Podziel się tą stroną

Rzodkiew maszyny TOMRA do sortowania żywności


Firma TOMRA Sorting oferuje rozwiązanie do sortowania rzodkwi.

Maszyny sortujące TOMRA sortują produkty według koloru, wielkości, usuwając wadliwe i uszkodzone, a także wszystkie rodzaje materiałów obcych, takie jak metale, plastik, kamienie, szkło, drewno itp. 

KORZYŚCI Z MASZYN TOMRA DO SORTOWANIA RZODKWI

  • Większa wydajność
  • Zmniejszone zapotrzebowanie na siłę roboczą
  • Większa przepustowość
  • Stała jakość

Rozwiązania TOMRA do sortowania rzodkwi zwiększają przepustowość i dostępność, równocześnie poprawiając wydajność, jakość i bezpieczeństwo żywności.