szybkością i dokładnością. Obecnie zakład przetwarza średnio 3 tony odpadów na godzinę, ale jest zaprojektowany tak, aby można było zwiększyć jego wydajność w miarę stale rosnącego wzrostu ilości odpadów opakowaniowych.

PROCES

Wykorzystując technologię dual-track, zainstalowano dwie jednostki AUTOSORT [NIR1] o szerokości roboczej 1400 mm. Frakcję politereftalanu etylenu (PET) rozdziela się na pierwszej ścieżce pierwszego separatora podczas gdy pozostałe materiały przechodzą na drugą ścieżkę w drugim urządzeniu TOMRA, które oddziela polietylen o dużej gęstości (HDPE). Pozostałości z pierwszej ścieżki drugiego urządzenia są przekierowywane za pomocą przenośników taśmowych na drugą ścieżkę pierwszego separatora.

Na drugiej ścieżce są oddzielane opakowania od pojemników po napojach, a pozostały materiał jest przesyłany na drugą ścieżkę drugiego separatora, gdzie następuje ostateczne, automatyczne oddzielanie i usunięcie mieszanych tworzyw sztucznych. W ten oto sposób cztery frakcje są oddzielane z optymalną wydajnością i na odpowiednim poziomie czystości za pomocą zaledwie dwóch separatorów TOMRA.

Trzeci separator to AUTOSORT o szerokości 1000 mm. Jest on umieszczony na linii frakcji płaskiej i służy do wydzielenia papieru i kartonu, zanim strumień odpadów dotrze do separatora folii z tworzyw sztucznych. Wyodrębniona w ten sposób frakcja folii jest wysokiej jakości, zaś w procesie dodatkowo wytwarzana jest część odzyskanego papieru i tektury.

DOŚWIADCZENIE

Albert Mateu, dyrektor wydziału obróbki w Griñó Ecologic, tak określił zalety tej innowacyjnej technologii: „Automatyczna separacja za pomocą czujników umożliwia obróbkę większej ilości materiału, co znacznie zwiększa ogólną wydajność zakładu i obniża koszty obsługi. Co więcej, wynikiem końcowym jest odzyskany materiał wysokiej jakości”.

Nie jest to pierwsze doświadczenie grupy z technologią TOMRA Sorting, która wykorzystuje czujniki,ponieważ firma posiada inną sortownię lekkich opakowań, którą podczas stopniowej automatyzacji wyposażono w technologię wspomaganą czujnikami TOMRA. Ten zakład, położony w Constantí (Tarragona), przerabia 5 ton odpadów opakowaniowych w ciągu godziny, obsługując 810 000 mieszkańców prowincji. Zakład ten przerabiał również lekkie odpady opakowaniowe zbierane w prowincji Lleida, zanim jednostka w Montoliu de Lleida rozpoczęła swoją działalność.

„...wydajne technologie z wyższym stopniem automatyzacji doprowadziły nas do urządzeń TOMRA”.

„Stałe dążenie naszej firmy do tworzenia bardziej efektywnych technologii o wyższym stopniu automatyzacji doprowadziły nas do urządzeń TOMRA Doświadczenia z obu zakładów są bardzo pozytywne. Wyniki uzyskane w zakładzie Constantí były bardzo zadowalające, zachęciły również do zainstalowania systemów bazujących na czujnikach do automatycznego sortowania w sortowni odpadów w Montoliu” – powiedział Albert Mateu.

Sprzęt najnowszej generacji w fabryce Montoliu jest bardziej kompaktowy, niezawodny, energooszczędny i precyzyjny. Urządzenia te umożliwiają sortowanie dwóch różnych grup odpadów za pomocą jednego bloku zaworów, gdzie przenośnik przyspieszający dzieli je podłużnie (double-track). Dzięki temu inwestycja jest zoptymalizowana, ponieważ pojedynczy separator może oddzielić dwie frakcje jednocześnie z taką samą skutecznością, z jaką robią to dwie niezależne jednostki.