Podziel się tą stroną

Ziarno kukurydzy maszyny TOMRA do sortowania żywności


Firma TOMRA Sorting oferuje rozwiązanie do sortowania ziarna kukurydzy.

Maszyny TOMRA sortują produkt według wielkości, usuwając łuski, ziarna uszkodzone i z oznakami chorób, a także wszelkie rodzaje materiałów obcych.

Jest to idealne narzędzie do zwiększenia wydajności, jakości oraz obniżenia kosztów dla przetwórców, dla których wydajność sortowania, usuwanie łusek i defektów mają krytyczne znaczenie.

KORZYŚCI Z MASZYN TOMRA DO SORTOWANIA ZIAREN KUKURYDZY

  • Większa wydajność
  • Zmniejszone zapotrzebowanie na siłę roboczą
  • Większa przepustowość
  • Stała jakość

Rozwiązania TOMRA do sortowania ziaren kukurydzy zwiększają przepustowość i dostępność, równocześnie poprawiając wydajność, jakość i bezpieczeństwo żywności.

Powiązane produkty