Podziel się tą stroną

Czas na sortowanie odpadów


Prawie jedna trzecia część całej żywności produkowanej na świecie nigdy nie zostanie zjedzona, co prowadzi do powstania rocznie 1,3 miliarda ton odpadów spożywczych. Dotyczy to około 45 procent wszystkich owoców i warzyw oraz 20 procent mięsa. Tylko jedna czwarta część tej zmarnowanej żywności mogłaby wykarmić 795 mln chronicznie głodujących ludzi na całym świecie!

We wrześniu 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecydowała o ograniczeniu do 2030 roku o połowę marnotrawstwa żywności na głowę mieszkańca. To tworzy nowe warunki w zakresie ograniczania strat żywności i zmniejszenia jej marnotrawstwa w ramach globalnych celów ONZ.

KORZYŚCI Z ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW ŻYWNOŚCI SĄ DALEKOSIĘŻNE:

  • Zwiększona wydajność i zysk
  • Ochrona marki
  • Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
  • Zmniejszone straty żywności
  • Ograniczenie nieefektywności
  • Zmniejszenie kosztów ogólnych
  • Optymalizacja linii produkcyjnej
  • Wprowadzenie rewolucji zasobów

Dzięki maszynom sortującym opartym na czujnikach można stwierdzić, że 70 procent produktu jest dobrej jakości, zamiast potraktować go jako odpad żywnościowy. Większość produktu można następnie przetworzyć i przygotować do spożycia. Na przykład przechowując ziemniaki czy borówki, należy zapewnić takie warunki przechowywania, aby produkt nie pleśniał ani nie gnił, co wydłuży jego trwałość.

Przeczytaj o wizji TOMRA dotyczącej problemu marnotrawstwa żywności w naszej najnowszej relacji prasowej.