Podziel się tą stroną

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI ALCÁZAR DE SAN JUAN MA OBECNIE CZTERY URZĄDZENIA TITECH AUTOSORT

Najnowsza przebudowa miejskich zakładów gospodarki zmieszanymi odpadami komunalnymi w Alcazar de San Juan (Ciudad Real, Hiszpania) przewiduje instalację dwóch nowych, optycznych separatorów AUTOSORT 4.

06 listopada 2014

PRZEGLĄD

Miejskie zakłady gospodarowania odpadami komunalnymi Stowarzyszenia Służb Miejskich Comsermancha, położone w Alcazar de San Juan (Ciudad Real), przyjmują dziennie ponad 200 ton odpadów z 21 miast i 2 wsi należących do Stowarzyszenia. Comsermancha obsługuje 169 000 mieszkańców. Zakłady zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem oraz składowaniem odrzuconej frakcji na kontrolowanym składowisku i gospodarowaniem biogazem.

Sukcesywna automatyzacja zakładu, nowoczesne systemy przetwarzania i wprowadzanie nowych technologii do procesów sortowania odpadów komunalnych, usytuowało radę miejską i stowarzyszenie w czołówce hiszpańskich samorządów, jeśli chodzi o wdrażanie kompleksowych programów gospodarowania odpadami.

STAN OBECNY

Zakład gospodarki odpadami korzysta z zaawansowanych urządzeń, które są wyposażone w technologię sortowania wspomaganą czujnikami TOMRA Sorting . Zakład ma dwie linie sortownicze: jedną do przetwarzania pozostałości o wydajności 70 000 ton rocznie i drugą do przetwarzania frakcji pochodzącej z selektywnej zbiórki w ilości około 1500 ton lekkich pojemników w ciągu roku.

W 2007 roku zakład nabył dwa urządzenia TOMRA (dawniej TITECH). Później, w 2013 roku, zostały one zmodernizowane i uzupełnione o dwie maszyny AUTOSORT 4 najnowszej generacji.  Są to dwa separatory optyczne wyposażone w czujniki spektrofotometryczne bliskiej podczerwieni (NIR), które umożliwiają precyzyjne rozpoznawanie i sortowanie dużych ilości materiałów według rodzaju i składu, co ułatwia odzyskiwanie frakcji o wyjątkowej czystości.

PROCES

Zainstalowano dwa separatory AUTOSORT [NIR1] o szerokości roboczej 1400 mm , wykorzystujące technologię sortowania dual-track. Frakcję PET rozdziela się na pierwszej ścieżce pierwszego separatora, podczas gdy pozostałe materiały przechodzą do pierwszej ścieżki w drugim urządzeniu TOMRA, które wydziela HDPE. Pozostałości z pierwszej ścieżki drugiego separatora są przekierowywane za pomocą przenośników taśmowych do drugiego toru pierwszego separatora.

Na drugej ścieżce są oddzielane kartony od pojemników po napojach, a pozostały materiał jest przesyłany do drugiej ścieżki drugiego separatora, gdzie następuje ostateczne, automatyczne oddzielanie i usunięcie zmieszanych tworzyw sztucznych. W ten oto sposób cztery frakcje są oddzielane z optymalną wydajnością i na odpowiednim poziomie czystości za pomocą zaledwie dwóch separatorów TOMRA.

Trzeci system to AUTOSORT o szerokości 1000 mm. Jest on umieszczony na linii płaskich frakcji i służy do oddzielenia papieru i kartonu, zanim strumień odpadów dotrze do separatora folii z tworzyw sztucznych. Wyodrębniona w ten sposób frakcja folii jest wysokiej jakości, zaś w procesie dodatkowo wytwarzana jest frakcja odzyskanego papieru i tektury.

KORZYŚCI

AUTOSORT 4 zapewnia większą wydajność i lepsze warunki pracy

Jedno z urządzeń AUTOSORT 4 o szerokości roboczej 2000 mm jest przeznaczona do wydzielania papieru i kartonu, a druga o szerokości roboczej 1400 mm została skonfigurowana jako double-track sortując PET i HDPE. Współdziałanie obu jednostek spowodowało usprawnienie procesu odzysku surowca wtórnego, tak że w przypadku papieru i tektury całkowity odzysk wzrósł o ponad 2%, a w przypadku odpadów ogólnych zanotowano wzrost od poprzedniego poziomu od 3% do 6% lub 70 000 ton rocznie.

Zaawansowane rozwiązania techniczne, w jakie jest wyposażone urządzenie AUTOSORT 4, przyczyniają się do wzrostu wydajności produkcji i usprawniają funkcjonowanie całego zakładu. Według opinii brygadzisty Jesúsa Sáncheza Vela „główną zaletą urządzenia jest zwiększenie odzysku, co łączy się z korzyściami dla środowiska naturalnego. Poprawiła się również jakość pracy personelu zakładu. Pracownicy koncentrują swoje wysiłki przede wszystkim na monitorowaniu jakości odzyskanych materiałów oraz nadzorze maszyn. Ponadto urządzenie ułatwia nam planowanie sortowania podkategorii produktów, których wymaga konfiguracja operacyjna zakładu”.

Łatwość konserwacji i oszczędność energii
AUTOSORT 4 w porównaniu z poprzednim modelem wymaga mniejszego zakresu konserwacji, jest łatwiejszy do czyszczenia i zużywa mniej energii. Nowa koncepcja bloku zaworów przekłada się na wzrost dokładności i szybkości operacyjnej, a nasza technologia FLYING BEAM® pozwala zmniejszyć zużycie energii elektrycznej nawet o 70% poprzez umieszczenie modułu oświetleniowego wewnątrz samego skanera. Ponadto zwarty, opływowy kształt urządzenia zmniejsza do minimum konieczność konserwacji, co zmniejsza liczbę przestojów i oszczędza czas pracowników.

DOŚWIADCZENIE

Nasze dotychczasowe doświadczenia są pozytywne. Nowa konstrukcja lampy i wysokość skanerów ułatwiają konserwację, zwłaszcza przy sortowaniu pozostałości, gdzie w przypadku wcześniejszej generacji urządzeń wymagane było intensywne czyszczenie. „Co więcej, te nowe jednostki wyposażono w układ pneumatyczny, który za naciśnięciem jednego przycisku umożliwia czyszczenie bloku zaworowego i korektę jego pozycji” – powiedział Sanchez Vela.

„Dostosowanie nowych jednostek było łatwe. Mimo, iż już mieliśmy doświadczenie operacyjne z wcześniejszymi modelami separatorów TOMRA, rozwiązanie AUTOSORT 4 ma prosty interfejs, który jest łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika. Ważne jest również to, że w razie wątpliwości zawsze możemy liczyć na wsparcie serwisu technicznego TOMRA Sorting” –dodał.