Podziel się tą stroną

Materiały do pobrania

Rozszerzonej Odpowiedzialności ProducentaRaport Eunomii

Gminy nadal odpowiedzialne za zbiórkę odpadów opakowaniowych, ale zwolnione z kosztów  gospodarowania nimi, organizacja producentów odpowiadająca za wprowadzanie wysortowanych surowców wtórnych do zakładów recyklingowych, przeniesienie kosztów odzysku opakowań i odpadów opakowaniowych na firmy je produkujące, ekomodulacja stawek opłat producentów i scentralizowany system kaucyjny. To tylko niektóre z kroków, które według raportu Eunomia Research & Consulting, przygotowanego na zlecenie TOMRA, powinna podjąć Polska, aby wdrożyć efektywny system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

 

"Recykling się opłaca" 

Cover of Rewarding Recycling white paperAby zintensyfikować działania na rzecz ochrony środowiska, a jednocześnie osiągnąć cele unijne, Polska powinna wdrożyć system kaucyjny, który uwzględni kilka kluczowych elementów. Opierając się na ponad 40-letnim doświadczeniu, firma TOMRA wskazała je w raporcie „Recykling się opłaca”.  Zbiera on doświadczenia z 40 rynków kaucyjnych na świecie.