Podziel się tą stroną

Urządzenia TOMRA do sortowania zapewniają bezpieczeństwo żywności


Ujawnienie aflatoksyn jest najczęstszą przyczyną wycofania produktów żywnościowych, co wskazuje na ważną rolę skutecznych systemów sortowania i analizy jakości przy zwiększaniu bezpieczeństwa żywności na linii produkcyjnej.

BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ JEST DOBRA DLA BIZNESU: ZAPOBIEGAJ REKLAMACJOM ŻYWNOŚCI

Wdrażanie technologii sortowania może znacznie zmniejszyć ryzyko skażenia aflatoksynami, mykotoksynami i wprowadzenia ciał obcych do żywności, co zwiększa jej bezpieczeństwo na linii produkcyjnej i oferuje inteligentne inwestycje dla przetwórców i producentów.

Dostarczanie żywności bezpiecznej i wysokiej jakości jest ważne dla biznesu! Konsekwencje finansowe i wizerunkowe spowodowane wycofaniem produktu mogą być katastrofalne dla firmy. Efektywne sortowanie żywności i stosowanie sprzętu do analizy odgrywają ogromną rolę w ochronie konsumentów i samej marki, zatem wdrażanie tych procesów ma duże znaczenie ekonomiczne – bezpieczna i dobra żywność chroni konsumentów, co z kolei chroni markę.

Firma TOMRA Sorting Food jest czołowym dostawcą maszyn do sortowania żywności oraz procesów technologicznych do przerobu świeżej żywności i przetwórstwa w przemyśle spożywczym. Firma skupiła się w znacznym stopniu na badaniach i rozwoju, co pozwoliło jej stworzyć całą gamę nowatorskich maszyn sortujących, które są w stanie wykryć i usunąć z linii produkcyjnej najmniejsze niedoskonałości i ciała obce.

Maszyny sortujące TOMRA korzystają z różnych czujników, które wykraczają daleko poza możliwości powszechnie używanych kamer kolorowych. Spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIR) umożliwia analizę struktury cząsteczkowej produktu, podczas gdy promieniowanie rentgenowskie, światło fluorescencyjne i lasery badają skład chemiczny badanych obiektów. W celu określenia, czy produkt jest dobry, czy zły mogą być analizowane skład i struktura powierzchni obiektów.

KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI SĄ DALEKOSIĘŻNE:

  • Bezpieczeństwo żywności
  • Ochrona marki
  • Ochrona konsumenta
  • Stały wzrost jakości produktów
  • Zwiększona wydajność i zysk
  • Zmniejszone straty żywności

Ponieważ przepisy bezpieczeństwa oraz popyt na żywność wzrosły, sortowanie optyczne i oparte na czujnikach stało się dla wielu producentów, którzy jeszcze niedawno korzystali z sortowni ręcznych, niezbędnym instrumentem, a nie luksusem.

Co więcej, przetwórcy zwiększają również liczbę i różnorodność maszyn do sortowania oraz analiz, które pracują na ich liniach produkcyjnych, aby zapewnić skuteczne wyeliminowanie produktów złej jakości i ciał obcych. W obliczu milionów pojedynczych produktów przetwarzanych w ciągu każdej godziny solidne systemy, które mogą wykryć i usunąć najmniejsze zanieczyszczenia, są niezbędne w utrzymaniu bezpieczeństwa żywności na linii produkcyjnej.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

Przeczytaj o bezpieczeństwie żywności w naszej najnowszej relacji prasowej Ashleya Huntera, dyrektora TOMRA Sorting Food.