Podziel się tą stroną

Optymalne wykorzystanie żywności


Roel Molenaers, szef działu zarządzania produktem w firmie TOMRA Sorting Food

24 listopada 2016

Aby sprostać zapotrzebowaniu na żywność całej populacji, zgodnie z przewidywaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), światowa produkcja i przemysłowe przetwórstwo żywności musi do 2050 roku wzrosnąć o 70 procent.

Ze względu na wzrost populacji planety o około 60 milionów osób rocznie jest to problem, którego nie można ignorować.

Istnieje kilka sposobów, każdy o różnym stopniu trudności, na zwiększenie efektywności produkcji żywności. Zalicza się do nich przeciwdziałanie zmianom klimatu, zwiększenie dostępności i żyzności gleb oraz poprawa zaopatrzenia w wodę. Jednakże ważnym elementem produkcji żywności, którym należy się zająć natychmiast, jest dalsza optymalizacja plonów, gdyż będzie to niezwykle istotny czynnik w realizacji celu na 2050 rok.

Podczas gdy walka ze zmianami klimatycznymi, poprawa jakości i żyzności gleby uprawnej i dostarczanie odpowiedniej ilości wody będą wymagały czasu, wzrost wydajności w sortowaniu żywności jest możliwy już teraz. Można to osiągnąć, wykorzystując najnowsze dostępne technologie i maszyny do sortowania żywności, które zapewniają większy uzysk, większą rentowność i, co ważniejsze, zaawansowaną wiedzę płynącą z danych, które mogą być wykorzystywane w dalszej części linii technologicznej.

Ważne jest, aby zauważyć, że oprócz zapotrzebowania na większą ilość żywności rośnie także potrzeba większego wyboru i odmiany. Jest to szczególnie widoczne w przypadku krajów rozwijających się, które przyjmują zachodnie trendy konsumpcyjne charakterystyczne dla klasy średniej, takie jak dążenie do zwiększenia dostępnej gamy produktów żywnościowych oraz miejsc, w których są podawane i spożywane.

Ponieważ ludzie rezygnują z tradycyjnych posiłków gotowanych w domu, popyt na półprodukty i gotowe dania rośnie, wraz z nim pojawia się możliwość zarobku, ale także nowe wyzwania.

Na przykład przeciętna francuska przetwórnia produkuje 140 000 ton frytek rocznie. Dzięki zwiększeniu wydajności o zaledwie pół procenta, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i technik sortowania, przetwórca może spożytkować dodatkowo około 90 ładunków ziemniaków przewożonych drogą lądową przy szacowanej pojemności ciężarówki wynoszącej 25 ton.

To działanie, które miałoby pozytywny wpływ na środowisko jako całość, zwiększyłoby dostępność surowca oraz zysk fabryki.

Ważne jest, aby podkreślić, że ta zasada może obowiązywać oraz może być realizowana we wszystkich dziedzinach produkcji żywności. Jest to szczególnie istotne, ponieważ Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) ogłosił niedawno, że 31 procent żywności wyprodukowanej w Ameryce nie było dostępne do spożycia na poziomie sprzedaży detalicznej i konsumentów. Dzięki zaangażowaniu w zwiększanie wydajności, przemysł może pomóc zmniejszyć ilość odpadów.

Jeśli chodzi o konkretną ilość, w tym samym raporcie stwierdzono, że w Ameryce zmarnowano ponad 51 milionów ton żywności. W jednostkach monetarnych, marnotrawstwo to kosztowało ponad 161 mld $ (145,3 mld €), jeśli brać pod uwagę ceny detaliczne.

Aby pomóc w przezwyciężeniu tego zjawiska, przemysł sortowania żywności inwestuje w rozwój technologiczny w celu zapewnienia efektywności. Na przykład maszyna do sortowania TOMRA 5B to system, który nie tylko sortuje według specyfikacji klienta, ale również zapewnia odpowiednią ilość danych i łatwych do interpretacji statystyk, które w przyszłości mogą być wykorzystane do poprawy wydajności.

Technologia inteligentnego obrazowania przestrzennego firmy TOMRA może zmniejszyć liczbę fałszywych odrzuceń o 20 procent, znacznie zwiększając ilość dobrego, finalnego produktu, jednocześnie ograniczając ilość odpadów.

Zdolność do efektywnego sortowania warzyw, ziemniaków i orzechów – które razem stanową ponad 19 procent całkowitej ilości zmarnowanego jedzenia w samych Stanach Zjednoczonych – może mieć ogromne znaczenie. Dzięki zwiększeniu wydajności tylko o jeden procent można zwiększyć końcową ilość tego rodzaju produktu w USA o 11 milionów ton. Jeśli zastosujemy te zmiany na globalną skalę, żywieniowy cel na 2050 rok zaczyna wyglądać bardziej realnie.

Ulepszanie technologii zwiększającej wydajność to nie tylko wykorzystanie żywności zgodnie z jej przeznaczeniem, ale także umożliwienie wprowadzenia jej na rynek w alternatywnej formie.

Ulepszenia zastosowane w maszynie sortującej TOMRA 5B spowodują, że produkt, który kiedyś zostałby zaklasyfikowany jako odpad, zostanie wykorzystany. Produkt spożywczy, który nie spełnia wymogów koniecznych do sprzedaży w swojej oryginalnej formie, można odzyskać przerabiając go na płatki ziemniaczane, sos pomidorowy lub inny alternatywny wyrób. Można go również sprzedać jako produkt niższej jakości, gwarantując tym redukcję strat na każdym etapie produkcji.

Postępy w technologii, takie jak przestrzenny, 360-stopniowy wgląd w produkt zapewniający optymalną kontrolę, w połączeniu z innowacyjnymi systemami detekcji i odrzucania sprawiają, że decyzje o jakości produktu stają się bardziej istotne. Ten postęp technologiczny to nie tylko poprawa jakości dostępnej żywności, to także wysoki poziom jakości oczekiwanej przez konsumentów, coraz bardziej zainteresowanych tym co kupują.

Oprócz tego wzrost populacji krajów rozwijających się – zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej, który według FAO, może osiągnąć nawet 108 procent – sprawia, że plany umożliwiające zwiększenie podaży żywności powinny być wdrożone tak szybko jak to możliwe.

Stosowanie coraz doskonalszych technologii w celu bezpośredniego zwiększenia wydajności jest krokiem w dobrym kierunku. Jednak następna generacja maszyn sortujących żywność będzie w stanie dostarczać istotnych informacji, które nie tylko zwiększą wydajność, ale również umożliwią wprowadzenie korzystnych zmian w dalszej części linii produkcyjnej oraz w przyszłych sezonach.

Jeśli na przykład przetwórca żywności zauważy spadek wydajności na danym etapie procesu, wyniki otrzymane z maszyny sortującej zapewnią znalezienie szybkiego rozwiązania problemu i mogą umożliwić poprawki na wcześniejszym etapie produkcji żywności. Wyposażeni w taką wiedzę przetwórcy żywności są w stanie formułować plany tak, by przezwyciężyć obecne problemy.

Jeśli świat ma sprostać oczekiwanemu zapotrzebowaniu na żywność do roku 2050 oraz poczynić dalsze ulepszenia (liczebność populacji będzie wzrastać również po tej dacie), musi szybko rozwiązać problem zaopatrzenia w żywność. Dzięki inwestowaniu w technologie i maszyny sortujące producenci żywności i przetwórcy będą mogli nie tylko zaspokoić większy popyt na produkty, ale także zwiększyć swoje przychody.

Aby to umożliwić, twórcy technologii służących do sortowania żywności będą stale ulepszać swoje systemy, zapewniając lepszy dostęp do dokładniejszych danych i dostarczając nowocześniejsze maszyny aby ograniczyć marnotrawienie żywności do absolutnego minimum.

Perspektywy należy uznać za pozytywne. Zastępca dyrektora generalnego FAO, Hafez Ghanem, powiedział, że jego organizacja jest „ostrożnym optymistą w kwestii potencjału wykarmienia świata do 2050 roku”. Z racji ciągłego rozwoju technologii służących do sortowania żywności ma on wszelkie powody, aby pozostać optymistą.