Podziel się tą stroną

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności jest na porządku dziennym, twierdzi TOMRA

16 lipca 2015

Sortowanie optyczne orzechów

Dane ujawniające aflatoksyny jako najczęstszą przyczynę wycofywania produktów żywnościowych z rynku świadczą o tym, jak ważną rolę odgrywają systemy sortowania i analizy jakościw zwiększaniu bezpieczeństwa żywności na linii produkcyjnej — twierdzi TOMRA Sorting Food.

W badaniu European Recall & Notification Index publikowanym przez Solutions Stericycle Expert podano, że aflatoksyny – toksyny grzybicze, które zanieczyszczają zbiory – były przyczyną 21 procent wszystkich wycofań żywności zaraz po salmonelli, pestycydach/ fungicydach, fragmentach metali, chemikaliach, bakterii Listeria, owadach i bakterii E.coli.

Pomimo ogólnego spadku ilości wycofywanej żywności w ostatnim kwartale 2014 roku zanotowano 67-procentowy wzrost wycofanych orzechów, głównie w wyniku problemów z produktami pochodzącymi z Indii i Chin. Te pochodzące z Chin dostały się do 13 krajów, a przyczyną ich wycofania była obecność aflatoksyny.

Ashley Hunter, szef TOMRA Sorting Food twierdzi, że wdrażanie technologii sortowania może znacznie zmniejszyć ryzyko zakażenia aflatoksynami, mikotoksynami i wprowadzania ciał obcych do żywności, co zwiększa jej bezpieczeństwo na linii produkcyjnej, pozwala również na oferowanie przetwórcom i producentom przemyślanych inwestycji.

„Ważne dla biznesu jest zapewnienie żywności bezpiecznej i wysokiej jakości!” – dodał. „Konsekwencje finansowe i wizerunkowe spowodowane wycofaniem produktu mogą być katastrofalne dla firmy. Efektywne sortowanie żywności i stosowanie sprzętu do analizy odgrywają ogromną rolę w ochronie konsumentów i samej marki, zatem wdrażanie tych procesów ma duże znaczenie ekonomiczne – bezpieczna i dobra żywność chroni konsumentów, co z kolei chroni markę”.

Dane Solutions Stericycle Expert pokazują, jakie wyzwania stoją przed producentami żywności działającymi w ramach globalnego łańcucha dostaw. Przemysł spożywczy rozwija się niezwykle dynamicznie, co wywiera większą niż kiedykolwiek przedtem presję na producentów w sferze wydajności, ekonomii, efektywności i ochrony środowiska. Rosnący popyt na światowe zasoby żywności spowodował, że dzisiejszy wieloaspektowy i jednocześnie globalny łańcuch dostaw przynosi wiele korzyści, ale stwarza również poważne problemy w zakresie bezpieczeństwa żywności.  Im dłuższy i bardziej skomplikowany jest łańcuch dostaw, tym większe jest ryzyko zanieczyszczenia i psucia się żywności.

„Ponadto zwiększenie eksportu i importu oznacza dla przetwórców i producentów żywności konieczność dostosowania się do licznych przepisów międzynarodowych. W niektórych przypadkach import z krajów, w których normy bezpieczeństwa są niższe niż w UE lub USA, sprawia, że pojawia się konieczność stosowania systemów sortowania i analizy żywności, które działają zgodnie z pojawiającymi się kwestiami bezpieczeństwa żywności”.

Ashley twierdzi, że realizacja ustawy Food Safety Modernization Act (FSMA) w USA stanowi materiałem do przemyślenia dla reszty świata.

Podejście "lepiej zapobiegać, niż leczyć" sprawia, że ustawa nakłada odpowiedzialność za wszystkie powiązania, jakie towarzyszą produkcji żywności „z pola na stół”, oraz zachęca do koordynacji strategii krajowych i międzynarodowych.

Chociaż idea profilaktyki nie jest nowa, ustawa uznaje, że dla wszystkich ogniw w łańcuchu dostaw żywności w Stanach Zjednoczonych rozdział, jaki istnieje między gospodarstwem rolnym a konsumentem może mieć katastrofalne skutki i spowodować znaczne straty ekonomiczne dla przemysłu spożywczego.

TOMRA Sorting Food jest czołowym dostawcą maszyn sortujących żywność oraz technologii przetwarzania żywności. Firma skupiła się w znacznym stopniu na badaniach i rozwoju, co pozwoliło jej stworzyć całą gamę nowatorskich maszyn sortujących, które są w stanie wykryć i usunąć z linii produkcyjnej najmniejsze niedoskonałości i ciała obce.

Maszyny sortujące TOMRA korzystają z różnych czujników, które wykraczają daleko poza możliwości powszechnie używanych kamer kolorowych. Spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIR) umożliwia analizę struktury cząsteczkowej produktu, podczas gdy promieniowanie rentgenowskie, światło fluorescencyjne i lasery badają skład chemiczny badanych obiektów. W celu określenia, czy produkt jest dobry, czy zły mogą być analizowane skład i struktura powierzchni obiektów.

„Korzyści z technologii sortowania są daleko idące” – powiedział Ashley. „Oprócz bezpiecznej żywności i ochrony marki umożliwia ona producentom dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości produktów, maksymalizuje wydajność i zysk przy jednoczesnym ograniczaniu marnotrawstwa żywności – co w obliczu stale rosnącej liczby ludności na świecie jest sprawą niezwykle ważną.

Ponieważ przepisy bezpieczeństwa oraz popyt na żywność wzrosły, sortowanie optyczne i oparte na czujnikach stało się dla wielu producentów, którzy jeszcze niedawno korzystali z sortowni ręcznych, niezbędnym instrumentem, a nie luksusem.

Co więcej, przetwórcy zwiększają również liczbę i różnorodność maszyn do sortowania oraz analiz, które pracują na ich liniach produkcyjnych, aby zapewnić skuteczne wyeliminowanie produktów złej jakości i ciał obcych”. „W obliczu milionów pojedynczych produktów przetwarzanych w ciągu każdej godziny solidne systemy, które mogą wykryć i usunąć najmniejsze zanieczyszczenia, są niezbędne w utrzymaniu bezpieczeństwa żywności na linii produkcyjnej” – powiedział Ashley.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania bezpieczeństwem żywności i sposobu, w jaki TOMRA Sorting Food pomaga przetwórcom dostarczać bezpieczną żywność wysokiej jakości, oglądając ten film lub odwiedzając naszą stronę internetową, która poświęcona jest bezpieczeństwu żywności