Podziel się tą stroną

Optymalne wykorzystanie żywności: Optymalizacja wydajności

Aby sprostać zapotrzebowaniu na żywność całej populacji, zgodnie z przewidywaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), światowa produkcja i przemysłowe przetwórstwo żywności muszą wzrosnąć o 70 procent do 2050 roku.

Ze względu na wzrost populacji planety o około 60 milionów osób rocznie jest to problem, którego nie można ignorować.

Optymalizacja plonów

Istnieje kilka sposobów, każdy o różnym stopniu trudności, na zwiększenie efektywności produkcji żywności. Zalicza się do nich przeciwdziałanie zmianom klimatu, zwiększenie dostępności i żyzności gleb oraz poprawa zaopatrzenia w wodę. Jednakże ważnym elementem produkcji żywności, którym należy się zająć natychmiast, jest dalsza optymalizacja plonów, gdyż będzie to niezwykle istotny czynnik w realizacji celu na 2050 rok.

Podczas gdy walka ze zmianami klimatycznymi, poprawa jakości i żyzności gleby uprawnej i dostarczanie odpowiedniej ilości wody będą wymagały czasu, wzrost wydajności w sortowaniu żywności jest możliwy już teraz. Można to osiągnąć, wykorzystując najnowsze dostępne technologie i maszyny do sortowania żywności, które zapewniają większy uzysk, większą rentowność i, co ważniejsze, zaawansowaną wiedzę płynącą z danych, które mogą być wykorzystywane w dalszej części linii technologicznej.

Ważne jest, aby zauważyć, że oprócz zapotrzebowania na większą ilość żywności rośnie także potrzeba większego wyboru i odmian. Jest to szczególnie widoczne w przypadku krajów rozwijających się, które przyjmują zachodnie trendy konsumpcyjne charakterystyczne dla klasy średniej, takie jak dążenie do zwiększenia dostępnej gamy produktów żywnościowych oraz miejsc, w których są podawane i spożywane.

140 000 ton frytek

Ponieważ ludzie rezygnują z tradycyjnych posiłków gotowanych w domu, popyt na półprodukty i gotowe dania rośnie, wraz z nim pojawia się możliwość zarobku, ale także nowe wyzwania.

Na przykład przeciętna francuska przetwórnia produkuje 140 000 ton frytek rocznie. Dzięki zwiększeniu wydajności o zaledwie pół procenta dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i technik sortowania przetwórca może spożytkować dodatkowo około 90 ładunków ziemniaków przewożonych drogą lądową przy szacowanej pojemności ciężarówki wynoszącej 25 ton.

Ważne jest, aby podkreślić, że ta zasada może obowiązywać oraz może być realizowana we wszystkich dziedzinach produkcji żywności. Jest to szczególnie istotne, ponieważ Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) ogłosił niedawno, że 31 procent żywności wyprodukowanej w Ameryce nie było dostępne do spożycia na poziomie sprzedaży detalicznej i konsumentów. Dzięki zaangażowaniu w zwiększanie wydajności, przemysł może pomóc zmniejszyć ilość odpadów.

Jeśli chodzi o konkretną ilość, w tym samym raporcie stwierdzono, że w Ameryce zmarnowano ponad 51 milionów ton żywności. W jednostkach monetarnych marnotrawstwo to kosztowało ponad 161 mld USD (145,3 mld euro), jeśli brać pod uwagę ceny detaliczne.

Wydajność większa o 1 procent

Aby pomóc w przezwyciężeniu tego zjawiska, przemysł sortowania żywności inwestuje w rozwój technologiczny w celu zapewnienia efektywności. Na przykład maszyna do sortowania TOMRA 5B to system, który nie tylko sortuje według specyfikacji klienta, ale również zapewnia odpowiednią ilość danych i łatwych do interpretacji statystyk, które w przyszłości mogą być wykorzystane do poprawy wydajności.

Technologia inteligentnego obrazowania przestrzennego firmy TOMRA może zmniejszyć liczbę fałszywych odrzuceń o 20 procent, znacznie zwiększając ilość dobrego, finalnego produktu, a jednocześnie ograniczając ilość odpadów.

Zdolność do efektywnego sortowania warzyw, ziemniaków i orzechów — które razem stanową ponad 19 procent całkowitej ilości zmarnowanego jedzenia w samych Stanach Zjednoczonych — może mieć ogromne znaczenie. Dzięki zwiększeniu wydajności tylko o jeden procent można zwiększyć końcową ilość tego rodzaju produktu w USA o 11 milionów ton. Jeśli zastosujemy te zmiany na globalną skalę, żywieniowy cel na 2050 rok zaczyna wyglądać bardziej realnie.

Ulepszenia zastosowane w maszynie sortującej TOMRA 5B spowodują, że produkt, który kiedyś zostałby zaklasyfikowany jako odpad, zostanie wykorzystany. Produkt spożywczy, który nie spełnia wymogów koniecznych do sprzedaży w swojej oryginalnej formie, można odzyskać, przerabiając go na płatki ziemniaczane, sos pomidorowy lub inny alternatywny wyrób. Można go również sprzedać jako produkt niższej jakości, gwarantując tym redukcję strat na każdym etapie produkcji.

Zalety optymalizacji wydajności

  • Zwiększenie dostępności surowców
  • Większa opłacalność
  • Wykorzystanie żywności zgodnie z jej przeznaczeniem
  • Określenie rodzaju produktu, który powinien zostać wykorzystany w alternatywny sposób
  • Podejmowanie prawidłowych decyzji o jakości produktu
  • Utrzymanie wysokiego poziomu jakości, oczekiwanego przez konsumentów, którzy coraz bardziej są zainteresowani tym, co kupują

Przeczytaj o optymalizacji wydajności w artykule Roela Molenaersa, szef działu zarządzania produktem w firmie TOMRA Sorting Food.